PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Van het ZWO Juli - Augustus 2013 Van het ZWO Juli - Augustus 2013

Delhi Brotherhood Society
Op zondag 16 juni kwam Monodeep Daniel, één van de broeders van de Delhi Brotherhood Society in onze kerkdienst. Hij kreeg door Eline Kuiper van de Diakonie het prachtige bedrag van 2900 euro voor de nachtopvang aangeboden (zie foto).


 

Hij was in Nederland omdat hij op 13 juni aan de VU in Amsterdam promoveerde tot doktor in de theologische wetenschappen. Zijn promotie was gewijd aan Dr. Ambedkar, een van de grondleggers van de staat India.
Bij de koffie heeft hij over zijn werk in India verteld. In het kort zal ik wat hoofdpunten hieruit vermelden.
The Delhi Brotherhood Society is opgericht door de Cambridge Brotherhood, een initiatief van een klein aantal priesters die naar In-dia vertrokken in 1877 in opdracht van Bischop Brooke Westcott. Zij moesten in Delhi een school stichten. Deze is nu een van de voornaamste university colleges in India, St. Stephen's College, gesticht in 1881.
Later gingen de broeders pastorale hulp verlenen in de plaatselijke kerk. Na verloop van tijd wilden ze zich verzetten tegen armoede in hun buurt. Ze gingen projekten opzetten om het leven van de arme en vertrapte mensen te verbeteren.

Over de achtergrond van straatkinderen vertelde hij, dat er 2 soorten straatkinderen zijn. Kinderen op de straat en kinderen van de straat.

Kinderen van de straat wonen, werken en leven daar. De straat is hun huis. Ze hebben niets anders. Ze hebben geen vaste verblijfplaats.
Kerk in actie zegt over deze kinderen: Het leven op straat biedt de kinderen grote vrijheid. Ze kunnen doen en laten wat ze willen en hoeven zich nauwelijks aan regels te houden. Maar die vrijheid heeft ook een keerzijde. Het is voor de straatkinderen iedere dag weer een strijd om aan voldoende eten te komen en ze zijn slecht beschermd tegen geweld en seksueel misbruik.
Voor de kinderen van de straat is het belangrijk, dat ze opgevangen worden in de nachtopvang en leren, dat er een ander leven is naast het leven op straat. In de nachtopvang krijgen ze aandacht, eten, medische verzorging en onderwijs.

Kinderen op de straat leven de hele dag op straat, maar hebben nog een thuis, een huis met 1 of 2 ouders. Overdag zijn ze op stap en ’s avonds kunnen ze thuis slapen.
Voor deze beide soorten kinderen wordt er gezocht hoe er extra onderwijs kan worden gegeven. Wanneer een kind van de straat graag een ander leven met onderwijs wil, kan hij in het Boyshome komen wonen en gaat hij overdag naar school of naar een beroepsopleiding. Soms worden er ook gastgezinnen gezocht om de jongens op te vangen.
Voor de kinderen van de straat is het belangrijk ze te helpen bij een gestructureerd leven in plaats van de vrijheid op straat, waar ook de criminaliteit lonkt.
Voor de kinderen op straat is het ook belangrijk hen scholing aan te bieden en er wordt ook contact opgenomen met familie of kennissen om te kijken hoe het gezin ondersteund kan worden zodat de jongen naar school kan. Er is een mogelijkheid om ’s morgens of ’s middags naar school te gaan.
Monodeep vertelde ook het verhaal van Broeder Jakumar, die na 30 jaar zijn moeder heeft teruggevonden. Hij was als 4-jarige naar Delhi gegaan en had op straat geleefd. Door de broeders van de Brotherhood kreeg hij de kans naar school te gaan en verder te leren. Hij is nu diaken in een van de kerken in Delhi en zijn studiekosten zijn betaald door een familie uit Engeland.
Aan het eind van zijn toespraak bedankte Monodeep de mensen uit onze kerk, die zo gul/ royaal zijn, dat ze geld geven voor de projecten van de Brotherhood. Hij weet van zijn verblijf in Amsterdam en Cambridge, dat er hier ook mensen zijn die op de straat leven.
In Nederland en Engeland is ook armoede.

Meer informatie over het werk van Delhi Brotherhood Society kunt u lezen op http://delhibrotherhood.org

 

Namens de ZWO
Thea Wiegers-Kӧhler

terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.