PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters voert de volgende werkzaamheden uit:

  • Onderhoud en beheer van de kerk, het gebouw De Bastiaan en de pastorie.
  • Het verzorgen van het personeelsbeleid voor de predikanten, organisten kosters.
  • Verzekeren van gebouwen, personeel en vrijwilligers.
  • Bijhouden van het doopboek, het belijdenisboek, de abonnementenadministratie van de Kerkwijzer en de ledenadministratie. Om dit allemaal goed te kunnen bijhouden zijn we als plaatselijke kerk aangesloten bij een landelijk registratiesysteem.
  • Opstellen van het beleidsplan, de meerjarenbegroting, de jaarlijkse begroting en jaarrekening.
  • Beheren van de archieven van de Protestantse Gemeente.
  • Het College heeft ook tot taak om het nodige geld binnen te krijgen. Gelukkig zijn er veel gemeenteleden die bijdragen via de actie Kerkbalans, maar ook door giften, legaten en de collecten, gehouden tijdens de erediensten. De diverse taken kunnen niet vervuld worden zonder de financiële bijdragen van gemeenteleden en de hulp van de vele vrijwilligers die zich voor veel zaken inzetten.

Financiën

Tweemaal per jaar wordt er vanuit het College van Kerkrentmeesters een
financieel beroep op de gemeenteleden gedaan. In januari wordt de landelijke
Actie Kerkbalans gehouden. Het geld dat deze actie opbrengt, komt geheel ten
goede aan de plaatselijke kerk. Het is van groot belang dat ieder lid
zijn/haar bijdrage levert om zo het plaatselijk kerkenwerk in stand te
houden. In mei wordt jaarlijks de inzameling gehouden voor het
Solidariteitsfonds. De opbrengst hiervan komt ten goede aan een landelijk
fonds, waarop plaatselijke kerken een beroep kunnen doen, die minder
financiële middelen hebben.

Legateren

Als u onze kerk testamentair wilt gedenken, dan kunt u dat doen op naam van
Protestantse Gemeente te Olst.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons; klik hier voor de contact-pagina.

 
 

terug
 
 
 

Ophalen enveloppen Actie Kerkbalans door de contactpersonen
datum en tijdstip 19-01-2019 om 10:00 uur
meer details

Inluiden Actie Kerkbalans
datum en tijdstip 19-01-2019 om 13:00 uur
meer details

Oecumenische dienst in de Dorpskerk
datum en tijdstip 20-01-2019 om 10:00 uur
meer details

 
Actie Kerkbalans 2019: 'Geef voor je kerk'

Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019. meer
 
Vorming- en Toerusting 2018-2019

Link naar de folder met activiteiten en cursussen seizoen 2018-2019
 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
Rommelmarkt B.O.D.
Elke zaterdag tot en met zaterdag 23 februari 2019, dit is de laatste verkoopzaterdag.
Boskamp 47, open van 10 tot 16 uur 
Opbrengsten t.b.v. Stichting Behoud Olster Dorpskerk
Inbreng van goederen is niet meer mogelijk.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.