PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Van het ZWO December 2012

Leprazending, het diaconals project van 2012
Van het ZWO December 2012
Dankdag
Woensdag 7 november was het dankdag. Traditiegetrouw was er na de kerkdienst een gemeenteavond, verzorgd door de ZWO-commissie. Het ging over het diaconale project van het afgelopen jaar: rehabilitatie en ondersteuning van (ex-) leprapatiënten. De commissie had hiervoor de heer Cor van Leeuwen uitgenodigd, hij is verbonden aan de Leprazending in Apeldoorn. De Leprazending maakt deel uit van The Lepra Mission, een christelijke organisatie die zich al 130 jaar inzet voor (ex-) leprapatiënten. Ik stip een paar punten uit zijn verhaal aan.
Lepra is een ziekte aan de zenuwen van de huid die deze gevoelloos maakt. En dat is heel gevaarlijk want daardoor voel je geen pijn bij wonden of verbrandingen. Op den duur krijgen je handen de vorm van klauwen, door de wonden aan de voeten moeten deze soms geamputeerd worden.
Lepra is zeker besmettelijk, maar dan alleen als de gewone voorschriften voor hygiëne niet in acht genomen worden, of als de weerstand om één of andere reden verminderd is. De ziekte komt dan ook vooral voor onder mensen die in armoede leven.
Misschien omdat de lepra verminkingen veroorzaakt is ze onder de mensen in de gebieden waar ze voorkomt zeer gevreesd. Men-sen met lepra worden vaak gezien als vervloekt, of gestraft door God of de goden. Vaak worden ze uit de gemeenschap verstoten.
Het goede bericht is dat er sinds ongeveer 40 jaar een medicijn beschikbaar is dat de lepra stopt. Maar de door de ziekte aangericht verminkingen blijven: de ex-patiënten blijven gehandicapt. Daardoor hebben ze moeite zich in de samenleving te handhaven. Ook deze mensen wil de leprazending helpen door fysiotherapie of hulpmiddelen. En er zijn microkredieten beschikbaar voor hen waardoor ze een handeltje kunnen beginnen of een fietstaxi kunnen kopen.
In Birma bestaat sinds 1898 een leprazieken-huis. Uit het hele land kunnen de ernstigste gevallen hier terecht om geopereerd te worden. Daarnaast zijn er de laatste jaren verschillende lokale revalidatiecentra ingericht, waar trouwens alle gehandicapten terecht kunnen, dus niet alleen leprapatiënten. Vanuit deze centra wordt ook voorlichting gegeven. Het is belangrijk dat de ziekte tijdig ontdekt wordt zodat handicaps kunnen worden voorkomen.
In de vroegere Bijbelvertalingen komen we het woord ‘melaats’ en ‘melaatsheid’ tegen. Het is niet zeker of deze ziekte hetzelfde is als lepra. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt dit woord met ‘huidvraat’, een nieuw woord. Het is de vraag of dit een verbetering is. ‘Melaats’ geeft juist het afschuwelijke van deze ziekte weer.
 
Classicale samenwerking
Op 20 november was er in de Bastiaan een bijeenkomst van leden van zendings- en ZWO-commissies uit de classis waartoe wij behoren. Het onderwerp was: fondsenwerving, of anders geformuleerd: hoe krijgen wij het geld bij elkaar voor het werk van zending en werelddiaconaat? Het was een leerzame avond. We verbaasden ons over de vindingrijkheid en creativiteit van verschillende commissies op dit gebied: Met de bus langs de deuren, of met mooie folders met bijgevoegde enveloppen, maar ook pannenkoeken bakken, kookboeken, 40dagenkalenders en nog veel meer.
Verder kregen we nuttige adviezen zoals: ‘mensen geven aan mensen’ (het menselijk verhaal is belangrijk), ‘noodzaak’ (laat zien dat het nodig is en belangrijk – dus goede informatie) en ‘eerst de relatie dan de donatie’. Nu, onder meer ook daarvoor is dit stukje bedoeld.
 
Henk van der Steeg
terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.