PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Van het ZWO maart 2012 Van het ZWO maart 2012

40-dagenproject
Zondag 11 maart heeft de heer Chiel Roelands tijdens het koffie drinken na de kerkdienst verteld over projecten voor gehandicapten in Birma. Hij is vanwege zijn werk bij de Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwik-kelingssamenwerking (ICCO) diverse keren in Birma geweest, de laatste keer juni 2011.
Birma is ongeveer 15 maal zo groot als Nederland en heeft ongeveer 56 miljoen inwoners.

In totaal zijn er 135 etnische groepen. Gedurende de Britse koloniale tijd werden deze groepen ongelijk behandeld met grote interne verdeeldheid als resultaat. De etnische conflicten duren nog altijd voort.
Birma is een van de armste landen van Azië: 32 % van de kinderen onder de 5 jaar is ondervoed.
In 2008 werd het zuiden van Birma getroffen door de cycloon Nargis,waarbij 138.000 men-sen omkwamen.

Toch ziet de heer Roelands naast dit sombere beeld tekenen van hoop.
Birma wordt sinds 1962 geleid door een dictatoriaal regime, maar de laatste jaren worden er toch voorzichtige stappen gezet op weg naar democratie. In 2008 is een nieuwe grondwet aangenomen, waarin geregeld is dat het leger niet meer alles voor het zeggen heeft. In 2010 vonden verkiezingen plaats. Er is hoop dat de lokale politieke partijen door decentralisatie, meer invloed krijgen op plaatselijk beleid en bestuur. Politieke gevangenen zijn vrijgelaten en er is meer vrijheid van meningsuiting.

Dit alles is een kwestie van lange adem en de complexe situatie vraagt, om allerlei vormen van hulpverlening met één gemeenschappelijk doel: werken aan democratie en ontwikkeling.
The Leprosy Mission International (TLMI) is één van de partnerorganisaties van Kerk in Actie en ICCO in Birma. Deze organisatie zet zich in voor de ontwikkeling van gehandicapten in een maatschappij, waarin dit zeker niet vanzelfsprekend is. Gehandicapten worden, ook door hun familie, weggestopt, onzichtbaar gemaakt. Zij hebben nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk en zij behoren dan ook tot de allerarmste bevolkingsgroep. Er zijn ongeveer 1,3 miljoen mensen in Birma die lichamelijk gehandicapt zijn. Ruim de helft is tussen de 16 en 65 jaar en is na scholing en met de nodige aanpassingen in veel gevallen in staat om een zelfstandig bestaan op te bouwen.
Ongeveer 20% zijn kinderen tussen de 6 en 16 jaar, waarvan een groot deel niet naar school gaat.
TLMI heeft 17 centra verspreid over Birma. Met de bijdrage van Kerk in Actie kunnen 300 gehandicapten daar door vakonderwijs, financiële steun en medische zorg hun levensomstandigheden verbeteren.
We hopen als gemeente van Olst een flinke bijdrage te kunnen leveren aan dit project.

Samen aan tafel
Ook tijdens de gemeentemaaltijd op 15 maart was er aandacht voor het 40-dagenproject.
De dames van de kookgroep hebben een heerlijke Thaise maaltijd bereid, die zeer in de smaak viel.
De kookgroep heeft €100,- geschonken aan het project “Eigen inkomsten voor gehandicapten in Birma”. Hartelijk dank hiervoor.

Spaardoosjes
Op zondag 8 april en zondag 15 april kunnen de spaardoosjes worden ingeleverd.

Paasgroet
Vanuit de ZWO commissie hebben we namens de gemeente een paasgroet naar Goal (Halmahera), The Brotherhood Society in Delhi en P3W in Papua gestuurd.
Op 17 maart was er een bericht uit Goal.
De vertaalde tekst luidt als volgt: Veel te laat beantwoord ik, de goede wensen voor Kerst-eest en het Nieuwjaar. In dit jaar kunnen we zegen brengen in ons leven. Amen.
Want U bent mijn lamp, o Heer. En de Heer verlicht mijn duisternis. (Samuël 29:9, Mattheus7:7-8)
Groeten van ons, gemeente in Goal aan de PKN gemeente in Olst.

P3W
Op 2 april bestaat het centrum P3W in Papua 50 jaar.
In 1962 werd in het Centrale Bergland van Papua met het vrouwenwerk gestart.
Het kenmerkende hiervan is, dat het zeer laagdrempelig en praktisch van aard is.
De cursisten worden getraind om in de dorpen te helpen bij vrouwenwerk, gemeentewerk en zondagschool. De vrouwen leren uit de Bijbel, maar krijgen ook lessen over hygiëne, voeding en moeder- en kindzorg. P3W heeft de laatste jaren ook veel werk gemaakt van voorlichting over HIV/ AIDS. Het 40- dagenproject van vorig jaar was hieraan gewijd.
We hebben een felicitatie aan P3W verzonden.
 

terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.