PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Adressen en contactgegevens Adressen en contactgegevens
Protestantse Gemeente te Olst
 
Postadres: Postbus 8, 8120 AA Olst.
 
 
 
 
 
Dorpskerk, Kerkplein, Olst.
Gebouw De Bastiaan, Kerkplein 3, Olst. Tel. 0570-562008.
 

Voorganger

Ds. H.J. Damstra, Kerkplein 11, 8121 BM Olst. Tel. 0570-564042.
E-mail: damstra@pkn-olst.nl
Vrije dag: zaterdag.

Kosters

Dhr. D. Visser, Tel. 0570-563808
Mevr. E. Busser-van der Kolk, Tel. 0570-563450

Agenda en verhuur gebouwen

Dhr. J. Busser, Tel. 0570-563450.

Kerkenraad

Waarnemend Voorzitter kerkenraad
Dhr. H. Menkveld, e-mail: kerkenraad@pkn-olst.nl
 
Scriba kerkenraad
Mevr. E. Schrijver-Steenbruggen, tel. 06-27178443, e-mail: scriba@pkn-olst.nl
 
Voorzitter Diaconie:
Mevr. C. Jacobs-Sietsma, diaconie@pkn-olst.nl, tel: 0570-564798

Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Dhr. W. Haverslag, e-mail: cvk@pkn-olst.nl

Contactpersonen Nieuwingekomenen

Mevr. Adé Klein Kranenburg: telefoon: 06-20334848, e-mail: adevandernagel@hotmail.com
Mevr. Heleen Stronks: telefoon: 0570-565801, e-mail heleen.stronks@gmail.com

Kerkelijke administraties:

Ledenadministratie
Dhr. H. Drost, De Meente 8, 8121 EV Olst. Tel. 0570-564408
Financiële administratie
Mevr. R. Frijns, Jan Schamhartstraat 30, 8121 CP Olst. Tel. 0570-565125

Banknummers

Protestantse Gemeente te Olst
Rekeningnummer: NL19 RABO 0373 7093 82
(o.a. bijdrage actie kerkbalans, solidariteitskas, abonnement kerkwijzer, giften en bijdrage jeugd)
Diaconie en ZWO
Rekeningnummer: NL50 RABO 0146 2601 20

Collectemunten

De Protestantse gemeente te Olst geeft collectemunten uit, waarvan de aanschaf als gift aangemerkt mag worden voor de aangifte inkomstenbelasting. De collectemunten zijn met ingang van maart 2016 verkrijgbaar in een drietal waarden en kleuren, namelijk;
- € 0,50 voor de groene munt
- € 1,00 voor de blauwe munt
- € 2,00 voor de rode munt
 
De munten zijn af te halen bij: Mevr. IJzerman
Burg. Bentinckstraat 9 8121 BB Olst
Tel. 0570-562583 Graag vooraf telefonisch bestellen.

Kerktaxi
 
Dhr. H. Menkveld, Diepenveenseweg 24-A, Olst. Tel. 0570-591287.
Mevr. C. Jacobs-Sietsma, Averbergen 37, tel: 0570-564798
DVD opname diensten

U kunt indien u (tijdelijk) niet in de gelegenheid bent de kerkdiensten bij te wonen, wekelijks een dvd ontvangen van de dienst. Voor meer informatie neem contact op per e-mail: diaconie@pkn-olst.nl

Jeugdwerk

jeugdwerk@pkn-olst.nl

Kidsclub
Willemieke van de Poel
e-mail: willemiekevandepoel@gmail.com

ZWO

Mevr. Gerda Vonk, Tel. 0570-562147

Cantorij

Dhr. W. de Just.
 

Kerkwijzer

Kopij voor de Kerkwijzer kan worden aangeboden bij 
dhr. H. Velthuis, tel. 0570-565093, e-mail;  kerkwijzer@pkn-olst.nl

Download het overzicht van inleverdata kopij en verschijningsdata Kerkwijzer
 
 
Voor vragen over abonnementen Kerkwijzer kunt u contact opnemen met Els Hogenboom-Metz: tel: 0570-677763

Website beheerders

De beheerders van deze website zijn Ria Bakker-Freriks en Henri Velthuis.
terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 19-09-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 26-09-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.