Inzameling Voedselbank en pootaardappelenactie

  • Inzameling Voedselbank en pootaardappelactie
Klein Sallandse poot-aardappelactie voor de Voedselbank in Raalte

In het voorjaar zijn er door de Sallandse Diaconieën pootaardappelen uitgedeeld in de kerk en inmiddels is de opbrengst verzameld.
Velen hebben aardappelen ingeleverd, wel of niet zelf-geteeld. Op maandag 7 november hebben we de aardappelen gezamenlijk naar de Voedselbank in Raalte gebracht, waar de voorzitter, heer Frans Rouwenhorst, ze in ontvangst nam.Naast de aardappelen zijn er ook andere levensmiddelen door een aantal kerken verzameld en
ingeleverd.


Namens de Voedselbank Raalte en de Diaconieën van Klein Salland:
Hartelijk dank!

 
terug