PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Liturgisch bloemschikken in de 40-dagentijd 2012 Liturgisch bloemschikken in de 40-dagentijd 2012

In de veertigdagentijd staat het thema: leven door verandering centraal. Van kruis tot gaffelkruis tot levensboom. We volgen de lezingencyclus van de kindernevendienst en ook bij de ZWO komt dit thema aan de orde.
Met de veertigdagentijd breekt de tijd van soberheid en inkeer aan. Maar ook de tijd van hoop en verwachting naar wat komen gaat. Deze ingetogen periode eindigt met het feest van Pasen.
In de schikkingen staat een kruis(vorm) centraal. Voor de eerste 3 zondagen is dat een stam of knoestige tak zonder groen. Op de vierde zondag verandert dit in een gaffelkruis (een y-vormig kruis)

Zondag 26 februari inkeer
 
Jezus wordt door de Geest meegevoerd naar de woestijn en verblijft daar veertig dagen. Daarna gaat hij naar Galilea. En zegt: ‘De tijd van inkeer is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij, kom tot inkeer en hecht geloof aan het goede nieuws.
U ziet een kruis en het beeld van inkeer is de spiraalvorm in het hart van het kruis. De spiraal beweegt zich van buiten naar binnen.
Stilte zoeken, komen tot de kern,
leven van binnenuit vanuit je hart.
Een zachte wind voelen op je huid.
Opstaan en naar buiten treden.
Eeuwige, leer ons in de woestijn
in ons leven
te veranderen in een oase.

Zondag 4 maart  Aanwezig

Jezus neemt Petrus en de broers Jacobus en Johannes mee naar de hoge berg waar ze alleen zijn.
Daar verandert de gedaante van Jezus. Zijn kleren gaan wit glanzen. Toen verschenen Elia en Mozes.
Een kruis met 3 stenen, die de ontmoeting op de berg symboliseren.
Klimmen om licht te zien, verblindend stralend
Opgaan in een wolk van aanwezigheid.
Afdalen naar de aarde verlicht, gesterkt.
Aanwezige richt ons kijken naar Uw licht
dat in wolken verhult, met ons meetrekt.

 

 

 

 

 

 

Zondag 11 maart  Ruimte maken

Jezus treft op het tempelplein allerlei handelaars aan. Hij jaagt ze weg. De stam verbeeldt het huis van de Eeuwige, voor hebzucht en handel is daar geen plaats.
Ruimte scheppen voor wat van belang is,
waarachtig leven in vrede.
Alle hebbedingen opzij,
Geluk, gezondheid, liefde zijn niet te koop.
Levende, Gij die ons leefruimte schenkt
om op te staan uit dat wat doodt,
schenk ons de moed ruimte te scheppen voor U
bevrijdt ons van de hebzucht.

Zondag 18 maart  Delen voor verandering

Jezus wordt gevolgd door een grote menigte en de leerlingen vragen zich af wat ze moeten doen om deze mensen eten te geven.
Symboliek: liturgische kleur roze, het licht van Pasen schemert door het paars heen. Brood, verwijst naar het geestelijk levensbrood dat Jezus rijkelijk uitdeelt en iedere mens voedt.
Delen, breken, uitdelen.
Wonderlijk hoe weinig door te delen verandert in overvloed en velen voedt.
Gij die ons voedt, schenkt ons het inzicht dat delen verrijkt en de woestijn verandert in een oase.

 

 

 

 

Zondag 25 maart   Loslaten om te leven

Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één,maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. De graankorrel is het symbool van het zaad dat in de kern zit met leven.

Uit handen vallen, je overgeven.
Loslaten, gewild of ongewild: je leven verandert.

Gij levend Brood,
schenk ons in diepe duisternis vertrouwen in levenskracht,
om los te laten wat leven vanuit de kern belemmert.
Schenk ons kracht om op te staan als een ander mens,
en vrucht te dragen op eigen wijze.


 

 

 

 

 

Zondag 1 april  Op weg naar dienstbaarheid

Jezus nadert Jeruzalem. Hij rijdt niet hoog te paard de stad binnen, maar als een zachtmoedige koning op een ezel.
De palm is de verwijzing naar de rechtvaardige.
Violen, deze bloemen zijn het symbool van dienstbaarheid en nederigheid.
Een weg zoeken in pijn en verdriet vanuit liefde.
Ontdekken: niet ik, maar de Ander
niet het doel, maar het leven is de weg
Je buigt en ziet kleine bloemen bloeien.

Jezus,
Gij, rechtvaardige in dienstbaarheid verander ons.
Keer ons leven naar de Ander, de wereld.
Geest van liefde, wijs ons de weg.

 

 

 

 

Stille week

Witte donderdag Onder het kruis liggen groene takken, een witte lap en daarbij een kan, een handdoek en witte viooltjes als teken van dienstbaarheid
Goede vrijdag: om het kruis een zwarte lap.
Stille zaterdag: Een paastuin met een witte lap en een grote witte steen aan de voet van het kruis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 April Pasen

De paastuin roept herinneringen op aan de graftuin, maar ook aan het paradijs. Het is het verhaal van de Levende op aarde. De steen is bij het graf weggerold .

In de vroege ochtend opstaan
als het licht glinstert in dauwdruppels,
als vogels een loflied zingen
en verstilling tot leven komt in de tuin.

Gij levende ,verleg ons struikelblok
neem de steen weg, schep levensruimte.
Leidt ons op het spoor van uw leven,
leer ons de geur van heiligheid ontdekken in lentebloemen.
Hemeldauw voelen op onze huid.
Laat ons zingen een levenslied,
anders vanuit de diepte , hemelhoog.

terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 19-09-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 26-09-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.