PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Van het ZWO Juni 2014

Vergeten wereld
Van het ZWO Juni 2014

Vergeten wereld

Dit keer wil ik in deze ZWO rubriek uw aandacht vragen voor een boek. Het heet “Vergeten wereld” en is geschreven door een Duitse predikant, Siegfried Zöllner.
In dit boek vertelt hij over de eerste ontmoetingen met de Yali’s, een tot dan nog onbekende stam die woont achter hoge bergen in het binnenland van wat toen nog Nederlands Nieuw-Guinea heette, tegenwoordig Papoea. De inheemse kerk, de Evangelisch Christelijke Kerk, had Nederlandse en Duitse kerken gevraagd om assistentie om het Evangelie te brengen aan de mensen in deze ‘vergeten wereld’.

In 1960 vertrok de schrijver samen met de Nederlandse zendingsarts Wim Vriend naar Nieuw-Guinea. Ze wisten op dat moment niets van het gebied en de mensen met wie ze contact gingen zoeken, ze kenden ook de taal niet. Na een lange voorbereidingstijd trokken ze inderdaad over hoge bergen: koud, nat, met steile afdalingen. Als ze ten slotte in de buurt van een dorp komen worden zij en hun gezelschap opgewacht door honderd Yali krijgers. Zwijgend en onbeweeglijk staan ze opgesteld. Dan lopen de beide zendelingen op hen toe, strekken de handen naar hen uit en roepen: “Nori, nori – mijn broeders, mijn broeders”. Ik vind deze eerste ontmoeting symbolisch voor wat wij zending noemen: mensen tegemoet treden, gemeenschap met hen zoeken, hun laten merken en vertellen dat ze erbij horen, dat wij samen allemaal door God bemind zijn, Gods kinderen, en daarom broeders en zusters. In het binnenland waren eerder ontdekkingsreizigers geweest, die studie hadden gemaakt van stammen die ze “ontdekten” waarover ze dan rapporten en boeken konden schrijven, later kwamen er handelaren die aan hen wilden verdienen, ambtenaren namens de overheid om toezicht uit te oefenen en militairen die hen als potentiële vijanden zagen en hen bang maakten. De zendelingen en hun helpers waren echt in hen geïnteresseerd, woonden met hun gezinnen bij hen, leerden hun taal, kwamen niet om te halen (kennis, grondstoffen en wat al niet) maar om te brengen, om met hen te delen. Ze vertelden van God die van de mensen houdt, van hen allemaal, ook van de mensen met wie ze in langdurige vetes verwikkeld waren en die ze als hun vijanden beschouwden, met alle gevolgen van moord en geweld tot gevolg – de Yali samenleving was destijds zeer wreed en gewelddadig! Ze verleenden medische zorg, begonnen met het geven van onderwijs zodat met name de kinderen zich konden ontwikkelen, ze gaven adviezen voor hun landbouw om zo hun voedselsituatie te verbeteren. In de tijd dat de schrijver er werkte (in totaal 13 jaar, dokter Vriend zelfs 33 jaar) is er heel wat veranderd. Het belangrijkste is misschien wel dat er nu vrede is, en dat de vrouwen een volwaardige positie hebben. En dat er overal christelijke gemeenten zijn. Door heel het boek merk je dat de schrijver met respect en liefde over de mensen schrijft: hij probeert zich in hen in te leven en te begrijpen, en hij gaat daarna met hen in gesprek. Het boek eindigt met een getuigenis van een oude Yali man die het allemaal van het begin af aan heeft meegemaakt. Hij zegt: “God heeft ons achter de bergen opgezocht en gevonden. Hij heeft de zendelingen naar ons toegestuurd.”
Maar zo veel meer komt in het boek aan de orde. De schrijver vertelt ook van het werk van de piloten die met hun kleine eenmotorige Cessna’s de contacten met de posten onderhouden, en hoe het daar tussen die hoge bergen en met het slechte weer soms ook mis gaat en er slachtoffers vallen. Hij  schrijft over de ontberingen die de werkers, Papoea’s en blanken, daar moeten doorstaan: de eenzaamheid op afgelegen posten, de teleurstellingen en steeds weer het onderlinge geweld van de mensen. Zending is vaak ook lijden, zeker in Papoea. Hij vertelt over Papoea predikanten en evangelisten, Nederlandse gezondheidswerkers en landbouwkundigen en Duitse collega’s.
Ook de politieke situatie komt aan de orde. Het is voor Nederlanders interessant te lezen hoe een Duitser de spanningen destijds tussen Nederland en Indonesië heeft ervaren. Zoveel is in ieder geval wel duidelijk dat vanaf de eerste dag sinds de overdracht van het gebied aan Indonesië het lijden voor de Papua’s is begonnen: geen vrijheid van meningsuiting, bedreiging, schending van mensenrechten, racistisch optreden. Hoeveel slachtoffers er sindsdien gevallen zijn door het militair geweld maar ook door uitputting van de mensen die de bossen introkken vanwege de angst voor de militairen – niemand die het precies weet, zeker duizenden, sommigen spreken van honderdduizend. Op het ogenblik doet Indonesië er alles aan om de situatie voor de buitenwereld verborgen te houden. Journalisten krijgen geen toestemming om er rond te reizen en hun werk te doen. Weer is Papoea een ‘vergeten wereld’ geworden. Voor ons in de kerk zou dat niet moeten gelden: we kennen een diepere verbondenheid. Het werk van kerk en zending zou je kunnen typeren als: tegen het vergeten. Juist de mensen achter welke bergen dan ook mogen we niet vergeten. Gods wereld is niet voltooid als er nog vergeten mensen zijn. Daarom moeten hun verhalen verteld worden en gelezen.
 
De gegevens van het boek op een rijtje: de titel is: “Vergeten wereld. Eerste ontmoetingen met de Yali’s in het bergland van Papua”, de schrijver is Siegfried Zöllner, het is vertaald door zijn oude makker Willem Vriend en de uitgever is het Boekencentrum. Het boek is te verkrijgen in de boekhandel, boekhandel Korten heeft  enkele exemplaren in voorraad en hij kan het ook voor u bestellen. De prijs is € 15,00, ik denk dat het niet duur is, als je bedenkt dat het meer dan 300 bladzijden telt en er een flink aantal heel bijzondere kleurenfoto’s in staan.
 
Henk van der Steeg

terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.