PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Van het ZWO Februari 2014 Van het ZWO Februari 2014
Antwoord Kerstgroet
Onze gemeente heeft een antwoord gekregen op onze kerstgroet uit Goal. Jarenlang is er vanuit de ZWO-commissie Olst contact geweest met de gemeente in Goal. Goal ligt op Halmahera, een eilandengroep in Indone-sië. Diverse gemeentes van de classis Deventer hadden dergelijke contacten. Er zijn uitwisselingen geweest en het langst is er contact geweest door middel van het zgn. Intercultureel Bijbellezen. Bij de laatste uitwisseling heeft ons gemeentelid Henny Berents vanuit Olst de avondmaalsbekers van de Ge-reformeerde Kerk met een nieuwe avondmaalskan, namens ons allen, daar mogen aanbieden. Intensief zijn de contacten niet meer, want de stuurgroep is opgeheven. Maar met belangrijke feestdagen sturen we elkaar groeten. De vertaling van de groet uit Goal luidt:
Sjalom, heil en zegen voor ons allen. Een jaar lang zijn we druk geweest met allerlei ac-tiviteiten: ons werk, inzet voor de kerk, hulp voor elkaar. Natuurlijk waren daarbij falen en tekortschieten. Maar de Heer Jezus Christus staat ons nog toe om van elkaar te houden en naar elkander om te zien. Op dit histori-sche moment spreken we de wens uit: Gezegend Kerstfeest op 25 december en een Gelukkig Nieuwjaar op 1 januari 2014. De Heer zegene ons allen,..a…m...i...n. Een groet voor onze partners in Olst-Wijhe in Nederland van de familie On, Femmy, Henwim en de gemeente te Goal (West Halmahera).

Vooruitblik op de 40-dagentijd 2014
In de komende 40-dagentijd (40 dagen voor Pasen) zal de voorjaarscollecte onder de le-den van de Protestantse Gemeente worden gehouden voor een onderwijsproject in Papua.
In de binnenlanden van Papua werkt Martijn van Driel. Hij houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen van onderwijsmateriaal voor de jongste kinderen. Deze kinderen spreken meestal alleen de eigen taal en niet het Basa Indonesia. Het principe is dat de kinderen vanuit het kennen van 1000 woorden het lezen, schrijven en rekenen onder de knie moeten krijgen. En daarna dat natuurlijk uitbreiden. Er zijn heel veel problemen in Papua. Martijn van Driel geeft in de Nieuwsbrief van 27 november 2013 het volgende aan:

Leerkrachten hebben in Papua in het alge-meen zelf slecht onderwijs gehad en kunnen de ingewikkelde boeken uit Java niet aanpassen aan het niveau van de kinderen. Analfabetisme neemt ieder jaar nog toe en schooluitval ligt in Papua op meer dan 50 %. Wie gaat straks leiding geven in kerk en maatschappij?

We geloven dat we de taak hebben om aangepaste leerboeken te schrijven. Met hand-leidingen in eenvoudig Indonesisch, zodat zelfs mensen die geen leraar zijn, kinderen kunnen leren lezen en rekenen. Martijn vertelt in de nieuwsbrief ook dat ze (inmiddels is een team eraan bezig gegaan) met de boeken voor klas 1 en 2 bijna klaar zijn. Hij heeft al een exemplaar aan de onderminister van onderwijs in Jakarta kunnen overhandigen. Nog meer uit deze nieuwsbrief: Er ligt een voorstel bij een Amerikaans overheidsfonds voor ontwikkelingssamenwerking (USAID) met de vraag om gedurende twee jaar leerkrachten te coachen in 55 dorpen. Ook Unicef zegt zich in te willen spannen voor een lobby bij de provinciale overheid. Zodat de boeken ook in andere gebieden gebruikt kunnen gaan worden. In Nederland ondersteunt KerkinActie via ons dit project ook graag.

De ZWO-commissie is erg onder de indruk van deze onderwijsplannen. Zij hoopt dan ook dat U gul gaat bijdragen in de envelop die U straks door uw contactpersoon krijgt aangereikt. In april komt het gezin van Martijn van Driel één maand naar Nederland, naar wij hopen kan òf Martijn òf zijn vrouw Anne-Marie op enig moment ons persoonlijk iets over hun werk komen vertellen. U hoort hier nog meer over. 

Martijn vraagt ook om ons gebed voor:
- Het aannemen en begeleiden van mensen die de dorpsleerkrachten kunnen trainen en voor alle organisatorische uitdagingen die het programma met zich mee brengt;
- Het thuisonderwijs van de kinderen;
- Een bewustwording rond HIV-aids.

Diversen
Ik meld hier ook graag dat er op zaterdag 1 februari  in de Johanneskerk in Amersfoort een Papua Solidariteitsdag wordt georgani-seerd. Het thema daarvan is: Leven met hoop in Papua? Op deze dag wordt er in gesprek gegaan met jongeren over hun leven en hun verwachting over henzelf, hun land en hun volk. Ook Joop Roemajauw uit Olst verleent zijn medewering daarbij. Meer informatie kunt U krijgen bij onze Henk van der Steeg tel. 560949.

Namens de ZWO,
Gerda Vonk


 
terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 29-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.