PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Van het ZWO Oktober 2013 Van het ZWO Oktober 2013

20 oktober 2013
Zondag voor het Werelddiakonaat

De ZWO-groep wil op deze zondag aandacht vragen voor onze kontakten met Christenen in India. Dit jaar is India het centrale onderwerp voor de ZWO-groep. De voorjaarscollectie was bestemd voor de straatkinderen in de nachtopvang van de Delhi Brotherhood Society. In de dienst op 20 oktober willen wij daar aandacht aan besteden.
In de gespreksgroep Intercultureel Bijbellezen wisselen wij gedachten uit over een bepaald Bijbelgedeelte met een groep Dalit-Christenen in Delhi. Wij lezen hier een tekst, spreken onze gedachten en gevoelens daarbij uit en sturen een verslag daarvan naar hen. Zij lezen dezelfde tekst en sturen ons hun gedachten en gevoelens. Van elkaar proberen wij dan te begrijpen wat de ander dacht en voelde. Daarover wisselen wij dan weer e-mails. Zo krijgen wij wat meer zicht op wat een bepaald gedeelte uit de profeten, de brieven of het Evangelie voor hen in hun sociaal-culturele context betekent.
Hun situatie wordt in belangrijke mate bepaald door het feit dat zij in de traditionele Hindoe-religie worden beschouwd als het zinkputje van de maatschappij, lager dan alle andere mensen. Het is niet gemakkelijk om uit dat zinkputje te klimmen. Want anderen willen je daarin gevangen houden. De traditionele Hindoe-maatschappij bestaat uit hokjes en vakjes van laag naar hoog, het kasten-systeem. Die hokjes en vakjes moeten zoveel mogelijk gesloten blijven. Vermenging van sociale lagen en beroepen wil men zoveel mogelijk vermijden. We lezen in de kranten veel over dit soort kwesties. Ruzies en geweld zijn vaak het gevolg van het feit dat mensen zich niet aan dit traditionele systeem willen houden. Een jongen en een meisje willen hun leven delen met degene die zij liefhebben en niet met degene die door de ouders 'geregeld' wordt. Veel van dit soort sociaal geweld wordt dan al snel verkocht onder de noemer religieus geweld. En waar een paar elkaar opjutten ontstaat er al gauw een groep van meelopers.
Daar komt nog bij dat vrouwen, ook binnen hun eigen sociale groep, vaak als minderwaardig beschouwd worden. Daarbij zijn zij voor ouders een zware financiële last, want zij moeten bij het uithuwelijken een, soms zeer hoge, prijs betalen. Een vader met drie dochters kan zich al gauw als failliet beschouwen. Vandaar dat prenataal onderzoek een hoge vlucht heeft genomen en er als gevolg daarvan binnen leeftijdsgroepen een groot mannenoverschot bestaat.
Christenen in India willen meewerken aan het afbreken van dit systeem, maar niet op gewelddadige wijze. Zij willen de boodschap vertellen van Jezus die zich juist tot de mensen in de achtergestelde groepen richt: uitgestotenen, weduwen, zieken e.d. In het Hindoe-geloof heerst de opvatting dat de hoogsten het meest rein zijn en de laagsten (o.a. de Dalits) onrein. Een reine wordt bezoedeld als hij met een onreine in aanraking komt. Jezus laat zien dat het voor Hem juist andersom is. Dat Hij opkomt voor mensen die vragen dat aan hen recht gedaan wordt, tot welke sociale, economische of culturele groep zij ook behoren. Hij helpt hen de muren af te breken. Geestelijke ondersteuning van onze kant ervaren zij als bemoedigend.
Wij hopen u te mogen begroeten in de dienst op 20 oktober en samen met ons te kijken naar de mogelijkheden die het Christelijk geloof biedt om de situatie van mensen te verbeteren.

In deze dienst gaat ds. Jaap Wiegers voor. Hij is in januari van dit jaar, samen met zijn vrouw Thea, weer in New Delhi geweest. Na deze dienst is er koffiedrinken in De Bastiaan, daarbij zullen Jaap en Thea samen nog wat uitleg geven en vragen beantwoorden.

Voorbede voor de bevolking van Syrië
Heer,
Nu het geweld in Syrië zulke wrede en verschrikkelijke vormen aanneemt, bidden we u weer om Syrië, om alle mensen die daar wonen, om de hulpverleners. Geef hen kracht en uitzicht Heer. Laat de wereld om hen heen gaan staan en ze niet in de steek laten. Wijs ons wegen waarlangs we bij hen kunnen zijn, zodat ze voelen dat ze er niet alleen voor staan. Laat de oorlogshitsers en geweldplegers, de bommengooiers en gifgasverspreiders bij zinnen komen. Want dit kan, dit mag toch niet zo doorgaan? Redt ons, redt hen toch van dit onheil. Leidt ons uit de verkramping en laat ons wegen zien om te gaan. Heer, kom ons bevrijden.
Amen.

Namens de ZWO-Commissie,
Gerda Vonk

terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 19-09-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 26-09-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.