PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Van het ZWO Juni 2013 Van het ZWO Juni 2013

Berichten ZWO werkgroep Huisgenoten
In Olst/Wijhe hebben we een groep mensen die intercultureel de Bijbel leest. Intercultureel houdt dan in, dat ze dat samen doen met mensen uit een andere cultuur. In ons geval is dat een groep christenen in New Dehli, India. Over en weer laten we elkaar weten wat een bepaald Bijbelgedeelte voor ons betekent. Zo met elkaar de Bijbel lezen is verrijkend. Je ontdekt des te meer wat de Bijbel ons te zeggen heeft.
Voor onze laatste bijeenkomst stelde de groep uit New Dehli voor om Efeze 1 en 2 te lezen. We verbaasden ons nogal over deze keuze. Efeze is één van de brieven van Pau-lus en die hebben bij velen van ons de naam "moeilijk" te zijn. Wat deed de groep in New Dehli juist hiervoor kiezen? Bovendien: Is twee hoofdstukken niet wat veel?
Toen we gingen lezen begonnen we te begrijpen waarom de mensen in India juist graag deze hoofdstukken met ons wilden lezen. Veel christenen in India behoren tot de "Dalits", die ook wel kastelozen worden genoemd. Het houdt is dat ze door de hogere kasten nauwelijks als mensen worden beschouwd. Ze horen er gewoon niet bij. Ze zijn dan ook de "onaanraakbaren" en dat moet je letterlijk nemen: mensen van de hogere kasten zullen elke aanraking met hen vermijden, ook een hand geven is er niet bij. Helaas ook in de kerk werkt dit systeem van kasten nog steeds door.
Maar dan Efeze 1 en 2: In de aanhef van de brief al richt Paulus zich tot, "de gelovigen die één zijn in Christus Jezus". Wij als lezers worden dus niet opgedeeld in groepen of volken of kasten, maar we zijn één! En dat niet vanwege één of ander ideaal, maar we zijn het in werkelijkheid, namelijk in de werkelijkheid die tot stand gebracht is door Jezus. Die werkelijkheid is ons gegeven en die wordt ons verkondigd. En verder wordt ons gezegd dat God ons "voor Hem heilig en zuiver" gemaakt heeft. Denk je even in: onaanraakbaren, waardeloze mensen zijn door God vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn! En hij voegt er aan toe: "... en Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden."
Wij begonnen steeds meer te begrijpen waarom de groep in New Dehli deze hoofdstukken gekozen heeft. Deze woorden moeten hun als revolutionair in de oren klinken. Dit is zo radicaal anders dan zij gewend zijn en ze dagelijks ervaren. Dit is zo ongelooflijk verrassend. Maar dan beseffen we dat het niet alleen voor hen geldt maar net zo goed voor ons. In een wereld vol tegenstellingen om wat voor redenen ook, wegens afkomst of godsdienst of prestaties of noem maar op, is dit een revolutionaire boodschap. Waar hoor je zoiets?
En we kunnen ons voorstellen dat je dan niet ophoudt met lezen in die zogenaamd moeilijke brief, en dat je dan ook hoofdstuk 2 er bij neemt. Paulus zegt daar: "...jullie waren eens ver weg, maar nu zijn jullie in Jezus Christus dichtbij gekomen, door zijn bloed... Zo zijn jullie dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers ... en huisgenoten van God." Dat is dus onze werkelijkheid: huisgenoten van God, broeders en zusters, in India en zo ook hier en in de hele wereld.

Nog iets anders
Dit jaar was de voorjaarscollecte van de diaconie (en ook de collecte in de veertigdagentijd en de spaardoosjes) bestemd voor de nachtopvang van straatkinderen in New Dehli. De totale opbrengst is Euro 2.900,00 geworden. Dat is een mooi bedrag. Wel moet erbij gezegd worden dat de gemeente van Diepenveen ook met ons mee gedaan heeft. Hun collecte bracht Euro 400,00 op.
Het leuke is dat één van de broeders van de Brotherhood, die deze nachtopvang aan de straatkinderen aanbiedt, volgende maand in Nederland hoopt te zijn voor zijn promotie aan de VU in Amsterdam.
Als het even meezit kan hij dan op zondag 16 juni bij ons in de dienst zijn, zodat hij dan het bedrag persoonlijk in ontvangst kan nemen.

Namens de ZWO werkgroep
Henk van der Steeg
 

terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.