PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Financiële actie vervanging verwarming Dorpskerk Financiële actie vervanging verwarming Dorpskerk
De verwarmingsinstallatie van de Dorpskerk is sterk verouderd en toe aan vervanging. De afgelopen jaren zijn onderdelen van de oude installatie vervangen en is ook een noodreparatie uitgevoerd. Het College van Kerk-rentmeesters (CvK) heeft dan ook dit jaar, voor de winterperiode, de vervanging van de verwarmingsinstallatie gepland.
De voorbereidingen voor de vervanging van de verwarmingsinstallatie zijn dit voorjaar ge-start door een werkgroep, bestaande uit de volgende gemeenteleden:
-    Dick Middeldorp, koster;
-    Thies Bijmold, namens de Stichting Behoud Olster Dorpskerk (BOD);
-    Daniël van der Lit, namens het CvK.
Door een adviseur van Erfgoed Installaties is een quickscan uitgevoerd en een plan van aanpak opgesteld voor de vervanging van de verwarming. Zie de website: http://www.erfgoed-installaties.nl/ met het verslag, ‘quickscan verwarming PKN kerk in Olst’.
In de nieuwe situatie zal met een luchtple-num (scheidingslaag) worden gewerkt zodat de warmte zoveel mogelijk beneden in de kerkzaal wordt gehouden. 
Inmiddels is een offerte bij een installatiebe-drijf aangevraagd. Voordat de verwarmingsinstallatie wordt geplaatst willen we het asbest, dat in de stookruimte aanwezig is, veilig laten verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf.

De kosten voor de nieuwe verwarmingsinstallaties zijn geraamd op ca. EUR 40.000,00 exclusief de kosten voor het verwijderen van het asbest in de stookruimte. Om een deel van de kosten te dekken vragen wij u om een financiële bijdrage voor de verwarmingsin-stallatie. 
Voor de overige financiering van de verwarmingsinstallatie maken we gebruik van het onderhoudsfonds van de Dorpskerk en worden subsidie mogelijkheden onderzocht. 

Met de diaconie is overeengekomen dat er in plaats van de diaconale najaarscollecte een financiële actie door het CvK kan worden gehouden voor de nieuwe verwarmingsinstallatie.
Deze actie wordt in de periode eind september / begin oktober gehouden. De contact-personen ontvangen hierover binnenkort meer informatie.

Wij hopen dat u allen bereid bent om een bijdrage te geven voor de nieuwe verwarming in de Dorpskerk.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Rob Bakker
 
terug
 
 
 

Repetitie Hemelvaart projectkoor
datum en tijdstip 21-05-2019 om 20:15 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 26-05-2019
meer details

Gemeentebijeenkomst
datum en tijdstip 26-05-2019 om na de dienst
meer details

Inloopcentrum in de Bastiaan
datum en tijdstip 27-05-2019 om 10:00
meer details

 
Vorming- en Toerusting 2018-2019

Link naar de folder met activiteiten en cursussen seizoen 2018-2019
 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
Rommelmarkt B.O.D.
Zaterdag 23 februari 2019 was de laatste verkoopzaterdag van de Stichting Behoud Olster Dorpskerk.
Inbreng van goederen is niet meer mogelijk.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.