Ontmoetingsgroep mensen rondom dementerenden

We krijgen er steeds meer mee te maken: dierbaren met dementie. Bent u, ben jij partner, verzorger van iemand met dementie en zou je anderen willen ontmoeten die in dezelfde situatie verkeren? Wij willen drie ochtenden organiseren:
  • dinsdag 11 april in Wijhe
  • dinsdag 2 mei in Olst
  • dinsdag 23 mei in Boskamp
We ontmoeten elkaar, delen verhalen met elkaar én we delen onze zorgen, verdriet en hopelijk toch ook dankbaarheid met God in een moment van bezinning. We sluiten af met een eenvoudige maaltijd.
Meer informatie volgt nog, maar voor nu leek het ons goed een vooraankondiging te doen. Mocht u meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Els Hogenboom, ouderling-kerkrentmeester, e-mail: acehogenboom@kpnmail.nl
 
terug