PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Van het ZWO Januari 2014 Van het ZWO Januari 2014
Kerstgroet
Net als andere jaren heeft de ZWO-commissie een kerstgroet gestuurd naar de mensen met wie wij ons verbonden voelen in Delhi(India) naar The Brotherhood Society, in Papua naar mevrouw Marijke Werimon- Bakker en de medewerkers van het Vrouwencentrum P3W en in Goal op Halmahera.
Lucas 2 vers 10 en 11: “Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer”.

Kerstcollecte
In veel kerken wordt dit jaar met de Kerst ge-collecteerd voor het werk van de Dalit-beweging Cards in India. Directeur Yesurat-nam bevestigt dat uitsluiting en discriminatie en groot probleem zijn voor de Dalits. “Wij willen kinderen laten ontdekken dat hun toe-komst niet al bij hun geboorte vastligt en dat zij wel kansen hebben. Dat doen wij via zo-genaamde bala  bata’s. Een bala bata is een plek waar kinderen voor en na school kunnen spelen. Spelenderwijs krijgen zij bijles, maar er is ook veel tijd voor sport, spel, zang en dans. Kinderen die de bala bata’s bezoeken krijgen weer zelfvertrouwen en presteren beter op school“.

Kerk in Actie vraagt uw steun voor het werk van Cards
“Met 180 bala bata’s bereidt Cards bijna 9000 kinderen voor op een volwaardige plaats in de Indiase samenleving. Naast bijles en huiswerkbegeleiding is er aandacht voor hy-giëne en persoonlijke verzorging, zodat kin-deren makkelijker door hun klasgenoten wor-den geaccepteerd. Cards bemiddelt ook wanneer kinderen willen doorstromen naar een gratis vervolgopleiding”.
Directeur Yesuratnam heeft een droom: “Ik hoop vurig dat de Dalits weer trots worden op wie zij zijn. Dat kinderen opgroeien met een nieuw zelfbeeld en een verandering op gang zullen brengen. Als Dalits een goede oplei-ding hebben en in zichzelf geloven, zullen ze op een gegeven moment niet langer als underdogs worden gezien, maar als volwaardige burgers. Het doet ons erg goed te weten dat mensen in Nederland ons steunen, aan ons denken en voor ons bidden. Dat is zo bijzonder, daar ben ik echt dankbaar voor“.
Was u niet in de kerk maar wilt u het werk van Cards wel steunen? Maak dan uw bijdrage over op: NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Kerst.

In de bundel “Medemens “, uitgegeven door Kerk in Actie, las ik het volgende gedicht:
In een droom liep ik een winkel binnen.
Achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg: wat verkoopt u hier ?
Alles wat u maar wilt, zei de engel.

O, zei ik, echt waar ?
Ik wil dan graag vrede op aarde,
opheffing van onderdrukking,
geen honger meer,
een huis voor alle vluchtelingen…..

Wacht even, zei de engel,
u begreep mij verkeerd.
We verkopen hier
geen vruchten,
enkel zaden…...

Namens de ZWO-commissie wens ik u een gelukkig Nieuwjaar toe.

Kienie Ebbers
 
terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 19-09-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 26-09-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.