Micha Kring

In deze kring maken we kennis met het thema van het Bijbelboek Micha, waarin staat: “Je weet wat God van je wil: niets anders dan recht doen, trouw zijn en nederig de weg te gaan van je God.”
Wij werken aan de hand van het (vernieuwde) boekje Micha van de organisatie Micha Nederland waarin verschillende thema’s langs komen. Ieder mens heeft zijn eigen passie en talenten. Een passie is iets waarvoor je offers wilt brengen. We gaan op zoek naar onze eigen passies. In relatie tot het huidige thema zou dit bijvoorbeeld kunnen zijn: aandacht voor kwetsbare mensen, andere culturen, zorg voor de natuur, voor een eerlijke wereld of een duurzame levensstijl. We komen 6 keer op een donderdagavond bij elkaar en beginnen met een gezamenlijke maaltijd.  
In september 2021 start weer een nieuwe kring.
Kringleiders: Yvonne en Esther
 

terug