PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 

ma 11 april 2016 t/m maandag 18 april 2016

Gelegenheid inzage Jaarrekening 2015


De kerkenraad heeft de jaarrekening 2015 in haar kerkenraadsvergadering van dinsdag 8 maart 2016 voorlopig vastgesteld.
De volledige jaarrekening ligt vanaf maandag 11 april 2016 gedurende 1 week voor de gemeenteleden ter inzage bij onze administratie:
Rita Frijns, Jan Schamhartstraat 30 (tel. 0570-565125), graag vooraf telefonisch afspreken. Indien er geen commentaar van de gemeenteleden
op de jaarrekening wordt ontvangen, stelt de kerkenraad de jaarrekening in haar volgende kerkenraadsvergadering vast.
 
Namens het college van kerkrentmeesters,
Rob Bakker

terug
 


 
 

Gespreksgroep 60-plus o.l.v. ds. Marc Heule
datum en tijdstip 29-03-2019 om 10.00 uur
meer details

Kerk open
datum en tijdstip 29-03-2019 om 13.30 uur
meer details

Vierde oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
datum en tijdstip 29-03-2019 om 19:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 31-03-2019 om 10:00 uur
meer details

 
Symbolisch bloemschikken in de 40-dagentijd 2019

Klik hier voor het symbolisch bloemschikken in de 40-dagentijd 2019
 
Vorming- en Toerusting 2018-2019

Link naar de folder met activiteiten en cursussen seizoen 2018-2019
 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
Rommelmarkt B.O.D.
Zaterdag 23 februari 2019 was de laatste verkoopzaterdag van de Stichting Behoud Olster Dorpskerk.
Inbreng van goederen is niet meer mogelijk.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.