PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Symbolisch bloemschikken adventstijd 2019 Symbolisch bloemschikken adventstijd 2019


(klik op afbeelding voor vergroting)

Het thema is: Geef licht

Want je bent het licht hier in deze wereld,
schijn dan voor de mensen om je heen.
Net zoals een stad bovenop een heuvel 
heel goed is te zien voor iedereen.
Laat je licht maar schijnen in de duisternis, 
laat je licht maar schijnen waar geen licht meer is.


- Marcel en Lydia Zimmer 

Geef licht: dat is het thema van deze adventstijd. De vier weken voor Kerst noemen we Advent. Dat woord betekent ‘komst’: we kijken uit naar de komst van Jezus. Hij is het licht waar mensen naar uitkijken.
De lezingen voor de adventstijd zijn gekozen uit het boek Micha. Micha was in zijn tijd een criticus van het systeem, hij becommentarieerde de maatschappij op sociale en religieuze thema’s.

In de gekozen lezingen van het leesrooster gaat het over een mogelijk voorstelbare toekomst. Het gaat over de complexiteit van leven, zonder begin en zonder einde. Daarmee passen de gekozen lezingen bij de betekenis van advent, een periode van verwachten waarin we toeleven naar kerst, de geboorte van Jezus.
 
Eerste adventszondag 1 december 2019
Het kernwoord van de eerste advent is: Redder

‘God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan. Als een herder die zijn kudde verzamelt’. 


(klik op afbeelding voor vergroting)

Het geheel van deze schikking rust op drie steunen. Een oneindige cirkel van stekelig groen is als de omheining voor de kudde, beschermend. De drie steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen en staan symbool, voor de Drieëenheid, of zelfs voor het gezin, moeder, vader, kind.

Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. Dat zien we hier. Met hier en daar een plukje schapenwol. Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken.
 
Tweede adventszondag: 8 december 2019
Kernwoorden: visie, sociaal en recht

’Hij zal rechtspreken tussen vele volken, terechtwijzen. Oorlogstuig wordt omgebouwd tot landbouwwerktuigen’


(klik op afbeelding voor vergroting)

Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek. De tweede krans is een met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je verkouden bent. De bladen met de opgerolde, scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt. Mensen zullen vrede leren en weten dat dát leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.
 
Derde adventszondag 15 december 2019

Kernwoorden: betrouwbaarheid, genade en zegen

Zondag Verheug je! 
‘De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Wees eerlijk en rechtvaardig, heb lief en leef met God’.
Een hoopvolle tekst staat deze zondag centraal.


(klik op afbeelding voor vergroting)

De derde krans is bovenop nummer een en twee geplaatst, zo stijgt de schikking omhoog.
Versierd met takken van de levensboom, de thuja (conifeer). Erop ligt een snoer pinda’s, voor de vogels van de hemel. We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten op: hoe doen we recht? Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden.
Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te zien, en natuurlijk naar mensen! Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen van wat wij ontvangen.
 
Vierde adventszondag 22 december 2019
 
Kernwoorden: betrouwbaarheid, genade en zegen

'Gods belofte van zegen en genade’


(kilk op afbeelding voor vergroting)

De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur, kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier, die voor bijen en hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid. De bessen zijn niet zo geliefd, meer een noodrantsoen.
De plant is veelzijdig, maar we kijken er makkelijk overheen. Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels.
Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar een met omwegen, zoals de kronkelige klimop.
 
Eerste Kerstdag 25 december 2019

‘Het licht schijnt in de duisternis’.


(klik op afbeelding voor vergroting)

De kroon op al deze kransen is de bol in top. De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat léven veel licht nodig heeft. In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel. De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel waarnemen. De lichtjes zijn de sterren. Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten. Johannes bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de versiering van de bol met groen, lichtjes en geurende bloemen.

---------------
De voorbeeld foto’s die op de website worden gebruikt zijn van de fotograaf Jan van de Lagemaat en voor ons beschikbaar gesteld door het landelijk bureau van de PKN.terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.