PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Adressen en contactgegevens Adressen en contactgegevens
Protestantse Gemeente te Olst
 
Postadres: Postbus 8, 8120 AA Olst.
 
 
 
 
 
Dorpskerk, Kerkplein, Olst.
Gebouw De Bastiaan, Kerkplein 3, Olst. Tel. 0570-562008.
 

Voorganger

Ds. H.J. Damstra, Kerkplein 11, 8121 BM Olst. Tel. 0570-564042.
Vrije dag: zaterdag.

Kosters

Dhr. D. Visser, Tel. 0570-563808
Mevr. E. Busser-van der Kolk, Tel. 0570-563450

Agenda en verhuur gebouwen

Dhr. J. Busser, Tel. 0570-563450.

Kerkenraad

Voorzitter kerkenraad
Mevr. W.J. van de Poel - Poldervaart, e-mail: kerkenraad@pkn-olst.nl
 
Scriba kerkenraad
Mevr. E. Schrijver-Steenbruggen, tel. 06-27178443, e-mail: scriba@pkn-olst.nl
 
Voorzitter Diaconie:
Mevr. C. Jacobs-Sietsma, diaconie@pkn-olst.nl, tel: 0570-564798

Secretaris Diaconie:
Mevr. A. Blankman, tel. 0570-785178,
e-mail: aseblankman@live.nl of
 diaconie@pkn-olst.nl 

Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Vacant, e-mail: cvk@pkn-olst.nl

Contactpersoon Nieuwingekomenen

Mevr. Helma Gravendeel, tel. 0570-562326
Email: helmakrooshof@hotmail.com

Kerkelijke administraties:

Ledenadministratie
Dhr. H. Drost, De Meente 8 8121 EV Olst. Tel. 0570-564408
Financiële administratie
- Mevr. R. Frijns, Jan Schamhartstraat 30, 8121 CP Olst. Tel. 0570-565125
- Dhr. J. Poppen, Braamsluiper 8, 8121 JN Olst. Tel. 0570-83077

Banknummers

Protestantse Gemeente te Olst
Rekeningnummer;
met ingang van 1 november 2018: 
NL19 RABO 0373 7093 82
(o.a. bijdrage actie kerkbalans, solidariteitskas, abonnement kerkwijzer, giften en bijdrage jeugd)
Diaconie en ZWO
Rekeningnummer; NL50 RABO 0146 2601 20

Collectemunten

De Protestantse gemeente te Olst geeft collectemunten uit, waarvan de aanschaf als gift aangemerkt mag worden voor de aangifte inkomstenbelasting. De collectemunten zijn met ingang van maart 2016 verkrijgbaar in een drietal waarden en kleuren, namelijk;
- € 0,50 voor de groene munt
- € 1,00 voor de blauwe munt
- € 2,00 voor de rode munt
 
De munten zijn af te halen bij: Mevr. IJzerman
Burg. Bentinckstraat 9 8121 BB Olst
Tel. 0570-562583 Graag vooraf telefonisch bestellen.

Kerktaxi
 
- Dhr. H. Menkveld, Diepenveenseweg 24-A, Olst. Tel. 0570-591287.
Dienstopnames (via dvd)

U kunt indien u (tijdelijk) niet in de gelegenheid bent de kerkdiensten bij te wonen, wekelijks een dvd ontvangen van de dienst. Voor meer informatie neem contact op per e-mail: diaconie@pkn-olst.nl.
 
Publiciteitscommissie
     
E-mail: publiciteit@pkn-olst.nl

 

DVD opname diensten

e-mail: diaconie@pkn-olst.nl

 
Oppasdienst in De Bastiaan

Contactpersoon: Aaltje Blankman; tel. 0570-785178Kindernevendienst
Contactpersoon: Maarten Blankman; tel. 06-47132745, maart@111maart.nl
 


Jeugdouderling

Mevr. W.J. van de Poel - Poldervaart, e-mail: jeugdwerk@pkn-olst.nl


Kidsclub

- Henriëtte de Wit , 06 51612308.

ZWO

Mevr. Gerda Vonk, Tel. 0570-562147.

Cantorij

Dhr. W. de Just.
 

Kerkwijzer

Kopij voor de Kerkwijzer kan worden aangeboden bij 
dhr. H. Velthuis, tel. 0570-565093, e-mail;  kerkwijzer@pkn-olst.nl

Download het overzicht van inleverdata kopij en verschijningsdata Kerkwijzer

 
 
Voor vragen over abonnementen Kerkwijzer kunt u contact opnemen met mevr. A. Blankman, tel. 0570-785178, e-mail: aseblankman@live.nl
 

Website beheerders

De beheerders van deze website zijn Ria Bakker-Freriks en Henri Velthuis.
terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 24-01-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 07-02-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 14-02-2021 om 10:00 uur
meer details

 
Vorming & Toerusting 2020-2021

Activiteiten met en voor elkaar!
Link naar de brochure met activiteiten en cursussen seizoen 2020-2021
 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.