PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Zaterdag 8 oktober 2016 pannenkoekendag! Zaterdag 8 oktober 2016 pannenkoekendag!
Hebt u zaterdag 8 oktober a.s. al in uw agenda genoteerd? U kunt dan weer smikkelen en smullen van onze overheerlijke pannenkoeken. De Bastiaan wordt opnieuw omgetoverd tot een gezellig pannenkoekenrestaurant.
Er staan diverse soorten pannenkoeken op het menu. Vorig jaar was de “CV-pannenkoek” een succes maar nu introduceren wij de “Spek-geitenkaaspannenkoek met appelsalade” Laat u door deze speciale pannenkoek verrassen! De kinderen kunnen ook weer hun eigen pannenkoek versieren!
Het “eigen personeel” voorziet u daarbij graag van een lekker drankje. Ook als u alleen bent, hoeft u niet alleen te eten. Aanschuiven mag!  Parkeerruimte is er volop en het station is dichtbij.
Als u niet in de gelegenheid bent om in ons gezellige restaurant te komen eten, kunt u uw pannenkoeken ook telefonisch bestellen (telefoonnr: 562008) en komen afhalen.
Van de opbrengst gaat er per verkochte pannenkoek € 1,00 naar “de Voedselbank”. De “rest” van de opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk.
Wie helpt ons mee om van deze dag een succes te maken ? We hebben nog veel vrijwilligers nodig. U kunt zich opgeven bij Hans Drost (tel.nr: 564408  of via de e-mail j.drost@windesheim.nl) maar ook persoonlijk bij Hans Drost, Eline Kuiper, t.C.T. van de Poel en Corrie Jacobs. Ook de wat oudere kinderen kunnen zich aanmelden!
Graag bij uw aanmelding aangeven wanneer u beschikbaar bent (vrijdagavond, zaterdagmorgen, zaterdagmiddag of zaterdagavond). U kunt ook aangeven welke taken u het liefst zou uitvoeren (bediening, keuken e.d.).
 
De geschiedenis van de kerstboom; goed om te weten én misschien om te onthouden.

De geschiedenis van de kerstboom; goed om te weten én misschien om te onthouden.
De voormalige predikante van de Hervormde Gemeente te Olst, ds. Holtrop woonde nabij kasteel Groot Hoenlo vanaf ongeveer 1960, tot begin jaren 80. Ze had nauwe contacten met de eigenaar van het kasteel. Ook waren hij en zijn familie actief betrokken bij de kerk. De rugleuning van voorste bank rechts bij de oude zijuitgang van de Dorpskerk herinneren ons aan deze vervlogen tijden.

De predikant vroeg aan de landgoedeigenaar om jaarlijks een kerstboom te leveren. De landgoedeigenaar zorgde ervoor dat aan twee toenmalige pachters werd gevraagd/opgedragen, 1 x per jaar een mooie fijnspar op aanwijzing van de boswachter te vellen en naar de kerk te vervoeren. De boom werd geschonken door de landgoedeigenaar en het vellen en het vervoer werd pro Deo gedaan tot op de dag van vandaag.

Groot Hoenlo maakte deel uit van Landgoed Het Nijendal, dat globaal is gelegen tussen de Boxbergerweg, de Lange Dijk, de Diepenveenseweg, de Koekoeksweg en de Eikelhofweg.
Eind jaren tachtig werd het overgrote deel van het Nijendal verkocht aan Staatsbosbeheer. Deze natuurorganisatie was er wel wat aangelegen om de verhoudingen goed te houden en deze traditie voort te zetten. Ondergetekende meldt zich jaarlijks bij de terreinbeheerder om weer een boom te mogen vellen, uit een doorgegroeid kerstbomenperceel, op het Nijendal.

Aangezien wij tegenwoordig veel landerijen in gebruik hebben gekregen van Staatsbosbeheer en deze op natuurlijke wijze exploiteren zijn wij de huidige pachter. 

Eén van de toenmalige pachters (Gerrit Willems, thans woonachtig in Wijhe) assisteert mij elk jaar hierbij, tot ons beider genoegen. 
Ook dit jaar wordt de “groene lichtdrager “ op deze wijze aangeleverd.
 
