Bedankmiddag


Terugblik:
Bedankmiddag voor alle vrijwilligers
Voor iedereen die een steentje bijdraagt aan onze kerk, is er op zondagmiddag 23 april door Blandine, Bea en Esther een gezellige middag georganiseerd.
Bij binnenkomst worden alle vrijwilligers welkom geheten door Bea en Blandine. Daarna staat Gerrit klaar om koffie of thee te verzorgen. Al snel gonst het aan alle tafels en lopen de muzikanten met gitaren en boxen heen en weer. Ik ben benieuwd wat er komen gaat.
Het programma is afwisselend. Eerst starten de drie muzikanten, Bert Nonkes, Derke Altena en Jesse Mons-houwer. Jarenlang hebben ze samen muziek gemaakt en voor deze gelegen-heid willen ze graag weer samen optreden. Liederen van de Eagles, de Beatles en BLØF geven zij hun eigen klankkleur. De sfeer zit er snel in en na elk lied klinkt een daverend applaus! Dan is het de beurt aan Bert Nonkens. Naast muzikant is hij schrijver en theaterman. Met zijn Groningse nuchterheid en humor leest hij verhalen voor uit eigen werk. Er wordt volop gelachen. Sommige situaties zijn zeker herkenbaar.
Tijdens de pauze worden we weer in de watten gelegd met drinken en lekkers. Daarna mogen we weer luisteren naar muziek en verhalen en zo vliegt de middag om, want de tijd gaat snel als je het naar je zin hebt.
Als slotlied klinkt het lied Heroes van David Bowie, een lied over helden en de kracht van de liefde. Dat is toch een passend einde voor onze gemeente waarin we met elkaar in de kracht van Gods liefde mogen leven.
Dank Bea, Blandine, Esther en Gerrit voor deze verrassende middag.
Ineke van der Pol

 
terug