PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Uit de kerkenraad: Uit het oog, uit het hart?

Zondagse preek
Uit de kerkenraad: Uit het oog, uit het hart?

Op zondag 12 augustus jl. leidde ds. Holtrop voor de laatste maal een kerkdienst in de Dorpskerk.
Om dit gegeven werd de kerkdienst voor velen een gedenkwaardige dienst. Dit door de liederen, het mooie orgelspel, haar preek en ook de sfeer die er in de kerk te proeven was. Dit in de trant van; ze is er weer, maar helaas wel haar laatste dienst.
Daarom volgt hier onder een dankwoord van Hans Hippe, kerkenraadslid van de gemeente en een verwijzing naar de preek van ds. Holtrop.

 
Dankwoord aan ds. Holtrop.

Sommige mensen hebben ‘iets’. Wat dat ‘iets’ is, valt vaak moeilijk te omschrijven en kan vele begrippen omvatten, zoals bijvoorbeeld aantrekkings- en overtuigingskracht, aandacht voor de omgeving en de mens die daarin een rol speelt, uitstraling en betrokkenheid, inzet en belangstelling voor wat er in deze wereld gebeurt. Zomaar wat begrippen op een rijtje waarvan ik denk dat die een grote rol spelen bij ontmoetingen met veel medeburgers, maar zeker met ds. Holtrop. De ouderen onder ons spreken nog steeds met groot ontzag over de ontmoetingen met ds. Holtrop, over haar betekenis voor Olst en over dat ‘iets’ waarvan we nou net niet weten wat dat nu precies inhoudt. De collega predikant in Maarn schreef in het voorwoord van zijn boek de volgende woorden: “Ik voel me bevoorrecht, dat mijn emeritus-collega ds. Betty Holtrop, die vlakbij ons woont, steeds een inspirerende en stimulerende gesprekspartner is…….”.
Inspirerend en stimulerend zijn exact de woorden die uitermate goed passen bij het iets van hierboven.
Duidelijk is dat velen in al die jaren dat ds. Holtrop ‘weg’ was uit Olst, uitgekeken hebben naar haar komst op zondag en met grote vreugde de zondagse dienst tegemoet zagen, want werkelijk weg was ze niet. Deze diensten waren een genot. De liedkeuze, de woordkeus, de uitleg van de schrift, het koffiedrinken na de dienst, de ontmoeting en de aandacht voor elkaar waren elementen waarnaar uitgekeken werd. Helaas heeft ds. Holtrop moeten besluiten om te stoppen met het preken op grond van haar leeftijd. Velen snappen dat niet of nauwelijks, gezien haar verschijning, haar vitaliteit, haar spontaniteit en haar werkelijke oprechtheid in de ontmoeting van de medemens. Toch wilde zij juist in Olst in de dienst van zondag 12 augustus 2012 haar laatste preek uitspreken, omdat dan voor haar de cirkel rond zou zijn. Voor de meeste kerkgangers was deze mededeling nieuw en duidelijk werd dat hier nu werkelijk een periode werd afgesloten. Voelbaar was deze bekendmaking door stilte, extra slikken en rode ogen. Het zou toch niet? Ja, ook dit is de werkelijkheid die aanvaard moet worden. In dankbaarheid kijken we in Olst terug op alles wat ds. Holtrop voor onze gemeente heeft mogen betekenen en over alle zegeningen die ons in die periode ten deel zijn gevallen (hoewel er ook best wel eens wat minder positiefs gebeurd zal zijn).
Tijdens deze toch wel enigszins emotionele laatste dienst waar ds. Holtrop in voorging, werd zij door de gemeente toegezongen met gez. 257: vs 1 en 5. Daarin kwamen o.m. de woorden voor in vs 1:‘Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan’ en in vs 5: ‘Laat Hem besturen, waken, ’t is wijsheid wat Hij doet’. In dat vertrouwen mochten we de kerk verlaten, op naar de ontmoeting en de koffie in De Bastiaan.
Dat ds. Holtrop bij de kerkgangers in Olst dan wel misschien uit het oog is, zeker weten dat het hart daar absoluut niet in mee gaat en dat is, zo laat en liet zij geregeld merken, wederzijds.

Voor velen ds. Holtrop, voor anderen Betty, maar hoe dan ook genoemd: Betty, bedankt voor alles wat je voor ons hebt betekend, voor de goede ontmoetingen en de fijne zondagse diensten, voor je energie en je betrokkenheid bij de gemeente te Olst: het ga je goed en we hopen je zeker terug te zien in Olst.

Namens de leden van de gemeente te Olst, Hans Hippe.

Mocht u een DVD van de dienst willen hebben, dan is dat mogelijk (tegen kostprijs). Voor informatie 0570-867191

Voor haar laatste preek van ds. Holtrop in Olst op deze zondag, klik hier.

terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.