PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Liturgisch bloemschikken in de adventstijd 2013 Liturgisch bloemschikken in de adventstijd 2013

Het thema van de advent is "Toekomst baren"

Hierbij staan vijf vrouwen uit de Bijbel centraal: Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria. Zij allen maken deel uit van de stamboom van Jezus, zoals Matteüs aan het begin van zijn evangelie beschrijft.

 

Zondag 1 december,  eerste adventszondag

 (klik op de foto voor een vergroting)

Tamar. Lezing Genesis 38:1-30 en Matteṻs 1:1-3a
Tamar was getrouwd met Ere, de oudste zoon van Juda. Hij stierf kinderloos en volgens de traditie moest de volgende zoon van Juda met Tamar trouwen. Zo trouwt Tamar met Onan, maar deze saboteert de boel. Hij laat zijn zaad teloor gaan op de aarde. Juda weigert  zijn derde zoon aan Tamar te geven.
Tamar wordt teruggestuurd naar het huis van haar vader om haar tijd af te wachten. Ze verzint een list en verleidt Juda en baart een tweeling Pese en Zerach.
Tamar legt zich niet bij haar toekomst neer, die door Juda besloten wordt. Door een list neemt zij het recht in eigen hand en baart zij nieuwe toekomst.
De naam Tamar betekent dadelpalm. Rechtop, zoals die palm, gaat zij door het leven. De palmtakken verbeelden haar gaan en staan. De sluier onderaan de stam geeft haar verborgenheid  weer. Als gesluierde, de niet geziene, moet zij gaan voor haar recht, geeft zij zichzelf.  Van haar gave wordt een tweeling geboren. De twee trossen dadels zijn daar het teken van.

Tamar,
fier rechtop
neemt het recht
in eigen hand,
gaat tot de grens
van haar vermogen.

Eeuwige God,
geef ons de moed
om op te komen voor recht
kwetsbaar en toch zo sterk

 

Zondag 8 december, tweede adventszondag

 (klik op de foto voor een vergroting)

Rachab. Lezing Jozua 2 en Matteṻs 1:1-4a
Rachab verleent ruimhartig  de verspieders een schuilplaats.
Dit in tegenstelling tot Jericho zelf,  die een gesloten samenleving blijkt te zijn met hoge en dichte muren. iedereen is bang. Rachab is niet bang, maar belijdt; De Heer, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde. Zij dwingt de belofte af dat allen die zich in haar huis zullen bevinden gespaard zullen blijven.
We zien een rood koord waarmee Rachab de verspieders helpt te ontsnappen. Het is een koord van hoop voor haar en haar familie. Haar daad, haar geloof zal vruchten afwerpen in de heilsgeschiedenis van het godsvolk. Daarom zijn er druiven verwerkt in de schikking.

Rachab,
haar geloof
haar lef
haar standvastigheid
baren nieuwe toekomst
voor het godsvolk
voor haar naasten

Eeuwige God
verbindt ons
door die rode draad
van de liefde

 

Zondag 15 december, derde adventszondag

 (klik op de foto voor een vergroting)

Ruth. Lezing Ruth 4 en Matteṻs 1:1-6a
Met al haar verdriet om het verlies van haar man en twee zonen blijft Ruth in Moab haar schoonmoeder Naomi trouw. Noami stuurt Ruth naar het veld van Boaz om aren te rapen.
De trouw van Ruth aan  Naomi verdrijft meer en meer het donker in hun leven. Bethlehem, het broodhuis, wordt een plaats waar de levensvreugde terug wordt gevonden.
De korenaar staat voor de liefde van Ruth voor Naomi en voor Boaz. Het gevlochten brood, bestaande uit verschillende strengen verwijst naar de liefde en trouw van God, die verstrengeld zijn met het leven van de mensen.

Ruth,
onbeschroomd kiest zij voor Boaz.
Vol vertrouwen
kiest Boaz voor Ruth-
losser wordt hij uit de nood.

Eeuwige God
waar wij trouw blijven
aan u en aan elkaar,
samen het brood delen,
bloeit geluk op.


Zondag 22 december, vierde adventszondag

Batseba. Lezing: 2 Samuël  11 en Matteṻs:1:1-6
Koning David kan geen weerstand bieden aan de mooie Batseba. Ze wordt zwanger en David verzint allerlei listen om Uria om de tuin te leiden. wanneer dat niet lukt, laat hij Uria ombrengen. Dit alles vormt een zwarte schroeiplek in het leven van Batseba. we zien die plek op de stam. een plek die blijft. Toch hebben het verdriet en de pijn niet het laatste woord. Met de geboorte van salomo bloeit uit die verschroeide  plek de roos van liefde en de vrede.

Batseba,
pijn en verdriet
blakeren haar leven

de geboorte
van het kind van de vrede
doet haar opbloeien
als een roos.

Eeuwige God,
leven kan zo´n pijn doen.
wees aanwezig.
open uw toekomst.

 

Kerstmis
 

Maria
Maria, vervuld van Gods Geest, brengt het kind ter wereld met de naam ´God redt´. Dit kind zal hemel en aarde met elkaar verbinden. Dit kind zal nieuwe toekomst baren, door zijn weg van leven. Zijn geboorte is Gods goede gave aan de mensheid. Bij de stam zien we witte lelies die staan voor zuiverheid en onschuld en, genade. mooi en gelijk kwetsbaar is het nieuwe leven.

Maria,
met open handen
ontvangt zij het nieuwe leven:
kind van God
dat hemel en aarde verbindt

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede

terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.