PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Liturgisch bloemschikken in de 40-dagentijd 2014 Liturgisch bloemschikken in de 40-dagentijd 2014
Inleiding
Het thema van de veertigdagentijd en Pasen is: Zoek de stilte

Net als de vorige jaren zal er in de kerk een liturgische schikking zijn die het Bijbelgedeelte uitbeeld. Hieronder zullen we u vast uitleggen wat er in de 40-dagentijd verbeeld wordt.
Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op het leven. maar ook hoe we met de medemens omgaan. Doe dat dit jaar eens door de stilte te zoeken. Dat kan met bezinning en gebed,  maar ook door eens rustiger aan te doen of er juist voor die ander te zijn.

De groep liturgisch bloemschikken.
Arja, Clarinde, Doreen, Mary, Peta, Tonny en Thea
Eerste zondag, 9 maart; Uitbundige stilte

Lezing: Psalm 118:24-29, Mattheus 21:6-9

 (klik op de foto voor een vergroting)

Deze zondag in de 40-dagentijd kunnen we ons voorstellen dat we langs de weg staan en zien hoe Jezus langs rijdt op een ezel. De verwachtingen zijn hoog gespannen, deze stille man op die ezel zal koning worden. Hij is de gezegende in naam van de Heer.
Als teken van de zegen zien we in de poort grote bladeren als zegende handen.
 
Stil rijdt Hij daar…..
De zachtmoedige koning.
Verwachting hoog gespannen.
Door de poort gegaan,verstomt het gejuich.
Zo stil.
Trouwe God, leg uw zegen op ons leven.


Tweede zondag, 16 maart; Schreeuwende stilte

Lezing: Jeremia 7:1-11, Mattheus 21:10-17

 (klik op de foto voor een vergroting)

Na de intocht in Jeruzalem gaat Jezus naar de tempel. De tegenstelling tussen de stille man op zijn ezel en dezelfde man hier in de tempel kan niet groter zijn. Vanuit verontwaardiging worden de handelaars uit de tempel gezet. Aan de ene kant van de poort zien we fel gekleurde bloemen. Ze vertellen de felle woorden die Jezus gebruikt. Aan de andere kant zien we mos met witte tulpen. Dit vertelt over de rust en het gebed die Jezus voor ogen staan.
 
Fel de verontwaardiging-
Het Godshuis verworden tot rovershol.
De schreeuw om stilte dringt door.
Trouwe God, dat wij in de stilte Uw stem verstaan.

 
Derde zondag, 23 maart; Gewelddadige stilte

Lezing: Psalm 118:13-23, Mattheus 21:33-46

 (klik op de foto voor een vergroting)

Op de derde zondag van de 40-dagentijd horen we de gelijkenis over de onrechtvaardige pachters. Aansluitend vertelt Jezus over de afgekeurde steen die tot hoeksteen wordt. In de poort zien we de hoeksteen.
 
Hebben….
Steeds meer hebben.
Niets ontziend…
Gewelddadig.
Onopvallend is daar de hoeksteen,
Dragend, sterk, stil.
Trouwe God,
Overkom ons met Uw stille kracht.

 
Vierder zondag, 30 maart; Vragende stilte

Lezing: Zacharia 13: 1-8, Mattheus 26: 31-35

 (klik op de foto voor een vergroting)

Na de vragen die we Jezus vandaag horen stellen aan de Farizeeën, wordt het stil. Het is een zwijgen waar niets goeds uit voorkomt. In dit zelfopgelegde zwijgen worden de plannen beraamd om Jezus monddood te maken, ja om hem te doden. Als teken van deze stilte zien we de bloemen die gebonden zijn. Erbij staat een witte open bloem die staat voor de Messias: teer en toch vol kracht.

Vragen….
Ze dwingen tot nadenken.
Is hij de Messias, de beloofde bevrijder?
Trouwe God,
Dat wij zien wat voor ogen is.
Uw aanwezigheid, vragend, teer,
Vol zachte kracht.


Vijfde zondag, 6 april; Verradelijke stilte

Lezing; Zacharia 13: 1-8, Mattheus 26: 31-35

 (klik op de foto voor een vergroting)

Vurig antwoord Petrus op de woorden van Jezus dat zijn leerlingen hem die nacht zullen afvallen.’Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’ We zien aan de poort drie felle harde bloemen die de stevige taal van Petrus weergeven. Daarbij een rechtopstaand blad als een zwaard.

Zomaar is het gezegd
Ik niet, nee ik niet.
Toch …
In angst, in benauwdheid,
Kan het anders gaan dan gedacht.
Stilte daalt neer.
Trouwe God,
Dat wij blijven staan, voor recht en gerechtigheid.


Zesde zondag, 13 april; Angstige stilte

Lezing: Jesaja 51:12-23, Mattheus 26: 36-46

 (klik op de foto voor een vergroting)

De weg van Jezus die we deze 40-dagentijd volgen, begon met een vrolijke intocht. Nu bevinden we ons in de hof van Getsemane en de sfeer is dreigend. We horen hoe Jezus worstelt met zijn angst en intens bidt of er een andere weg is. Zijn bidden, strijd wordt weergegeven door de rode bloem. aan de andere kant van de poort zien we het zachte groene mos. Dit staat voor de leerlingen die slapen.

Donker is de nacht,
Stilte vol angst.
Laat deze beker voorbij gaan.
Niet mijn-
Uw wil geschiede.
Trouwe God,
Dat wij niet afhaken, bij angst en verdriet.
Niet slapen, stil erbij blijven.


Goede Vrijdag

 (klik op de foto voor een vergroting)

Pasen; Weldadige stilte

Lezing: Johannes 20: 1-18

 (klik op de foto voor een vergroting)

In de stilte van de tuin rondom het graf ontmoet Maria de opgestane Heer. wanneer Hij haar naam noemt, herkent ze hem opeens. Witte bloemen bloeien. Ze vertellen over het leven, dat sterker is dan de dood.
 
Stilte….
Weldadige stilte daalt neer.
Licht straalt door de open poort van het graf.
Een stem noemt je naam,
Nieuw leven bloeit.

 
terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 19-09-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 26-09-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.