PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Aandacht voor het palliatieve zorg

Aandacht voor het palliatieve zorg

Vanuit het Palliatief Netwerk Salland plaatsen wij het volgende bericht over het werk dat dit netwerk verricht.
Eén van de mensen die deel uitmaken van dit netwerk is Helma Gravendeel.

Wat is palliatieve zorg?
Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten met een levensbedreigende aandoening en hun naasten. Deze benadering heeft tot doel lijden te verzachten. Dit gebeurt door vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.
Dit met onder andere de volgende aspecten; een zo hoog mogelijke kwaliteit van het leven in de laatste levensfase, er aandacht is voor lichamelijke en psychische klachten, emotionele ondersteuning voor de patient en zijn naasten en bij overlijden is er indien nodig ook zorg. Dit als ondersteuning bij verliesverwerking.

Palliatieve zorg kan vroeg in het ziekteverloop aan de orde zijn, in combinatie met therapieën die levensverlengend zijn (zoals chemotherapie en radiotherapie).

Palliatieve zorg kan ook (medische) onderzoeken omvatten die nodig zijn om pijnlijke, klinische complicaties te begrijpen en te behandelen.

Het netwerk verzorgt de website www.pnsalland.nl. Hier is meer informatie te vinden. Daarnaast brengen zij 4 x per jaar een nieuwsbrief uit die verspreidt wordt onder haar leden, mantelzorgers, verpleegkundigen en andere belangstellenden.
 

terug
 
 
 

Gespreksgroep 60-plus o.l.v. ds. Marc Heule
datum en tijdstip 29-03-2019 om 10.00 uur
meer details

Kerk open
datum en tijdstip 29-03-2019 om 13.30 uur
meer details

Vierde oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
datum en tijdstip 29-03-2019 om 19:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 31-03-2019 om 10:00 uur
meer details

 
Symbolisch bloemschikken in de 40-dagentijd 2019

Klik hier voor het symbolisch bloemschikken in de 40-dagentijd 2019
 
Vorming- en Toerusting 2018-2019

Link naar de folder met activiteiten en cursussen seizoen 2018-2019
 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
Rommelmarkt B.O.D.
Zaterdag 23 februari 2019 was de laatste verkoopzaterdag van de Stichting Behoud Olster Dorpskerk.
Inbreng van goederen is niet meer mogelijk.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.