Herman Menkveld
 
 
Succesvolle financiële actie verwarming Dorpskerk Succesvolle financiële actie verwarming Dorpskerk
De financiële actie voor de vervanging van de verwarmingsinstallatie van de Dorpskerk is een groot succes geworden. Dankzij uw bijdragen en de inzet van de contactpersonen is er tot nu toe een bedrag van afgerond € 7.700,00 binnengekomen.
lees meer »
 
Vrijwilligers-bedankt-avond op 2 oktober 2015, mis het niet! Vrijwilligers-bedankt-avond op 2 oktober 2015, mis het niet!

Zonder vrijwilligers zou onze kerk niet functioneren. Er wordt op alle fronten ontzettend veel werk verricht. Om jullie te bedanken organiseren wij vanuit de kerkenraad een bedanktavond op vrijdag 2 oktober. 
Het programma begint met een inloop om 19.45 met koffie en thee waarna de avond zich op een gezellige en ludieke wijze voortzet. Heb je weinig tijd, kom gewoon even langs, het verplicht je tot niets. Wij rekenen op iedereen die iets in en voor de kerk doet: schoonmaken, koffie schenken, pelgrims ontvangen, een ambt vervullen, schrijven, munten tellen, kinderactiviteiten organiseren, klussen, sjouwen, koken enz. enz. Het is handig (maar niet verplicht) om het door te geven als je komt i.v.m. de inkopen. Zie hieronder voor de contactgegevens.
Tot 2 oktober, hartelijke groeten,
Blandine Taal
0570-562029, e-mail  
                            
T.C.T. van de Poel 
06 183 165 19

 

 
Zaterdag 10 oktober 2015 pannenkoekendag! Zaterdag 10 oktober 2015 pannenkoekendag!
Heeft u zaterdag 10 oktober a.s. al in uw agenda genoteerd ? U kunt dan weer smikkelen en smullen van onze overheerlijke pannenkoeken. De Bastiaan wordt opnieuw omgetoverd  tot een gezellig pannenkoekenrestaurant.
 
Er staan diverse soorten pannenkoeken op het menu. Vorig jaar was de “De BoerenBastiaanpannenkoek” een succes maar nu introduceren wij de “CV-pannenkoek”.  Laat u door deze speciale pannenkoek verrassen  !! Ook staat dit jaar de stapelpannenkoek op het menu. De stapelpannenkoek is kleiner en iets dunner dan de normale pannenkoek en kunt u per 10 bestellen tegen een speciale prijs. Ideaal voor gezinnen !! Kinderen mogen deze pannenkoek gaan versieren met diverse lekkernijen.
 
Het “eigen personeel” voorziet u daarbij graag van een lekker drankje. Ook als u alleen bent, hoeft u niet alleen te eten. Aanschuiven mag !!  Parkeerruimte is er volop en het station is dichtbij.
 
Als u niet in de gelegenheid bent om in ons gezellige restaurant te komen eten, kunt u uw pannenkoeken ook telefonisch bestellen (telefoonnr: 562008) en komen afhalen.
 
De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van een nieuwe verwarmingsinstallatie in de Dorpskerk.
Per verkochte pannenkoek gaat er EUR 1,00 naar het VOA* (Vrijwillige Ouderen Adviseurs)
Wie helpt ons mee om van deze dag een succes te maken ? We hebben nog veel vrijwilligers nodig. U kunt zich opgeven bij Hans Drost (tel.nr: 564408  of via e-mail) maar ook persoonlijk bij Hans Drost, Eline Kuiper, T.C.T. van de Poel en Corrie Jacobs. Ook de wat oudere kinderen kunnen zich aanmelden !!
Graag bij uw aanmelding aangeven wanneer u beschikbaar bent (vrijdagavond, zaterdagmorgen, zaterdagmiddag of zaterdagavond).
 
Financiële actie vervanging verwarming Dorpskerk Financiële actie vervanging verwarming Dorpskerk
De verwarmingsinstallatie van de Dorpskerk is sterk verouderd en toe aan vervanging. De afgelopen jaren zijn onderdelen van de oude installatie vervangen en is ook een noodreparatie uitgevoerd. Het College van Kerk-rentmeesters (CvK) heeft dan ook dit jaar, voor de winterperiode, de vervanging van de verwarmingsinstallatie gepland.
De voorbereidingen voor de vervanging van de verwarmingsinstallatie zijn dit voorjaar ge-start door een werkgroep, bestaande uit de volgende gemeenteleden:
-    Dick Middeldorp, koster;
-    Thies Bijmold, namens de Stichting Behoud Olster Dorpskerk (BOD);
-    Daniël van der Lit, namens het CvK.
Door een adviseur van Erfgoed Installaties is een quickscan uitgevoerd en een plan van aanpak opgesteld voor de vervanging van de verwarming. Zie de website: http://www.erfgoed-installaties.nl/ met het verslag, ‘quickscan verwarming PKN kerk in Olst’.
In de nieuwe situatie zal met een luchtple-num (scheidingslaag) worden gewerkt zodat de warmte zoveel mogelijk beneden in de kerkzaal wordt gehouden. 
Inmiddels is een offerte bij een installatiebe-drijf aangevraagd. Voordat de verwarmingsinstallatie wordt geplaatst willen we het asbest, dat in de stookruimte aanwezig is, veilig laten verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf.

