Kunstexpositie

Elk jaar wordt er in de zomermaanden een kunstexpositie gehouden. Deze kunstexpositie heeft ieder jaar een ander thema en is gratis te bezichtigen. Dit kan op vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30, wanneer de kerk open is, vanaf juni tot ongeveer medio september.  Ook wordt tijdens de openstelling van de kerk het van Oeckelen orgel bespeeld.


Het thema van de kunstexpositie in 2021 was “Beestenboel”. 

Toelichting op de tentoonstelling:
Dieren spelen een hoofdrol in veel verhalen, cartoons, films in verschillende tijden en landen.
Veel dieren hebben in verschillende culturen en grootmachten (zoals de zeearend van Amerika) een symbolische waarde en zijn ook terug te zien in oude schilderijen en vlaggen ( bijv. Zeeland). 
Het bekendste verhaal uit de bijbel is dat uit Genesis, waarin Noach de dieren redt tijdens een watersnoodramp. Waarschijnlijk vond dit plaats waar de Middellandse zee door een bergketen ter hoogte van de Bosporus doorbrak naar wat nu de Zwarte zee is. De Berg Ararat, waar Noach’s ark aanlandde heet nog steeds zo in het huidige Turkije. De regenboog werd toen het teken van Gods verbond met alle levende wezens op aarde.  

Diverse schilderijen worden tentoongesteld, die gemaakt zijn tussen 2017 tot en met 2021 waar dieren de hoofdrol spelen in het uitbeelden van een verhaal. 
Thema’s:  “buiten de kat aanlijnen”: over macht versus minderheid, omgekeerd sprookje van Andersen (racisme/pesten), 3x over de huidige pandemie (zie onder),

                                                                                                                                                                                                          

”de vogels vliegen van Zuid naar Noord”: migratie naar de VS , verwoestijning/verzanding, vegetarisch, ”rewilding”, wankel evenwicht (onze natuur/voedselproductie) , “irreële angst” , verstedelijking versus natuur/klimaat en secularisatie versus religieus besef.

Ter introductie voor wie mij niet kent: ik ben voormalig tropenarts, nog steeds huisarts en heb gedurende 5 jaren de techniek van het fijnschilderen geleerd bij Art Partout te Deventer. De schilderijen laten een actueel mooi beeldverhaal zien met accenten van vervreemding, dan wel overdrijving (cartoonesk) om de fantasie te prikkelen en discussie uit te lokken. Ik ben lid van kunstenaarscollectief “pincet en penseel”( Actueel | KNMG)

W. Kampinga

terug