PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Van het ZWO juni 2012 Van het ZWO juni 2012

Kornelis Mohi, een evangelist uit Papua
Eind april kwam uit Papua het bericht dat Kornelis Mohi was overleden. U zult hem niet kennen, ik ook niet. Een Duitse predikant die het overlijdensbericht rondstuurde kende hem wel en vertelde het één en ander over zijn le-ven.
Kornelis Mohi was evangelist. Hij was de eni-ge in zijn generatie van wie de exacte ge-boortedatum bekend was, n.l. 24 maart 1945. Zijn moeder had hem verteld dat hij geboren was een dag nadat een Amerikaans militair vliegtuig vlakbij zijn dorp was neergestort. En die datum kon via de Amerikaanse ambassa-de achterhaald worden.
Hij was 16 jaar toen de eerste zendelingen, een Duitse predikant en een Nederlandse arts, in zijn dorp aankwamen. Zij werden door de bevolking vriendelijk ontvangen. Toen in zijn dorp een school geopend werd behoor-den Kornelis en twee van zijn vrienden tot de eerste leerlingen. Met z’n drieën werden ze de ‘kerkvaders’ van dat dorp. Bij de viering van het 25 jarig jubileum van de komst van het Evangelie in het dorp werd een monu-ment onthuld. Daarop worden ze gesymboli-seerd door drie pilaren die een kruis dragen.
In de beginjaren was er nog veel verzet tegen het Evangelie, gedeeltelijk werden de men-sen in het gebied daartoe ook van buiten op-gestookt. In 1971 werd de situatie voor de toenmalige evangelist wel zeer bedreigend. Tegenstanders waren van plan hem te do-den. Kornelis Mohi slaagde er in een brief van de bedreigde evangelist, in zijn penisko-ker verstopt (!), over te brengen naar een na-bijgelegen zendingspost. Van daaruit kon de hulp van de politie ingeroepen worden. Die kwam net op tijd om de aanval af te slaan.

In 1972, hij was toen 27 jaar, volgde hij met zijn jonge vrouw een cursus voor evangelist. Na afloop daarvan werd hij geplaatst in een afgelegen dorp. Je mag daar grote bewonde-ring voor hebben: alleen met zijn gezin in een vreemde omgeving, ver van zendingsposten, en vooral: ver van zijn eigen familie en stam. Daarna heeft hij nog verschillende gemeen-ten gediend. Overal was hij geliefd vanwege zijn vriendelijke en openhartige manier van omgang. Hij was bescheiden en volstrekt on-baatzuchtig. Ik moet bij hem denken aan wat Paulus aan Timotheüs schrijft in hoofdstuk 6 : 11: “Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedig-heid.”
In de jaren 80 werd hij één van de belangrijk-ste medewerkers bij de vertaling van het Nieuwe Testament in de taal van de Yali’s. Als er vertaalproblemen waren zei hij steeds: “Geen zorgen, wij kunnen alles in onze taal uitdrukken.” Hij kwam met creatieve ideeën en voorstellen en zo kwam het vertaalteam er samen uit.

Hij heeft ook verdriet in zijn leven gekend. Zijn enige zoon ging studeren in de stad maar daar ging het niet goed met hem. Het was een zware schok voor hem toen hij hoorde dat zijn zoon overleden was. Zijn omgeving zegt dat hij die schok nooit te boven is geko-men.
Het bericht uit Papua maakt melding van de grote dankbaarheid die de bevolking voor hem had. Hij was een trouw dienaar van zijn Heer die hem nu tot zich geroepen heeft.

Henk van der Steeg

terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.