PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Van het ZWO December 2014 Van het ZWO December 2014
Kinderen
Ik schrijf dit stukje in de week dat bij een aanval van Taliban strijders op een school in Peshawar, Noord-Pakistan, 142 mensen gedood werden, onder wie 132 kinderen. Kinderen. Schoolkinderen, die bezig waren met hun examens. Honderd-twee-en-dertig.
En volgende week vieren we het Kerstfeest. Een totaal andere bericht: God die zich bekend maakt in een kind. Een kind dat in een kribbe ligt. Een kind voor wie geen plaats is. Ik stel me voor: Een kind in Peshawar, doodgeschoten. Zo wil God bij ons zijn in deze wereld van geweld en fanatisme. Zo wil Hij de redder zijn. Inderdaad: wie anders zou ons kunnen redden dan – God die zijn Zoon gegeven heeft, het Lam dat wegdraagt de zonden van deze wereld.

Kinderen in Papua
Op zaterdag 7 februari is er weer de jaarlijkse Papua Solidariteitsdag. Het thema heeft dit jaar ook met kinderen te maken: “Het gezin als bakermat van vertrouwen en hoop in Papua”. Eén van de aanleidingen voor dit onderwerp was het schokkende bericht in verschillende Australische kranten dat inheemse kinderen uit het Centrale Bergland in Papua door een soort ronselaars onder valse voorwendsels naar Java gelokt worden. De ouders wordt voorgespiegeld, dat ze daar een goede opleiding krijgen. In werkelijkheid komen ze terecht in Koranscholen waar ze gedrild worden om, verzen uit de Koran uit het hoofd te leren en waar ze slecht behandeld worden. Een soort hersenspoeling dus. Sommige kinderen vluchten en komen dan op straat terecht. Ze kunnen hun ouders niet bereiken en hebben geen geld om naar huis terug te keren.
Vandaar dus dat het die zaterdag gaat over het gezin in Papua. Het gezin is de plaats waar een kind wordt geboren en gekoesterd, waar het de eerste stapjes zet en leert spreken. Het gezin is een plaats van vertrouwen en hoop en liefde. Vroeger werd het gezinsleven in Papua bepaald door de adat / traditie: Die gaf vastheid en structuur. Hoe is de situatie nu? Vastheid en structuur zijn er niet meer. De samenleving is in verandering, zij verbrokkelt en valt uiteen. Jongeren verlaten hun dorp en gaan naar de stad voor onderwijs of op zoek naar werk. Maar dan blijkt dat migranten uit andere delen van Indonesië hen vóór zijn: die hebben relaties en betere opleidingen. Op de Papua’s wordt door de Indonesiërs neergekeken, ze zijn inmiddels tweederangs burgers geworden in hun eigen land. Bovendien is het leger overal aanwezig,  intimiderend, gewelddadig. Ook in deze week werden in Paniai (Wisselmeren) vijf ongewapende middelbare scholieren doodgeschoten. Veel jongeren nemen hun toevlucht tot alcohol en drugs, met alle gevolgen van dien. Wat betekent dit allemaal voor de gezinnen? Voor de verhouding tussen mannen en vrouwen? Voor de kinderen: Hoe veilig zijn de kinderen en hoe ziet hun toekomst er uit? Hoe kan het gezin voor hen een plaats van vertrouwen en hoop zijn? Voor deze dag is als gast uitgenodigd Sofia Poppy Maipauw, voorvechtster van  vrouwenrechten. Verder enkele Papua studenten, Willie Berghuis, MAF (Mission Aviation Fellowship) die contact heeft met projecten voor straatkinderen, Marijke Werimon-Bakker van het Vrouwencentrum en Aad Kamsteeg, journalist, die onlangs een boek schreef over de situatie in Papua.
 
(Belangstellenden voor deze dag verwijs ik naar de website http://papoeasolidariteit.nl )
 
Henk van der Steeg


 
terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 29-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.