PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Van het ZWO april 2012 Van het ZWO april 2012
Birma
Lepra is een besmettelijke ziekte en wordt veroorzaakt door de bacil van Hansen. Die wordt verspreid door ademhaling, hoesten, niezen of komt via wondjes het lichaam binnen. Het kan soms wel 20 jaar duren voor de ziekte uitbreekt. De ziekte wordt in veel culturen ervaren als de straf van God. Is lepra te genezen? Ja, met goede medicatie duurt de behandeling 6 maanden tot 2 jaar. Alleen de verminkingen kunnen helaas niet ongedaan gemaakt worden.

Lepra: ”Het stigma is erger dan de bacterie” aldus, Dr. Zaw Moe Aung, landendirecteur van TLMI (The Leprosy Mission International) voor Birma. Hij richt zich specifiek op het genezen van lepra en biedt hulp aan mensen die door lepra invalide zijn geraakt. Ook in Birma wordt lepra nog altijd omringd door angst, mysterie en stigma.

Op zaterdag 24 maart kwamen de contactpersonen de opbrengst van de voorjaarscollecte in hun wijk inleveren in De Bastiaan. Onder het genot van een kopje koffie en een plakje cake konden de contactpersonen hun ervaringen delen. Er heerste een aangename spanning bij de tellers. Hoeveel zou er voor het project van TLMI in Birma overgemaakt kunnen worden?
Kan in 17 centra in Birma het werk voor de gehandicapten door vakonderwijs, financiële steun,  medische zorg en het streven naar betere levensomstandigheden doorgaan? Er is
€ 60.000,-- voor dit project nodig. Welnu, wij zijn erg blij en dankbaar dat u met gulle hand uw bijdrage hebt gegeven. Er is € 2700,-- aan Kerk in Actie overgemaakt!!! Een erg mooi resultaat. Nogmaals dank aan allen die hieraan hebben meegeholpen.

Nieuws uit Papua
Verslag van de rondzendbrief van Marijke Werimon. (Zij was in maart 2011 in Olst om te vertellen over het werk van P3W.

De afkorting P3W staat voor 3 keer een P met daarachter een W: Pusat ( centrum ) Pembinaan ( toerusting ) Pengembangan ( vorming ) Wanita ( vrouwen ).
Maandag 2 april bestond het vrouwencentrum P3W 50 jaar. Dat werd feestelijk herdacht en gevierd. Tevens werd een nieuw gastenverblijf geopend. Het hele terrein moest flink worden geëgaliseerd om de feesttenten op te kunnen zetten. Het had dagen lang tropisch geregend, maar gelukkig was het tijdens het feest meestal droog. Er waren gasten uit alle windstreken van Papua; ook uit Nederland, Duitsland en Engeland. Er werd gestart met een 2-daags seminar over het kerkelijk vrouwenwerk en wat de rol van de P3W daarin was. Het waren zeer leerzame dagen met goede voorstellen en opmerkingen. Daar gaat men mee aan de slag. Er was ook een bloemschikwedstrijd en een verfwedstrijd voor de jeugd. Na het verven van het hek en van de nieuwbouw waren er lege verfemmers overgebleven. Zouden die niet mooi gebruikt kunnen gaan worden? Kinderen tussen de 12 en 15 jaar werden uitgenodigd om de emmers te beschilderen. Zij kregen als opdracht “Houd jouw omgeving schoon en gezond, heb de schepping van God lief en zorg daarvoor”. Er kwamen erg vrolijke taferelen op te staan. Ze gaan gebruikt worden in het nieuwe gastenverblijf voor de was en voor het papierafval. Dan was er nog een zangkorenwedstrijd. Toen brak de grote feestdag aan. Alle leden van de staf hadden dezelfde lap stof gekregen om er feestkleding van te laten maken. Al vroeg kwamen de eerste vrouwen. Alles zag er feestelijk uit. Bij de ingang van het nieuwe gebouw hingen op een bord alle felicitatiekaarten (ook uit Olst) met goede wensen en hartelijke groeten.
De voorzitter van de synode, ds. Albert Yoku, opende samen met mevrouw Nanny Boer het nieuwe gastenverblijf. Zij onthulden ook de naam: Gedung Sophie (Gebouw Sophie) Sophie betekent wijsheid. Een belangrijk deel van de kosten van dit gebouw is betaald uit de erfenis van mevrouw Joke van der Lecq. Niet voor alle gasten was er binnen plaats, maar gelukkig kon men buiten meeluisteren. Een inspirerende kerkdienst, toespraken en het aanbieden van een herinneringsboek van P3W waren hoogtepunten. En een optreden van het tamboer-orkest van schoolkinderen, maakten het tot een mooi en groot feest! Tenslotte was er eten voor ruim 500 mensen.

Pinksterdienst
Met Pinksteren (zondag 27 mei) komen mensen van verschillende culturen uit Olst in de dienst iets vertellen of laten zien over hun geloof. Ieder doet dit op zijn of haar eigen manier. Na de dienst staan er koffie en thee klaar in De Bastiaan.

Voorbeden
Wij bidden u voor het volk van Papua. Dat de vrede tussen de verschillende bevolkingsgroepen bewaard mag blijven. Dat er verstandige beslissingen genomen zullen worden op politiek en sociaal niveau. Zo bidden wij.

Heer wij vragen uw nabijheid voor de mensen in Syrië, die te midden van geweld en onzekerheid moeten leven. Wij danken u dat er nog steeds mensen zijn die blijven strijden voor recht en gelijkheid. Wij danken u voor mensen die hun landgenoten tot steun blijven, juist in deze moeilijke en gevaarlijke situatie. Wilt u zijn bij die mensen die hun land zijn ontvlucht en bezorgd zijn over hun familie en vrienden. Zo bidden wij.

Wij bidden u voor de bewoners van de Sahel-regio in Afrika die op dit moment in onzekerheid leven over de beschikbaarheid van voedsel voor zichzelf en hun familie in de komende maanden. Wij bidden u dat de maatregelen die worden genomen om voedseltekorten te voorkomen effectief zullen zijn, zodat deze dreigende crisis niet op een ramp zal uitlopen. Zo bidden wij.

Namens de ZWO,
Gerda Vonk

 

terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.