PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Actie Kerkbalans 2013

Actie Kerkbalans 2013

Thema: Wat is de kerk u/mij waard?

Zeker een foutje zult u denken bij het zien van het thema van de Actie Kerkbalans 2013.

Dit was toch ook het thema van 2012? Inderdaad, maar de landelijke kerk heeft opnieuw de bovenstaande tekst als slogan gekozen en terecht, want beantwoording van de vraag ‘wat is de kerk mij waard’ betekent tegelijkertijd kleur bekennen.

Begrijpelijk ook, want elk jaar weer wordt van de gemeenteleden gevraagd om een keuze te doen. Het resultaat daarvan is van groot belang voor het in stand houden van de kerkelijke organisatie. Het geeft tegelijkertijd ook aan in welke relatie u staat ten opzichte van de Protestantse Gemeente te Olst. Zeker in deze tijd van maatschappelijke onrust en de onzekerheid van veel wat tot voor kort zeker was, is die keuze niet eenvoudig. Wat te doen als de financiële draagwijdte beperkt is?

‘Wat is de kerk u waard’ is niet alleen voor gemeenteleden van belang, maar ook voor de kerk als samenbindend orgaan. Wat is het de kerk waard om kerk te zijn?

Dat betekent dan niet alleen om een bijdrage vragen, maar misschien wel een bijdrage geven in welke vorm dan ook.

Dat is dan tevens wellicht de diepere betekenis van de slogan: “wat is de kerk u/mij/ons waard?”

Ondanks de veel besproken negatieve maatschappelijke ontwikkelingen, blijft de Actie Kerkbalans de financiële kurk, waarop onze kerkelijke gemeenschap kan blijven functioneren. Zonder uw bijdrage en zonder de Actie Kerkbalans zou het heel moeilijk worden en vandaar dat we ook in 2013 weer een beroep op u doen, om van harte bij te dragen aan het doel van deze actie.

Vanaf 8 januari 2013 ontvangt u de Kerkbalans enveloppe.
In deze enveloppe vindt u een informatiefolder over het werk, de begroting van onze gemeente en de bestedingen van de beoogde inkomsten aan de diverse onderdelen van het plaatselijke kerkenwerk.
Deze laatste zijn o.a. salarissen, gebouwenonderhoud, energie, kosten van de eredienst en vooral ook de bijzondere activiteiten in onze gemeente die voor dit jaar zijn gepland.

Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk. U kunt deze strook in de eveneens bijgesloten antwoordenveloppe doen, liefst al voordat de contactpersoon weer bij u aanbelt. Daarmee helpt u de vrijwilliger bij het werk dat hij of zij, ondanks de winterse koude en duisternis, belangeloos voor onze gemeente uitvoert.

                              banner1

terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.