woensdag 27 oktober 2021

Leven met psalmen, leven met God

Locatie: 
 De Bastiaan, Olst
Tijdstip: 
 19:30  - 21:00

LEVEN MET DE PSALMEN – LEVEN MET GOD

En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

(Martinus Nijhoff, De moeder de vrouw)

Psalmen zingen we in de kerk. En soms zomaar: een vrouw aan het dek van een schip dat voorbij vaart.
Psalmen zijn gedichten, menselijk en dichtbij. Ze gaan over het leven, over geluk en over narigheid, over vertrouwen en over wanhoop, over samenzijn en over eenzaamheid.
Soms zijn ze persoonlijk, maar soms gaat het ook over de wereld om ons heen, over politiek dus, over de natuur en het oneindige heelal.
De gevoelens die daarbij aan de orde komen worden niet toegedekt of onderdrukt, integendeel ze worden onverbloemd uitgesproken, uitgeschreeuwd soms. In de Psalmen is er ruimte voor. Hoe kan dat? De dichter weet dat hij/zij niet aan zichzelf is overgelaten, hij/zij weet zich bewaard door de hand van God, weet dat God hoort en ziet en dat Hij een redder en bevrijder is.
De dichters nodigen ons uit om hun Psalmen te lezen, om ze mee te maken, ook om ze te bidden en te zingen. Door de Psalmen weet je je verbonden met God. Leven met de Psalmen is leven met God.
Dit najaar lezen we op drie avonden telkens een Psalm. Om mee te doen hoef je niet “bijbel vast” te zijn. We gaan gewoon uit van de tekst, we vragen ons af wat ons opvalt en wat ons raakt. En of dit ook met ons en ons leven te maken heeft.

De bijeenkomsten zijn op de woensdagen 13, 27 oktober en 10 november, van 19:30-21:00 uur; ze worden gehouden in De Bastiaan.
Iedereen is hartelijk welkom.

De leiding is in handen van ds. Henk van der Steeg.

Opgeven via e-mail: steegvenema@kpnplanet.nl of telefonisch 560949.

terug