PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Vrouwenvereniging "De Rank"

Vrouwenvereniging "De Rank"

Wat is De Rank?

De PVG “De Rank“ is een gezellige vrouwengroep. Maandelijks komen we bij elkaar in gebouw De Bastiaan aan het Kerkplein in Olst. De Rank is een actieve vereniging voor vrouwen in en rond de Protestantse gemeente in Olst. Onze activiteiten bestaan uit sociale contacten, ontwikkeling en ontspanning. Rond Kerst en Pasen zijn er momenten van bezinning en viering. De meeste bijeenkomsten worden verzorgd door een spreker. Het aanbod van onderwerpen is zeer afwisselend. 


Voorwoord bij het programma 2017 van de Rank

Ook dit jaar is het gelukt om een mooi programma voor onze vrouwenvereniging De Rank samen te stellen. 
Wij zijn blij met zoveel trouwe en enthousiaste leden.
Leden die ons in een evaluatie vertelden dat het programma past bij wat zij wilden.
De vrouwenvereniging, een vereniging voor en door leden. Vrouwen die naar elkaar omzien, informeren naar elkaars wel en wee.
Wij hopen dat 2017 weer een inspirerend jaar mag zijn

Zoals een bloem zijn kelk heeft 
naar de zon
een boom zijn armen uitbreidt
naar de hemel,
zo zoekt ons hart naar U
o eeuwig Licht,
zo taalt ons lied naar U,
o God van vrede

 


Wij wensen elkaar goede ontmoetingen in 2017
Thea Wiegers-Köhler


PROGRAMMA van de bijeenkomsten in 2017 in de Bastiaan

Donderdag 12 januari:  Nieuwjaarsbijeenkomst 
Mw. Riette Senff uit Olst is onze gast. Zij laat ons kennis maken met de papierkunst.  De collecte is voor het bloemenpotje. De bijeenkomst is van 14:30 – 16:30 uur.

Donderdag 2 februari:
Deze middag een kort jaaroverzicht 2015 van de penningmeester en de benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie.  Dokter Den Hollander is onze gast. Hij vertelt bij de film “Oude praktijken”. U wordt verwacht om 14:30 uur tot 16:30 uur.

Donderdag 2 maart:
Dames van Textielwerkplaats SARI uit Oene houden voor ons een presentatie over textiel. Allerlei aspecten komen aan bod: materiaal, arbeid en arbeidsomstandigheden, enz. Ze brengen ook kleding mee die geshowd wordt. De middag duurt van 14:30 tot 16:30 uur.

Dinsdag 11 april: Paasviering met broodmaaltijd
Van de leden wordt een bijdrage van €3,= gevraagd voor de onkosten. Mocht u niet kunnen komen wilt u dit ruim van tevoren melden aan Jannie Peters, tel. 561385
We beginnen om 16:30 uur en de sluiting is rond 18:30 uur.

Donderdag 11 mei: Slotmiddag seizoen 2016-2017
De heren J. Meilink en Roel Dragt uit de Kring van Dorth komen met hun gitaar. Deze “Old Friends” zingen voor en met ons liedjes uit Nederland, ook uit Ierland en Duitsland..
Aansluitend hebben we een gezellig etentje.
We beginnen om 14:30 uur en tegen 18:00 uur sluiten we af.

Donderdag 28 september:  
Openingsdienst van het nieuwe seizoen waarin Ds. Damstra voorgaat. Aanvang 14:30 uur in de Bastiaan. Na de dienst  is er ontmoeting en een klein programma. Om 16:30 uur gaan we huiswaarts.

Donderdag 2 november komt iemand van het Veteraneninstituut met een programma over de Nederlandse soldaten, hun missie, hun begeleiding en hun thuisfront. Naam en rang zijn nog niet bekend
Om 14:30 staan de koffie en de thee klaar. Om 16:30 uur sluiten we af.

Donderdag 7 december verwachten wij de Heer Ben Wissink uit Brummen. Hij komt met 8 saxofoons en speelt op allemaal in zijn Sax On Tour en vertelt ook wat anekdotes tussendoor. Aanvang 14:30, einde 16:30 uur. 

Dinsdag 19 december om 16:30 uur Kerstviering in de Bastiaan.
Aansluitend hebben we een broodmaaltijd. Een bijdrage van € 3,= wordt gevraagd voor de onkosten. Om ongeveer 18:30 uur is de bijeenkomst afgelopen.


 Bestuursleden:  
Voorz. Mw. T.M. Wiegers-Köhler
K.v.Limburg Stirumstraat 76
8121 DZ Olst.  Tel. 565566

Secr. Mw. J.S.M. van der Steeg-Venema
Jan Schamhartstraat 38
8121 CP Olst.  Tel. 560949

Penningm. Mw. J.W.Peters-Roelofs
Rijksstraatweg 17
8121 AB Olst.  Tel. 561385

Mw. J. Dijkslag
Industrieweg 12
8121 BZ Olst.  Tel. 564033

Mw. H. van den Esschert-Mijnen
Spoorstraat 7a
8121 CK Olst.  Tel. 563262

Mw. J.W. Rosink-Timmerman
Rijksstraatweg 33
8121 AB Olst.  Tel. 563707

 

terug
 
 
 

Kerkdienst in Het Averbergen met mevr. T. Hanekamp
datum en tijdstip 20-04-2018 om 19:00
meer details

Ontmoetingsdienst
datum en tijdstip 22-04-2018 om 10:00 uur
meer details

Inloopcentrum in de Bastiaan
datum en tijdstip 23-04-2018 om 10:00
meer details

 
Vorming- en Toerusting 2017-2018

Link naar de folder met activiteiten en cursussen van de Protestantse Gemeente te Olst.    
 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
Rommelmarkt B.O.D.
Elke zaterdag Boskamp 47
open van 10 tot 16 uur
Opbrengsten t.b.v. Stichting Behoud Olster Dorpskerk
Voor het ophalen van goederen tel. 0570-563707
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.