PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Liturgisch bloemschikken in de 40-dagentijd 2015 Liturgisch bloemschikken in de 40-dagentijd 2015
Symbolisch BloemschikkenLiturgisch bloemschikken 40-dagentijd
 
Net als de vorige jaren zal er in de kerk een liturgische schikking zijn die het Bijbelgedeelte uitbeeld. Hieronder zullen we u vast uitleggen wat er in de 40-dagentijd verbeeld wordt.
 
22 Februari begint de 40-dagentijd.
Het thema van de schikkingen in deze periode is Open je handen. U zult stevige kronkelige handen zien van ijzerdraad. Op andere momenten moet je je best doen om de handen in de schikking te zien. Deze handen hebben een dubbele betekenis. Ze staan voor de handen van God, soms nauwelijks merkbaar, om op een ander moment als sterk dragend ervaren te worden. Tegelijk zijn Gods handen ook onze handen.

 (klik op de foto voor een vergroting)

Zondag 1 maart
Het is de tweede zondag van de 40-dagentijd. We zien handen die beschermen wat kostbaar en teer is. De psalmdichter ervaart zo Gods handen, de leerlingen op de berg willen met hun handen de ervaring van intens geluk beschermen en vasthouden.
 
 (klik op de foto voor een vergroting)

verlangen
naar beschermende
handen
ervaring van licht
vasthouden doorgeven
een leven lang
 
God gedenk
uw barmhartigheid


Zondag 8 maart
Het is de derde zondag van de 40-dagentijd. We zien dat de handen geopend zijn. Ze zijn open om alle ruimte te kunnen geven aan de schoonheid van de wet. De wet die begeerlijker is dan goud en zoeter dan honing zoals de psalmdichter dit bezingt.
Jezus komt in de tempel en ziet dat het materiële goud belangrijker blijkt dan dat van de wet. Zijn handen vegen de tempel schoon om weer plaats te maken voor het goud en de leefregels van God.

 (klik op de foto voor een vergroting)
 
regels ten leven
door Gods hand gegeven
fijn goud in overvloed
 
hoogmoed
begeerte
grijpen en graaien
maken de tempel tot een markt
Jezus handen
maken ruimte voor Gods goud
God
leer ons zien
het goud van uw wet


Zondag 15 maart
Het is de 4e zondag van de 40-dagentijd. Dit is de zondag  waarop al iets van het licht van Pasen doorbreekt. De psalmist bezingt de vreugde van het gaan naar het huis van de Heer. Hij  zingt  over het verlangen naar vrede en rust. Jezus laat zien wat vrede en rust in het dagelijks leven betekenen door veel mensen te eten te geven. Hij breekt  en deelt uit± vijf broden en twee vissen blijken meer dan genoeg te zijn. Zijn handen leggen het breken en delen in de onze.

  (klik op de foto voor een vergroting)

licht
breekt door
waar liefde gedeeld wordt
brood en vis
voedsel om te leven
handen die uitgestoken worden
naar elkaar
 
God
dat onze handen delen
van hetgeen we
ontvangen hebben


Zondag 22 maart
Het is de vijfde zondag van de 40-dagentijd. We zien hoe de handen tegen elkaar liggen, nadenkend, bezinnend. de korenaren en de graankorrels verwijzen naar de parabel die Jezus vertelt.
 
  (klik op de foto voor een vergroting)


graan dat valt in de aarde
en sterft
brengt veel vrucht voort
 
leven verliezen
leven vinden
 
God
wij bidden help ons
ons te bezinnen
op wat leven geeft


Zondag 29 maart
Het is palmzondag We zien de slinger van rode bloemen die samen een weg vormen. Ze verwijzen naar de jassen die door de mensen uitgetrokken werden om een rode loper voor Jezus te vormen toen hij de stad Jeruzalem binnentrok op een ezelsveulen. de handen juichen mee met de vele stemmen.

  (klik op de foto voor een vergroting)

vol van hoop verwachting
handen hoog
hosanna
hij komt
Koning van de vrede
 
anders altijd anders
deze nederige koning
 
God
leer ons de weg  gaan
van deze koning van de vrede


Witte donderdag
Op deze dag gedenken we hoe Jezus ‘handen de voeten wasten van zijn leerlingen. Na de voetwassing vraagt Jezus zijn leerlingen om te doen als Hij. Waar en naar wie strekken wij onze handen uit? De handen in de schikking worden naar voren gebogen. Uitnodigende handen zijn het, om te doen als Hij. Bij de schikking staat een kan met water, een linnen doek en  brood.

  (klik op de foto voor een vergroting)

Goede vrijdag
Op Goede vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.Een hand wordt gebald vanwege de gebalde vuisten die naar Jezus worden opgestoken.Rode anemonen verwijzen naar het lijden van Christus.

  (klik op de foto voor een vergroting)

Stille zaterdag
We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus kruisdood. De handen zijn geopend en iets naar elkaar gebogen, als in rust.Bij de handen en de stronk staat een kleine witte schikking of wat groen mos.

Zondag 5 april Pasen
Pasen het geheim  van het leven dwars door de dood heen. Met open handen mogen we dat geheim vieren. Tussen de handen zien we een schaal met witte bloemen. Ze vertellen over de gave van het licht dat volop stroomt. Onze handen mogen dat licht doorgeven. Rondom zien we doorzichtige kralen als de tranen van Maria- dwars door de tranen van verdriet en gemis heen, breekt de hoop door.

  (klik op de foto voor een vergroting)
Maria
haar handen willen  vasthouden
wat niet vast te houden is
met geopende handen
vertellen over
het geheim van leven
 
God
Uw licht breekt
onstuitbaar door


terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.