PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
ZWO algemene informatie

ZWO algemene informatie

ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerking Protestantse Gemeente Olst

In deze commissie houden zich een aantal gemeenteleden samen met de diaconie bezig met de voorlichting aan de gemeente over het werk op de terreinen van de zending, werelddiaconaat en ontwikkelingswerken

Daarbij heeft de ZWO contact met een aantal projecten en groepen. Daarnaast worden er jaarlijkse activiteiten georganiseerd.

De projecten waar de ZWO contact mee onderhoudt zijn;

 • The Brotherhood Society in India, waar ds Wiegers zijn studieverlof heft doorgebracht
 • Papua, waar ds. van der Steeg heeft gewerkt en waar hij nog steeds contacten mee heeft.
 • Birma, waar we in de veertigdagentijd van 2012  zijn sparen voor het project “Inkomsten voor gehandicapten”.

Verder zijn er nog contacten met onze zusterkerk Halmahera (Indonesië), waarmee een uitwisselingsproject bestaat.
Met een aantal mensen uit Wijhe is er een bijbelleesgroep, deze groep leest en bespreekt samen met een dergelijke groep uit Goal op Halmahera in Indonesië telkens eenzelfde bijbelgedeelte.  Momenteel is het niet zeker of deze groep verder gaat.

Wat doet de ZWO ieder jaar;

 • In de 40-dagentijd wordt er aandacht gegeven aan een missionair of diakonaal project, waar we voor sparen.
 • Op de zondag van het Werelddiakonaat (2e zondag van oktober) bereidt de ZWO groep samen met de predikant de dienst voor.
 • In het najaar worden de zendingskalenders verkocht.
 • Iedere maand kunt u in de Kerkwijzer en op deze website lezen wat onze activiteiten zijn.

De huidige samenstelling van de ZWO- commissie bestaat uit;

 • Kienie Ebbers, voorzitter en afgevaardigde naar de diaconie
 • Gerda Vonk, contactpersoon
 • Lida Donkerbroek, notulist
 • Henk van der Steeg, lid
 • Aaltje Blankman, lid
 • Decky Roemajauw, lid

Hebt u zin om mee te doen, geef dit aan ons door. We kunnen altijd versterking gebruiken. Zie voor contactgegevens de pagina Adressen en contactgegevens.

terug
 
 
 

Kerkschooldienst
datum en tijdstip 24-03-2019 om 10.00 uur
meer details

Inloopcentrum in de Bastiaan
datum en tijdstip 25-03-2019 om 10:00
meer details

Gespreksgroep 60-plus o.l.v. ds. Marc Heule
datum en tijdstip 29-03-2019 om 10.00 uur
meer details

Kerk open
datum en tijdstip 29-03-2019 om 13.30 uur
meer details

Vierde oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
datum en tijdstip 29-03-2019 om 19:30 uur
meer details

 
Symbolisch bloemschikken in de 40-dagentijd 2019

Klik hier voor het symbolisch bloemschikken in de 40-dagentijd 2019
 
Vorming- en Toerusting 2018-2019

Link naar de folder met activiteiten en cursussen seizoen 2018-2019
 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
Rommelmarkt B.O.D.
Zaterdag 23 februari 2019 was de laatste verkoopzaterdag van de Stichting Behoud Olster Dorpskerk.
Inbreng van goederen is niet meer mogelijk.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.