Pinksterdienst 2022 De Zoogenbrink te Olst

Openlucht dienst Pinksteren
Op 1e Pinksterdag hebben we een prachtige Klein Salland dienst gehad in de open lucht op de Zoogenbrink in Olst. Deze dienst was druk bezocht en is ook gebruikt om een formele samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Een dag waarop ook gevierd werd dat, geïnspireerd door de Heilige Geest, de christelijke kerken zijn ontstaan. Mooier kon deze dag niet zijn! Bekijk het foto album op de site voor een sfeer impressie.

Krachten bundelen om toekomstbestendige geloofsgemeenschap te zijn.
De vier kerkenraden van de Protestantse Gemeenten van Klein Salland (Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe) hebben op 3 maart 2022 tijdens een gezamenlijke vergadering besloten tot het aangaan van een formele samenwerkingsovereenkomst. Na een jarenlange samenwerking is dit de volgende logische stap in het bundelen van krachten.
Het doel van de samenwerking is om er zorg voor te dragen dat er in de vier plaatsen voor langere tijd een christelijke geloofsgemeenschap actief kan zijn. Er wordt samengewerkt op het terrein van vieringen, pastoraat, diaconaat, beheer en administratie, jeugdwerk, vorming en toerusting en externe vertegenwoordiging. De vier kerken zijn nu financieel nog redelijk gezond, toch is bundeling van krachten noodzakelijk omdat er steeds minder mensen zijn die zich bestuurlijk inzetten voor de kerk. Het Breed Overleg Klein Salland geeft als overkoepelend overlegorgaan sturing aan de samenwerking.
 
terug