Cantorij

De cantorij verleent in principe eenmaal per maand en op hoogtijdagen medewerking aan de eredienst en ondersteunt dan de gemeentezang en leert de gemeente ook op een verantwoorde en passende wijze (bijvoorbeeld in beurtzang) nieuwe liederen.

Daarbij putten we uit diverse bundels zoals het Liedboek Zingen en bidden 2013, diverse liturgische onderdelen uit de Proeve, maar ook andere liturgische gezangen. 

Klassiek repertoire gaan we als cantorij ook niet uit de weg.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. U kunt als u hiervoor belangstelling hebt, (vrijblijvend) contact opnemen met mevrouw Annelies Vosselman of gewoon een repetitie-avond bezoeken.

Er wordt zeker vanaf medio november gerepeteerd in De Bastiaan. Als de kerktemperatuur het in het in het voorjaar en de twee jaarhelft mogelijk maakt, wordt er in de akoestiekrijke Dorpskerk gerepeteerd.

U bent als lid geen contributie verschuldigd, alleen wordt een kleine, bescheiden jaarlijkse bijdrage voor de zg. Lief-en-leed-pot gevraagd. U krijgt van de cantorij een map met het repertoire in bruikleen.

Repetities: elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

Waar: in de Dorpskerk of De Bastiaan.

Contactpersoon: Annelies Vosselman, tel. 06-11025563, mail: a-vosselman@home.nl 

Op de site van onze organist Wim de Just staat ook informatie over de Cantorij

terug