PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Van het ZWO December 2013

Van het ZWO December 2013

Vrijwilligerswerk in het buitenland


Als ZWO commissie willen we graag ook jongeren aanspreken. Deze keer willen we dat doen door de aandacht te vestigen op het in-ternationaal jongerenprogramma van ICCO en Kerk in Actie.
Stel, je bent net klaar met de middelbare school of met je opleiding. En dan, beginnen aan een (andere) opleiding, werk zoeken of toch iets anders, misschien wel vrijwilligers-werk in het buitenland. Voor wie graag vrijwilligerswerk wil doen in het buitenland is er vanuit ICCO en Kerk in Actie een internationaal jongerenprogramma, Togetthere. Samen met jongeren zet Togetthere zich in voor een wereld zonder armoede en onrecht. Daarnaast wil Togetthere jongeren meer betrekken bij ontwikkelingssamenwerking en het werk van ICCO en Kerk in Actie wereldwijd.
Er zijn verschillende programma’s, zowel voor groepen als voor individuen. Deze pro-gramma’s zijn bedoeld voor jongeren van 16 t/m 32 jaar. Ondanks dat het per programma verschilt op welke specifieke groep het ge-richt is, staat bij alle programma’s ontmoeting centraal: ontmoeting met jezelf, met de ander, met de wereld en met geloven/spiritualiteit. Deze ontmoetingen vormen de rode draad voor de training en begeleiding van Togetthere. Bij Togetthere gaat het om de kracht van het elkaar leren kennen op een open manier waarbij er ruimte is voor ge-sprek. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten ontstaan en kun je met een ander blik naar jezelf, de ander, de wereld en geloven kijken.
De verschillende programma’s zijn bedoeld voor jongeren in verschillende levensfasen. Zo is het programma Togetthere with a Group bedoeld voor jongeren van 16 t/m 25 jaar. Tijdens dit programma onderzoek je met een groep in een bepaald land een aantal weken een thema. Het is de bedoeling dat je na je reis je ervaringen deelt met anderen en zo-veel mogelijk aandacht besteedt aan het thema waar je mee bezig bent geweest. Dit hoef je niet helemaal alleen te doen, Toget-there biedt ondersteuning hierin.
Voor jongeren van 18 t/m 23 jaar is er het programma Togetthere as a Volunteer. Dit programma houdt in dat je voor 6 tot 12 maanden als vrijwilliger aan de slag gaat bij een partnerorganisatie van ICCO en Kerk in Actie in het buitenland. Deze organisaties hebben ieder een eigen werkwijze, thematiek en doelgroep. Tijdens je uitzending onder-steun je zo’n partnerorganisatie bij de dage-lijkse werkzaamheden om zo een steentje bij te dragen aan een wereld zonder armoede en onrecht. Togetthere zorgt voor, tijdens en na je uitzending voor uitgebreide begeleiding en training. De vrijwilligersprojecten die Togetthere aanbiedt zijn in Oost-Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Jongeren van 20 t/m 32 jaar kunnen mogelijk deelnemen aan het programma Togetthere as a Professional. Dit programma is bedoeld voor jongeren die net een HBO of universitai-re opleiding hebben afgerond. Sommigen zullen net aan hun loopbaan beginnen en anderen hebben al een aantal jaren werkervaring. Ze hebben in elk geval een ding gemeen, namelijk dat ze graag in de internationale samenwerking willen werken.
Een wereldbaan van Togetthere biedt je een uitgelezen kans om werkervaring op te doen in een ontwikkelingsland. Met het programma Togetthere as a Professional ben je voor minimaal enkele maanden werkzaam bij een partnerorganisatie of project van ICCO en Kerk in Actie in Afrika, Latijns-Amerika of Azië. Jouw expertise levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie of het programma. Zowel tijdens als na je uitzending probeer je om jouw achterban, maar ook een breder publiek te betrekken bij je opgedane ervaringen.
Het kan zijn dat je na thuiskomst graag iets wilt doen met de ervaringen die je hebt opge-daan. Als je ze wilt omzetten in eigen initiatief om de wereld een beetje mooier te maken is er het Changemaker Traineeship. Tijdens dit traineeship ontwikkel en organiseer je in teamverband een concreet project. Er zijn twee dingen die dan centraal staan, namelijk ‘doen’ en ‘samen zijn’. Dit trainings- en coachingstraject volg je met andere jongeren die tijdelijk in het buitenland zijn geweest.

Meer informatie over (de verschillende programma's van) Togetthere is te vinden op de website: www.togetthere.nl

Aaltje Blankman
 

terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 29-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.