PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Van het ZWO Januari 2013

Delhi Brotherhood Society; project voor de 40-dagen tijd 2013
Van het ZWO Januari 2013

40-dagentijd 2013
In 2012 hebben wij met het project ‘Geef gehandicapten een kans op een eigen leven´ aandacht gevraagd voor mensen in Birma. Via de Lepra zending hebben wij als kerk onze naaste in Birma mogen steunen. Wij danken u voor uw betrokkenheid met de gehandicapten in Birma.
Op dit moment zijn we het project voor dit jaar aan het ontwikkelen.
In 2013 zal het veertigdagentijdproject gericht zijn op de opvang van straatkinderen door de Delhi Brotherhood Society (DBS). U zult hier de komende maanden meer over lezen.

Ons werd de vraag gesteld, kan men in India niet zelf hiervoor zorgen? Waarom moeten wij hen steunen. Ik zal proberen op deze vraag een antwoord te geven. India is een heel groot land met een tweedeling van rijk en arm. Er is een grote groep mensen, die vaak uit de laagste kaste komen, die geen onderwijs kunnen volgen en op straat leven. Er zijn ongeveer één miljoen straatkinderen in Delhi.
Een kwart van de werkende kinderen woont op straat. Ze schrapen wat geld bij elkaar door te bedelen of de verkoop van afval. Vaak zijn deze kinderen weggelopen van huis omdat, ze de armoede thuis emotioneel niet meer aankonden of dat de ouders niet meer voor hen konden zorgen. Soms gaan ze met de trein naar Delhi en hopen daar een nieuw leven op te zetten.

Een groot deel van de stedelijke bevolking heeft geen toegang tot adequate huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Zij overleven in krottenwijken en moeten rondkomen van een schamel inkomen als dagloner. De kinderen van de stedelijke armen vormen de meest kwetsbare groep. Door de armoede moeten ze een bijdrage leveren aan het gezinsinkomen. Ze werken op straat, als bedelaar, vuilraper of verkoper.

In India zijn 75 % van de straatkinderen jongens. Voor de meisjes is ook nachtopvang, maar dat mag alleen maar door vrouwen verzorgd worden. Door de broeders van het klooster (DBS) kan pas een gescheiden nachtopvang voor meisjes opgezet worden, wanneer er vrouwelijk personeel is. Misschien gaat dit in de toekomst ook gebeuren.
In januari gaan Jaap en ongetekende naar Delhi en zullen we met nieuwe verhalen terug komen over het werk van DBS voor straatkinderen.
Wij vragen in deze periode voorbeden voor de straatkinderen in Delhi. Kinderen die verlangen naar een beter leven en mensen die naar hen omzien.

Intercultureel Bijbellezen
In november hebben we met een groep van 13 mensen uit Olst en Wijhe gesproken over Micha 6 vers 1 – 8 waar het gaat over de gerechtigheid van de Heer.
Wat bedoelt de Heer hier mee? God wil niets anders dan dat wij recht doen.
Wat betekent dat? Hoe vertalen we deze vraag in ons leven? Allemaal vragen die bij ons aan de orde kwamen. In India is er een Bijbelgroep Dalits (laagste kaste) uit Delhi, die deze tekst ook besproken heeft en we zullen de verslagen uitwisselen. We zijn benieuwd hoe een Dalit gerechtigheid ervaart. Wordt hen recht gedaan? Op 22 januari 2013 komt onze groep weer bij elkaar om het verslag uit India te bespreken.

Namens de ZWO, Thea Wiegers-Kӧhler

terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 19-09-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 26-09-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.