PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Liturgisch bloemschikken in de 40-dagentijd 2013 Liturgisch bloemschikken in de 40-dagentijd 2013

Inleiding
Het thema van de veertigdagentijd en Pasen is: Nieuw leven

In de veertigdagentijd trekken we als het ware door de woestijn om tot inkeer en inzicht te komen. Deze levenstocht brengt ons tot Pasen; het feest van de opstanding van Jezus. Deze periode valt in de vroege lente wanneer de natuur begint te ontwaken uit haar winterslaap. Voorzichtig beginnen de knoppen te ontluiken en komt al het groen weer tot leven. Deze periode sluit dan ook naadloos aan bij de weg die wij gaan: groeien naar het Licht van Pasen.
De Bijbellezingen van deze periode zijn Samuel 1 en 2 en met Pasen Johannes 20. U kunt bij iedere zondag lezen hoe deze lezing in de schikking duidelijk wordt.

Symboliek
In deze periode leggen we een weg van lavastenen. De weg verbeeldt de tocht die koning
David en Jezus gaan als Koningen naar Gods hart. De weg van David is geen geplaveide weg, maar een weg vol struikelblokken. Op de puinhoop van het koningschap van Saul moet hij het rechtvaardige koningschap handen en voeten zien te geven en daarbij laat David zijn verbinding met de Eeuwige niet los.
Elke week plaatsen we bloemen, een waxinelichtje of een voorwerp op de weg die David en Jezus gaan.

Gedurende de 40-dagentijd zal op deze plek iedere week een nieuwe foto van een bloemstuk met een beschrijving van het bijbehorende thema verschijnen.

Namens de bloemengroep,
Thea Wiegers-Köhler

Eerste zondag, 17 februari; De gezalfde herder

 (klik op de foto voor een vergroting)

Samuel gaat op weg naar Bethlehem met een hoorn die gevuld is met olie om David tot koning te zalven. Door deze zalving wordt David de nieuwe koning van Israël. Als symbool ligt er een hoorn op de weg.

Licht dat leven geeft aan mens en wereld
Stem die roept: doe recht aan wie lijden en niet leven.
Kracht die uitzicht geeft aan wie niet gezien worden.
Gij die genoemd wordt Vuur van verlangen naar recht en vrede.
Licht en Liefde dat worden mens- medemens- naaste.

Tweede zondag, 24 februari; Kwaad met goed vergelden

 (klik op de foto voor een vergroting)

David is op de vlucht voor Saul die hem ach-tervolgt.
De mantel van Saul is het teken dat hij koning van Israel is, maar dit koningschap is gebouwd op puinhopen. We leggen op de lavastenen een stukje paars fluwelen slip als teken dat Sauls macht gebroken is.

Dat jouw leven anderen tot zegen mag zijn
je ogen met mildheid kijken,
je handen open en zorgzaam zijn,
je oren luisteren, je woorden oprecht zijn,
je hart bewogen wordt voor de mensen op je weg
Dat de Eeuwige jouw weg zegent.

Derde zondag, 3 maart; Nieuw leven

 (klik op de foto voor een vergroting)

David pleegt overspel met Batseba. De eeuwige vergeeft David de zonde die hij met Batseba begaan heeft. David toont berouw. De zoon die uit deze relatie werd geboren sterft tot groot verdriet van David. Hij trouwt Batseba en het leven krijgt een nieuwe kans met de geboorte van Salomo. We verbeelden dit met een dode stronk waaruit witte bloemen komen.

Laat ons nieuw leven zien door dood en verval heen
nieuwe kracht door moedeloosheid en verdriet heen.
Geef nieuwe vrucht aan wat gestorven is.
Dat onze weg geen doodlopende weg is, maar een weg ten Leven.

Vierde zondag, 10 maart; Het hart openen

 (klik op de foto voor een vergroting)

David ’s zoon vermoordde zijn halfbroer en David rouwde daar 3 jaar lang om.
David opent zijn hart en laat zijn verbannen zoon terugkeren naar Jeruzalem.
In de schikking plaatsen we bladen van de schoenlapperplant waaruit roze anjers komen, als symbool van het hart dat David geopend heeft.

Hart dat klopt van verlangen om liefde te zijn.
Hart dat open is, nieuwe kansen geeft zonder boosheid en bitterheid.
Hart hebben voor de weg die Leven geeft is voluit leven.

Vijfde zondag, 17 maart; Afgekeerd van het leven

 (klik op de foto voor een vergroting)

Achter de rug van David  doet Absalom, zijn zoon een greep naar de macht. Zelfs de naam van de Eeuwige misbruikt hij om zijn vader te bespelen. Absalom roept zichzelf uit tot koning.
De gele kleur van de Mahoniabloem staat symbool voor het verraad van Absalom. We leggen de ketting bij de lavastenen als teken van Absaloms gevangenschap in zijn eigen machtswellust.

Behoed ons voor de doodlopende weg
voor de dubbele tong die roddel en laster zaait.
Leer ons onze tong te bedwingen en open en ontvankelijk te zijn
voor de weg die ieder mens tot zijn recht laat komen.

Zesde zondag, 24 maart; Bekroning op het Leven

 (klik op de foto voor een vergroting)

David vlucht uit Jeruzalem omdat hij bang is dat zijn zoon Absalom een bloedbad zal aanrichten. Hij geeft de opdracht de ark van de Eeuwige, waarin de Tien Geboden bewaard worden, terug te brengen naar Jeruzalem met de woorden: Als de Heer me gunstig is, zal ik de ark terug zien.
Zoals de ark werd teruggebracht, zo trekt Jezus op een ezel Jeruzalem binnen. We plaatsen als symbool een kroon bij de lavastenen en maken daar een rode schikking in, als teken van het rechtvaardige koningschap van David en Jezus.

Zoon van David gezegend met de liefde van de Eeuwige.
Hij leert ons met nieuwe ogen te kijken, met andere oren te luisteren,
recht te maken wat krom is.
Gezegend Jij die Licht bent.

Witte Donderdag, 28 maart.

 (klik op de foto voor een vergroting)

De uittocht uit Egypte staat centraal in het Oude Testament De matse, het ongezuurde brood en bittere kruid spelen hier een belangrijke rol. In het Nieuwe Testament wast Jezus de voeten van zijn leerlingen als teken van dienstbaarheid. We leggen op de weg van lavastenen enkele matses en het bittere kruid. Er staat een ronde schaal met water en een witte handboek. Tussen de witte handdoel staan witte viooltjes als teken van dienstbaarheid.

Goede Vrijdag, 29 maart.

 (klik op de foto voor een vergroting)

In Hebreeën, lezen we dat het bloed van Christus dat geofferd is, ons geweten zal reinigen en verlossen van daden die tot de dood leiden. De kleur van de schikking is rood met rode anemonen. Onder de stenen ligt een zwarte doek als teken van de dood van Jezus.

Pasen 2013; Zie het nieuwe leven

 (klik op de foto voor een vergroting)

We vieren de opstanding van Jezus door de gehele weg van lavastenen tot een feestelijke paastuin met witte bloemen te maken. Er liggen linnen windsels die aan het einde worden uitgerold.
De symboliek van de windsels is dat Jezus aan het begin van zijn leven in de kribbe in doeken was gewikkeld en aan het einde van zijn leven zich heeft ontwikkeld tot een mens zoals God bedoeld heeft.

Zie het Leven opgestaan uit de dood.
Een stralend Licht verlicht het leven op aarde.
Dit Licht, draag het mee in je hart
op je handen op je levensweg.

terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.