PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Liturgisch bloemschikken in de adventstijd 2012 Liturgisch bloemschikken in de adventstijd 2012

Het thema dit jaar is Uitzicht.

In de tijd waarin de zon steeds minder schijnt, zien wij uit naar het licht van Kerst. Hoe donker het buiten en in de wereld ook is, er is uitzicht op de geboorte van het Licht dat met Kerst schijn in de duisternis.

 
Laatste zondag kerkelijk jaar 25 november, thema: "Je bent geborgen in het licht"
 
 (klik op de foto voor een vergroting)

U ziet hier een schikking met de letter bét. De bét is de tweede letter van het Hebreeuws al-fabet. In de schikking deze tijd staat deze letter centraal De letter moet van rechts naar links worden gelezen en als letter lijkt het op een huis. Het betekent ook huis. De eerste letter van Genesis begint met de bét en daar zit een symbolische betekenis aan vast. De bét vertelt: je hebt grond onder je voeten, een dak boven je hoofd en een beschermende muur in je rug; je kunt het huis aan de voorkant verlaten en het leven en het Licht tegemoet gaan. De toekomst ligt open. De kaars die bij de opening van het huis brandt symboliseert dat de mensen die overleden zijn hun aardse huis hebben verlaten en zijn opgenomen in het Licht van de Eeuwige. Onze dierbaren in dit Licht te zien kan ons troosten en de pijn van het gemis ver-zachten.

De tekst bij deze zondag is:
De Heer zij voor u om de juiste weg te wijzen
De Heer zij achter u om u in zijn armen te sluiten
en u te beschermen tegen gevaar
De Heer zij onder u om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen
en de Heer zij in u om u te troosten als u ver-driet hebt
De Heer omgeve u als een beschermende muur
wanneer anderen over u heen vallen
en de Heer zij boven u om u te zegenen
Zo zegene u God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Vandaag en morgen en in de eeuwen der eeuwen

 
1e advent 2 december, thema: ‘’zie de knoppen komen’’
 
 (klik op de foto voor een vergroting)
 
In de gelijkenis in de Lucaslezing staat: Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Het symbool van het Leven dat aan het ontkiemen is en uitdrukt dat het koninkrijk van God nabij komt. Klein, maar met de eerste brandende kaars komt het Licht van de eeuwige naar ons toe.

Kijk, klein en verborgen
ontkiemt het Leven in een knop,
het koninkrijk van God is nabij.
Het licht zoekt ons wil in ons
en in het huis van de wereld wonen.

2e advent 9 december, thema: Keer je naar het licht
 
 (klik op de foto voor een vergroting)
 
Johannes zet de gevestigde orde op zijn kop door de mensen op te roepen hun leven an-ders in te richten.
De bét, het symbool, dat vertelt: je hebt grond onder je voeten, een dak boven je hoofd en een beschermende muur in je rug; je kunt het huis aan de voorkant verlaten en het leven en het Licht tegemoet gaan , deze bét staat in de schikking iets schuin naar boven als symbool van: richt je op God. Richt je leven op het Licht en laat dit Licht schijnen op je spirituele en aardse huis. De bloemen en de positie die zij innemen zijn ook een oproep aan ons om tot inkeer te komen.

In de woestijn klinkt een stem
roept tot ons maak de paden recht
dicht de kloven maak kromme wegen recht.
Dan zal je zien de Eeuwige die redding brengt.

3e advent 16 december, thema: Levend water
 
 (klik op de foto voor een vergroting)
 
Johannes doopt de mensen, maar niet voordat
hij de bijl aan de wortel van het kwaad legt. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt zal omgehakt worden.
Als je je wilt laten dan hoort daarbij dat je vruch-ten voortbrengt die een nieuw leven waard zijn. Als symbool hiervan staat naast vuil water helder water.

Het kaf van het koren scheiden
de bijl leggen aan de wortel van het kwaad
breng de goede vruchten voort
een nieuw en waardig leven
Ondergedompeld in dit heldere schone water
komt het leven tot zijn recht.

4e advent 23 december, thema: Vruchtbaar leven
 
 (klik op de foto voor een vergroting)
 
De ontmoeting van Maria en Elizabeth is een feest van herkenning voor beide vrouwen. Elisabeth voelt dat er iets bijzonders is in met het kind in Maria’s schoot en roept Maria toe: Gezegend is de vrucht van je schoot. Maria antwoord haar met de lofzang van de Heer. De eeuwige komt ons in deze ontmoeting tegemoet. Het licht begint door te breken.

God wil bij mensen wonen klein en kwetsbaar
Elizabeth voelt het Maria ziet het
Ze huiveren van ontroering om het Leven
in hun schoot.
Zie, het Licht komt het huis
van de wereld binnen.


Kerst, thema: Huis van licht
 
 (klik op de foto voor een vergroting)
 
In de lezing van Johannes lezen we dat het Woord is mens geworden.
In de schikking brandt het hart van de bét: Het Woord is mens geworden en heeft in ons ge-woond. Het licht van het begin is met de geboorte van Jezus het huis van de aarde en mensen binnen gekomen.

Het huis van de aarde en mensen is gevuld
het Woord woont in ons midden
een stralend helder Licht schijnt
in de duisternis

 

 

terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 19-09-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 26-09-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.