Oecumene "Jaarmarkt Olst 2022"

  • KERKEN PRESENT OP DE JAARMARKT OLST
    Aandacht voor de maatschappelijke en sociale rol van de kerken
Als gezamenlijke kerken van Olst en Boskamp zijn we ook dit jaar weer aanwezig tijdens de jaarmarkt op zaterdag 17 september. U vindt ons op de zo zoetjesaan bekende standplaats naast Boekhandel Korten.
We vinden het belangrijk om ook hier weer te laten zien dat we actief deel uitmaken van de gemeenschap van Olst en Boskamp en ons ook metterdaad willen inzetten voor sociale, diaconale en maatschappelijke projecten waar (financiële) hulp nodig is.
Komt u ook even aan bij onze stand om hier meer over te horen? De koffie staat in ieder geval klaar!
 
  • OECUMENISCHE TENTVIERING IN OLST OP ZONDAG 18 SEPTEMBER OM 9.30 UUR
We gaan dit jaar weer een oecumenische viering in de feesttent houden tijdens de Olster feestweek.
Wilt u deze bijzondere viering ook wel eens meemaken kom dan op zondag 18 september om 9.30 uur naar de feesttent in Olst!
Voorgangers zijn pastoraal werkster Lonneke Gunnink-van den Berg en dominee Henk Jan Damstra. Muzikale medewerking wordt verleend door het interkerkelijk koor ‘Con Amore’ uit Deventer.
Na afloop kunnen we met elkaar nog even napraten onder het genot van een kopje koffie of thee in de tent. Iedereen is van harte welkom!!
terug