Olst-Wijhe geeft Warmte


Door de sterke stijging van de energieprijzen wordt het dagelijks leven flink duurder. Het kabinet heeft besloten tot een tegemoetkoming in de kosten die dit met zich meebrengt. In een flink aantal gevallen is dit niet toereikend. Dit is vooral slecht nieuws voor de mensen met een laag inkomen. Zij hebben meestal ook geen reserves waaruit extra energiekosten betaald kunnen worden.

Actie van verbondenheid.
'Olst-Wijhe geeft Warmte' is een actie van verbondenheid en solidariteit waarbij mensen die de energiecompensatie niet nodig hebben, een geldbedrag kunnen doneren aan 'Olst-Wijhe geeft Warmte'. 'Olst-Wijhe geeft Warmte' ondersteunt daarmee mensen die in de knel komen vanwege deze extra energiekosten.

Doet u ook mee aan deze actie van verbondenheid?
Hebt u de energiecompensatie niet nodig? Doneer dan (een deel van) het bedrag aan 'Olst-Wijhe geeft Warmte'. U kunt dan uw gift overmaken op onderstaande bankrekening. Het Meester Geertshuis in Deventer ondersteunt ons initiatief in Olst-Wijhe. Het Meester Geertshuis is een ANBI instelling: uw giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelastingen.

NL63 RABO 0348 7289 56
t.n.v. Noodfonds Meester Geertshuis
o.v.v. Olst-Wijhe geeft Warmte

Alle giften komen volledig ten goede aan de mensen die een aanvraag doen en ook voldoen aan de richtlijnen.
De gemaakte kosten voor organisatie en drukwerk komen voor rekening van de gezamenlijke kerken (Caritas en Diaconie) in Olst-Wijhe.

Voor wie?
Mensen met een laag inkomen die door de verhoogde energielasten in de problemen komen, kunnen een aanvraag doen.
Indienen aanvraag t/m 5 mei 2022.
De bijdage aan inwoners van Olst-Wijhe is bedoeld voor huishoudens die zelf een energierekening betalen en in de problemen komen door de stijgende energieprijzen en de hoge inflatie.
Het gaat om mensen met een inkomen tot 120% van het bestaansminimum. De volgende netto bedragen worden gehanteerd:
 • Alleenstaande -                € 1.244,54
 • Gehuwd/samenwonend -   € 1.777,92
Hoe komt u in aanmerking voor een bijdrage?
 • Mensen kunnen worden aangedragen door bijvoorbeeld de Voedselbank, budgetcoaches of hulpverleners
 • Bewindvoerders of budgetcoaches en hulpverleners kunnen samen met hun cliënt een aanvraag indienen
 • Mensen die onder de genoemde inkomensnorm vallen, kunnen zichzelf aanmelden
 • U kunt dan een email sturen naar: olstwijhegeeftwarmte@gmail.com 
  Wij sturen u dan een email met de vraag een aantal gegevens aan te leveren, zodat we kunnen zien of u in aanmerking komt voor een bijdrage. Het gaat hierbij om inkomensgegevens van de volwassene(n) n het huishouden en een bewijs van betaling van de recente energierekening.
 • Voor inwoners met een uitkering en/of gebruik maken van minimaregelingen van de Gemeente Olst-Wijhe is er vrijstelling van giften tot een totaalbedrag van €1.200,00 per kalenderjaar. Overleg met uw inkomensconsulent bij hogere persoonlijke giften om uw situatie te beoordelen.
 • Komt u in aanmerking om een bijdrage te ontvangen, maar kunt u, of wenst u niet per email te communiceren? Meldt u zicht dan met legitimatie, bewijs van inkomsten en bewijs van betaling van een recente energierekening bij het inloopspreekuur zoals hieronder vermeld:
  Olst
  Noaberhuus Olst: Holstohus, 1e etage
  Spreekuur: dinsdag 12, 19 en 26 april van 10:00 - 12:00 uur

  Ook de medewerkers van Financiën De Baas willen graag helpen bij het invullen van het aanvraagformulier:
  In Olst:
  Het Holstohus - vrijdagen van 09:00 - 11:00 uur
  In Wijhe:
  Het Gemeentehuis vanaf 5 april: dinsdagen van 09:00 - 11:00 uur
Vrijwilligers van de werkgroep 'Olst-Wijhe geeft Warmte' zijn bereikbaar voor vragen en opmerkingen.
email: olstwijhegeeftwarmte@gmail.com
telefoon: 06 - 21827310
terug