PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Dummy voor ce 40 dagentijd 2013 Dummy voor ce 40 dagentijd 2013

Zondag 17 februari
Thema: de gezalfde herder
Samuel gaat op weg naar Bethlehem met een hoorn die gevuld is met olie om David tot ko-ning te zalven. Door deze zalving wordt David de nieuwe koning van Israel. Als symbool ligt er een hoorn op de weg.

Licht dat leven geeft aan mens en wereld
Stem die roept: doe recht aan wie lijden en niet leven.
Kracht die uitzicht geeft aan wie niet gezien worden.
Gij die genoemd wordt Vuur van verlangen naar recht en vrede.
Licht en Liefde dat worden mens- medemens- naaste.

Zondag 24 februari
Thema: Kwaad met goed vergelden
David is op de vlucht voor Saul die hem ach-tervolgt.
De mantel van Saul is het teken dat hij koning van Israel is, maar dit koningschap is gebouwd op puinhopen. We leggen op de lavastenen een stukje paars fluwelen slip als teken dat Sauls macht gebroken is.

Dat jouw leven anderen tot zegen mag zijn
je ogen met mildheid kijken,
je handen open en zorgzaam zijn,
je oren luisteren, je woorden oprecht zijn,
je hart bewogen wordt voor de mensen op je weg
Dat de Eeuwige jouw weg zegent.

Zondag 3 maart
Thema: Nieuw leven
David pleegt overspel met Batseba. De eeuwi-ge vergeeft David de zonde die hij met Batse-ba begaan heeft. David toont berouw. De zoon die uit deze relatie werd geboren sterft tot groot verdriet van David. Hij trouwt Batseba en het leven krijgt een nieuwe kans met de ge-boorte van Salomo. We verbeelden dit met een dode stronk waaruit witte bloemen komen.

Laat ons nieuw leven zien door dood en verval heen
nieuwe kracht door moedeloosheid en verdriet heen.
Geef nieuwe vrucht aan wat gestorven is.
Dat onze weg geen doodlopende weg is, maar een weg ten Leven.

Zondag 10 maart
Thema: Het hart openen
David ’s zoon vermoordde zijn halfbroer en David rouwde daar 3 jaar lang om.
David opent zijn hart en laat zijn verbannen zoon terugkeren naar Jeruzalem.
In de schikking plaatsen we bladen van de schoenlapperplant waaruit roze anjers komen, als symbool van het hart dat David geopend heeft.

Hart dat klopt van verlangen om liefde te zijn.
Hart dat open is, nieuwe kansen geeft zonder boosheid en bitterheid.
Hart hebben voor de weg die Leven geeft is voluit leven.

U kunt de gedichten en de foto van het bloem-stuk tijdens de dienst op de muur zien. In de volgende Kerkwijzers komen de foto’s.

 

terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.