De kosten voor de nieuwe verwarmingsinstallaties zijn geraamd op ca. EUR 40.000,00 exclusief de kosten voor het verwijderen van het asbest in de stookruimte. Om een deel van de kosten te dekken vragen wij u om een financiële bijdrage voor de verwarmingsin-stallatie. 
Voor de overige financiering van de verwarmingsinstallatie maken we gebruik van het onderhoudsfonds van de Dorpskerk en worden subsidie mogelijkheden onderzocht. 

Met de diaconie is overeengekomen dat er in plaats van de diaconale najaarscollecte een financiële actie door het CvK kan worden gehouden voor de nieuwe verwarmingsinstallatie.
Deze actie wordt in de periode eind september / begin oktober gehouden. De contact-personen ontvangen hierover binnenkort meer informatie.

Wij hopen dat u allen bereid bent om een bijdrage te geven voor de nieuwe verwarming in de Dorpskerk.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Rob Bakker
 
 
Zomertentoonstelling in de Dorpskerk

Zomertentoonstelling in de Dorpskerk
De Dorpskerk in Olst is gedurende de maanden juni, juli en augustus weer elke vrijdag- en zaterdagmiddag geopend. De bezoekers kunnen kijken naar een tentoonstelling van het Bijbels Museum in Amsterdam. Er zijn werken te zien van tekenaar/bijbelillustrator Bert Bouman. Hij maakte tekeningen bij een aantal verhalen uit het Oude Testament. De verhalen zijn: Schepping, Noach, David en Jona. 
De kerk/expositie is telkens geopend van 13.30 tot 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Tijdens de openstelling wordt het van Oeckelen-orgel altijd bespeeld. Ook daarnaar kunt u komen luisteren. De tentoonstelling blijft aanwezig tot en met de jaarmarkt op 19 september.
Zie ook de publicatie uit het Nederlands Dagblad van 8 augustus 2015: Kinderbijbelkunst van Bijbels Museum voor even in Olst.
 
Nu nog verkrijgbaar: Boek 'Kerkplein 1 Olst'

Nu nog verkrijgbaar: Boek 'Kerkplein 1 Olst'
​Over de geschiedenis van de Dorpskerk is in december 2012 een rijk geïllustreerd boek uitgebracht met de titel 'Kerkplein 1 Olst'. Hierin wordt verteld over de Willibrord- of Dorpskerk en haar gemeente vanaf 1200.
De prijs is € 17,95, ISBN 978-90-90272-344, te bestellen via de boekhandel.
In Olst te koop bij kantoorboekhandel Korten en in de kerk gedurende de gedurende de maanden juni, juli en augustus, op vrijdag- en zaterdagmiddag als de kerk te bezichtigen is van 13.30-16.30 uur.
De inkomsten zijn bestemd voor het onderhoud van de kerk.
 
Gemeenteavond op 18 juni 2015 Gemeenteavond op 18 juni 2015
Thema:
'De kracht van de onderlinge verbondenheid in de gemeente'
 
Wij nodigen u en jullie van harte uit voor de gemeenteavond op 18 juni 2015 om 20.00 uur in De Bastiaan, Kerkplein 3.
Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee klaar.
De gemeenteavond zal om ongeveer 22.00 uur worden afgesloten.
 
 
lees meer »
 
Foto’s Kerkendag 25 oktober 2014

.
Foto’s Kerkendag 25 oktober 2014
19-12-2014

Afgelopen zaterdag 25 oktober was de eerste Kerkendag Klein Salland. Deze dag werd gehouden in en rondom de Nicolaaskerk in Wijhe.
Van deze dag zijn foto’s gemaakt door Hette Koopmans.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan, waarbij de foto’s van onderschrift zijn voorzien.

Rambakkie Djembe heeft van deze dag ook een impressie gemaakt. Deze is te bekijken op hun YouTube-kanaal. Klik hier voor hun impressie.

