PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Symbolisch bloemschikken in de 40-dagentijd 2019 Symbolisch bloemschikken in de 40-dagentijd 2019
Uit naam van de Liefde

Het project in de veertigdagentijd heet Uit naam van de liefde. 
Het wordt weergegeven in het volgende gedicht:

Samen delen wij het geloof dat ons gegeven is
Wij bidden U om kracht voor behoud
Zeggen U dank voor waar U ons brengt
Tonen U dat we voor U willen gaan
Schenken elkaar de Liefde
Die nodig is om te blijven delen
Van wat ons gegeven is
Amen


De schikkingen voor deze periode zijn gebaseerd op de Nieuw Testamentische lezingen, zoals die aangegeven zijn volgens het oecumenisch leesrooster.

Voor de schikkingen gebruiken we een basissymbool. Dit keer hebben we gekozen voor de X. 
De X is de letter van Christus, het vermenigvuldigingsteken en het romeinse cijfer tien. Tien: het getal dat staat voor de totaliteit of het geheel van iets. De X: het symbool van de goddelijke kracht, de onbekende grootheid, begrippen met betrekking tot het christendom en bovenal (naast het hart) het symbool van de Liefde.
 
10 maart 2019: Eerste Zondag van de 40 dagen
De verzoeking in de woestijn
Lezing:         Lucas        4:1-13
       
Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd zien we de leegte van de woestijn, de plek van de beproeving. Maar meer nog zien we Gods Liefde in de vorm van de X. De Kracht die overwint: Hij die op handen gedragen wordt en de mens meer biedt om van te leven dan van brood alleen. De liefde van God wordt gesymboliseerd door een rode roos.


 (klik op afbeelding voor vergroting)

Luister naar de stem
die klinkt in je hart
Al word je 
op de proef gesteld
Probeert een ander 
je te misleiden

Het goede 
laten zegevieren
Toont de Kracht
Uit naam van de Liefde

 
7 maart 2019: Tweede Zondag van de 40 dagen
Lezing:    Lucas        9:28‐36

Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd lezen we over de drie leerlingen, die met Jezus de berg op gaan, en dat er een stem uit de wolk klinkt. De berg en de wolk bevestigen, net als de X in de schikking, de aanwezigheid en liefde van God. De leerlingen willen het bijzondere moment van de ontmoeting met Mozes en Elia vasthouden: verbeeld in de tenten die zij willen opslaan. Zij zullen het moment echter in hun hart moeten bewaren.


 (klik op afbeelding voor vergroting)

Luister naar de stem
die klinkt in je hart
Je hoeft niet
vast te houden
Met woorden
te beschrijven 

Wat in stilte 
bewaard kan blijven
Toont de Kracht
Uit naam van de Liefde

 
 24 maart 2019: Derde Zondag van de 40 dagen
Lezing:        Lucas    13:1‐9

Op deze zondag gaat het onder andere over de vijgenboom, die al drie jaar geen vrucht draagt. De wijngaardenier 
vraagt hem te laten staan in de hoop dat hij het jaar erop wel vrucht draagt. Zo niet, dan kan de vijgenboom altijd nog 
omgehakt worden.
Op deze zondag van de veertigdagentijd zien we dat alles niet zwart wit is. Jezus toont, weergegeven met de X staand voor Gods Liefde, onder andere waar liefdevolle aandacht toe leiden kan. Hoop doet leven!

Luister naar de stem
die klinkt in je hart
Het kan geen kwaad
te veranderen 
van inzicht

Een ander 
laten bloeien
Toont de Kracht
Uit naam van de Liefde

 
31 maart 2019: Vierde Zondag van de 40 dagen
Lezing:         Lucas        15:11‐32

Op deze zondag gaat het over de “verloren zoon”, die terugkeert nadat hij zijn erfdeel er doorheen gejaagd heeft met een losbandige, verkwistende levensstijl. Zijn vader ontvangt hem met open armen en draagt op om feest te vieren, omdat zijn zoon is teruggekeerd: “Hij was dood en is weer tot leven gekomen.”

Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd wordt de Liefde getoond voor dat wat verloren lijkt en toch weer teruggevonden wordt. We zien aan de rechterkant een kitscherige schikking, die de losbandige jaren van de zoon, die verloren lijkt, verbeeld. Dat er altijd een weg terug is, wordt aan de linkerkant verbeeld, met een stijlvolle schikking, die de feestvreugde van zijn terugkeer, de inkeer, weergeeft. De X toont wat beide zonen in al die jaren niet hebben willen zien: de liefde van hun vader, de Liefde van God. 


(klik op afbeelding voor vergroting)

Luister naar de stem
die klinkt in je hart
Wat is het 
dat je zoekt
Ver weg 
of dichtbij

Zien wat er is 
altijd zal zijn
Toont de Kracht
Uit naam van de Liefde

 
7 april 2019: Vijfde Zondag van de 40 dagen
Lezing        Lucas        20:9-19
           
Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we hoe Jezus aan de schriftgeleerden en hogepriesters de gelijkenis van de wijngaard vertelt. 
Vaak wordt in deze wereld slechts de zinnen gezet op bezit: met gelijke munt betaald, Gods Koninkrijk vergeten, Licht niet gezien. 

In de schikking zien we een gebroken steen. De steen, die de bouwers afkeurden en tot hoeksteen geworden is, komt tot bloei. 
Gods Liefde, verbeeld als X, is ondanks alles altijd aanwezig.


(klik op afbeelding voor vergroting)
 
Luister naar de stem
die klinkt in je hart
Sta niet toe
Kwaad 
met kwaad
te vergelden

Bouwen 
aan Gods Koninkrijk
 
Toont de Kracht
Uiit naam van de Liefde

 
 14 april 2019: Zesde Zondag van de 40 dagen - Palmzondag
Lezing:        Lucas         19:(28)29‐42

Op deze Palmzondag zien we de weg naar Jeruzalem, door Jezus afgelegd op een veulen. De weg is verbeeld in verschillende tinten paars. 
Paars: de kleur van de verwachting. Aan het begin van de Goede Week loopt deze verwachting al langzaam over in het wit van de eeuwigheid. 
De X symboliseert de, door de leerlingen, getoonde liefde voor Jezus. En Jezus Liefde voor zijn leerlingen, de stad en daarmee de mensheid.


(klik op afbeelding voor vergroting)

Luister naar de stem
die klinkt in je hart
Al is de weg
zwaar en moeilijk
Weet je nooit alleen

Elkaar
vrede schenken
Toont de Kracht
Uit naam van de Liefde

 
21 april 2019: Pasen
Lezing:         Johannes    20:1-18
      
Op deze Paasochtend vieren we de overwinning van het leven op de dood. 
Maria wordt door Jezus liefdevol bij haar naam genoemd. Bij het noemen van haar naam beseft Maria dat het Jezus is die ze ziet. 


(klik op afbeelding voor vergroting)

Luister naar de stem
die klinkt in je hart
Geloof wat je hoort
Zorg dat je ziet

De Bron van leven
Het Licht in ons bestaan
Hij vraagt je op te staan
Los te laten om te behouden Ruimte te bieden 

Zijn weg te gaan

Opstaan 
voor verandering
Toont de Kracht
Uit naam van de Liefde
De Heer is waarlijk opgestaan

terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.