PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De Werkgroep Oecumene heeft als doel de ontmoeting tussen de geloofsgemeenschap van de PKN Olst en de RK geloofsgemeenschap Olst-Boskamp, te bevorderen en daarnaast de oecumene in brede zin uit te dragen binnen beide kerkgemeenschappen.

Christen zijn in deze tijd vraagt om ons, met respect en waardering voor ieders traditie, open te stellen voor wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Vanuit deze gedachte zoeken we naar wegen om hier, in Olst en Boskamp door onderlinge samenwerking invulling aan te geven.Oecumenische activiteiten
Wij organiseren 4 oecumenische vieringen in een jaar;
 • Week van gebed voor de eenheid van de christenen; 3e week van januari.
 • Zondag Trinitatis; Drie-eenheidszondag, 1e zondag na Pinksteren.
 • Startzondag; 2e zondag in september.
 • Willibrordzondag; 1e zondag in november.

Verdere activiteiten waar wij aan mee werken zijn;
 • Taizé-vieringen
 • Sing-in
 • Oecumenische avondgebeden in de advent en de 40-dagentijd, op de vrijdagavond van 19.30-20.00 uur in de Dorpskerk.
 • Inloopochtend in De Bastiaan, op maandagochtend koffiedrinken en ontmoeting voor iedereen die daar zin in heeft. Elke maandagochtend van 10.00 - 11.30 u.
 • Activiteiten rondom Kerk en geloof, zoals vermeld in de Winterwerkfolder.
 • Kraam op de Jaarmarkt.
 • Kranslegging op 4 mei door gezamenlijke kerken.
 
De werkgroep bestaat uit:  H.J. Damstra (predikant), W.Kampinga (voorzitter), A.van Aken (secretariaat), H.Holtkuile, J.Wiegers, L. in’t Veld, L.v.d. Graft.

 

terug
 
 
 

Bidstond in het kader van de Week van het Gebed
datum en tijdstip 24-01-2018 om 19:00 uur
meer details

Gespreksgroep 60-plus o.l.v. ds. Marc Heule
datum en tijdstip 26-01-2018 om 10.00 uur
meer details

Klein-Sallandse zondagsdienst
datum en tijdstip 28-01-2018 om 10:00 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
Vorming- en Toerusting 2017-2018

Link naar de folder met activiteiten en cursussen van de Protestantse Gemeente te Olst.    
 
Rommelmarkt B.O.D.
Elke zaterdag Boskamp 47
open van 10 tot 16 uur
Opbrengsten t.b.v. Stichting Behoud Olster Dorpskerk
Voor het ophalen van goederen tel. 0570-563707
 
Foto's kerkendag Klein Salland 2016

Link naar de foto's van de tweede Kerkendag Klein Salland die op 23 april 2016 is gehouden in en rondom de kerk van Wesepe.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.