 
 
Beleving Kerkendag door twee gemeenteleden Beleving Kerkendag door twee gemeenteleden
29-11-2014

De Kerkendag op zaterdag 25 oktober 2014 in Wijhe is door vele gemeenteleden uit Raalte, Wesepe, Wijhe en Olst bezocht.
Drie gemeenteleden uit Olst delen hier hun beleving van deze dag.
lees meer »
 
Protestantse kerken in Salland gaan samenwerken

.
Protestantse kerken in Salland gaan samenwerken
10-2-2014
 
Woensdagavond 5 februari jl. ondertekenden vertegenwoordigers van de vier Protestantse Gemeenten in Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe een intentieverklaring. Daarin spraken de vier gemeenten zich uit om vanuit de gezamenlijke bron, de Bijbel, actief naar vormen van samenwerking te zoeken. Ze gaan hierbij gezamenlijke activiteiten ontplooien op het gebieden van pastoraat, diaconaat en jeugdwerk.
lees meer »
 
Periodieke giften

.
Periodieke giften
10-2-2014

Als u regelmatig geld geeft aan de Kerk (of een ander goed doel) kan het voor u en/of de Kerk aantrekkelijk zijn als u dit dor middel van periodieke giften doet. Het voordeel van periodieke giften is dat er geen sprake is van een belastingtechnische drempel van het inkomen en deze dus volledig aftrekbaar zijn.

lees meer »
 
Gerestaureerde klokwijzers terug op de kerktoren

De gerestaureerde klokwijzers
Gerestaureerde klokwijzers terug op de kerktoren

2-11-2013

Op vrijdag 1 november zijn de gerestaureerde klokwijzers teruggeplaatst op de kerktoren. De wijzers waren toe aan een grondige opknapbeurt en ook de verlichting op de wijzers is vernieuwd. Tevens is de elektronische besturing van de kerkklok vernieuwd.
De kerktoren heeft hierdoor een aantal weken geen tijd kunnen weergeven waardoor het leek alsof de kerktoren als een tijdloos monument in Olst stond.

lees meer »
 
Kerktoren zonder klokwijzers

Kerktoren zonder klokwijzers
Kerktoren zonder klokwijzers

29-10-2013

Het is menig Olsternaar opgevallen. De toren van de Dorpskerk is ontdaan van zijn klokwijzers.
“Wat is met de wijzers gebeurd? Waar zijn deze gebleven?”
Het uurwerk zelf is in de toren wel aanwezig. Deze slaat om het half uur zijn slagen. De Olsternaar zal door het tellen van het slaan van de kerkklok (op het hele uur!) de tijd weten, maar echter niet door naar de toren te kijken.

lees meer »
 
Foto's Pelgrimstocht 2013

Pelgrimstocht naar de Nicolaaskerk
Foto's Pelgrimstocht 2013

15-10-2013

Op zondag 6 oktober was er de pelgrimstocht. Deze vertrok vanaf de Nicolaaskerk in Wijhe en ging door de uiterwaarden, gelegen tussen Wijhe en Herxen. Het einddoel was weer de Nicolaaskerk.
Voorafgaand aan de pelgrimstocht was er in de Nicolaaskerk, een gezamenlijke zondagsdienst van de protestantse gemeentes Olst en Wijhe. Deze werd geleidt door ds. Veenstra.

lees meer »
 
Pannenkoekendag groot succes

Menukaart van de pannenkoekendag
Pannenkoekendag groot succes

20-10-2013

Het was smikkelen en smullen in “De Bastiaan” op zaterdag 12 oktober. Het was er een drukte van belang. Bijna 300 mensen hebben gesmuld van overheerlijke pannenkoeken. Daarmee is gebleken dat deze traditie nog steeds leeft in Olst.

lees meer »
 
'Kerkplein 1 Olst'

'Kerkplein 1 Olst'

27-11-2012

‘Kerkplein 1 Olst’, de geschiedenis van de Willibrord- of Dorpkerk en haar gemeente, is een rijk geïllustreerd boek met kleuren- en zwart-wit foto’s.

lees meer »
 
Presentatie boekje Gereformeerden in Olst

Boekje Gereformeerden in Olst
Presentatie boekje Gereformeerden in Olst

3-9-2012

Binnenkort verschijnt een boekje over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Olst. Het bestrijkt de periode van 1865 tot 2008.

lees meer »
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 19-09-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 26-09-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.