PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Van het ZWO Maart 2014 Van het ZWO Maart 2014
Onderwijs in Papua

Het 40-dagentijd project van de ZWO is dit jaar een project in Papua. Het gaat om het onderwijsproject ‘Help onderwijs Papua’ van Martijn en Anne-Marie van Driel. De vraag die de basis vormt voor dit project is: hoe belangrijk is onderwijs?
In Papua gaat het met het onderwijs niet goed. In de steden valt het misschien nog wel mee, maar in veel dorpen en vooral in het binnenland is de situatie bedroevend. Soms staan er wel mooie gebouwen maar de onderwijzers zijn afwezig, ze hangen rond in de steden. Daarnaast is er sprake van een enorme bureaucratie, heerst een vriendjespolitiek en er is corruptie. Het gevolg is dat veel leerlingen na zes jaar basisonderwijs nog niet kunnen lezen.
Martijn en Anne-Marie van Driel willen hier met het project ‘Help onderwijs Papua’ iets aan doen. Dit project heeft drie speerpunten: een lerarenopleiding met daaraan verbonden een voorbeeldbasisschool, een trainingsprogramma voor leerkrachten en het ontwikkelen van lesmateriaal dat aansluit bij de plaatselijke situatie. Op deze manier krijgen kansarme kinderen in Papua de gelegenheid om goed onderwijs te kunnen volgen.
Zie ook de folder van de 40-dagentijd.
Ieder jaar besteedt de kookgroep aandacht aan het project van de ZWO. Voor de gemeentemaaltijd van 20 maart zal er Indonesisch worden gekookt.
Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te eten, dus geeft is zich vooral op voor de gemeentemaaltijd.
 
Vriendelijke groeten,
Aaltje Blankman
 

Papua Solidariteitsdag 2014

Een impressie van deze dag

Op zaterdag 1 februari werd in de Johannes-kerk in Amersfoort de Papua Solidariteitsdag gehouden. Deze dag wordt elk jaar om-streeks 5 februari gehouden, omdat dan herdacht wordt dat in het jaar 1855 de eerste twee zendelingen in Papua aankwamen om het evangelie te brengen.
Het thema was dit jaar:
Leven met hoop in Papua?!
Met jongeren in gesprek over hun leven en hoop voor hun land en hun eigen rol daarin.
Vijf jonge Papua’s, Yohannis Wamafma, Gi-deon Meosido, Grace Windesi, Ligya Giay en, Mieko Serko Mamoribo Carels, vertelden wat voor hen “leven met hoop in Papua” betekent.
Uit hun verhalen blijkt duidelijk dat het leven voor Papua’s in hun land niet gemakkelijk is.
De Indonesische overheid ziet Papua als wingewest. De natuurlijke rijkdommen van het land zijn nu het eigendom van de Indonesische regering. De regering handhaaft haar macht met geld en geweren. Grace Windisi, au-pair in Nederland, vertelde o.a. hoe zij als zesjarig meisje, met haar ouders, zusje en broertjes, twee maanden in het bos heeft moeten leven. Haar jongste broertje was pas 1 maand oud. Omdat haar vader als vrijheidsstrijder in Papua betrokken was bij het hijsen van de Papuavlag in Wamena, moesten zij meerdere malen vluchten.
Alle vijf sprekers benadrukken dat goed on-derwijs belangrijk is. En dat is nog niet voor elk kind in Papua weggelegd. Het onderwijs is zwak. Een groot probleem is dat er wel le-raren aangesteld worden om les te geven buiten de steden, maar dat zij niet naar het Centrale Bergland willen. Het ligt ver weg van de kust en er zijn nauwelijks wegen. Zij strijken hun salaris op, maar geven geen les.

Wat heeft Papua nodig om het onderwijs te verbeteren? Volgens Gideon Meosido, stu-dent psychologie aan de universiteit in Leip-zig, moeten er leraren komen die kwaliteit hebben, hart hebben voor de Papua’s. Niet veel jongeren in Papua krijgen de kans om te studeren. In Papua zelf zijn de faciliteiten voor onderwijs slecht vergeleken met die op de andere eilanden. Voor studeren in het buitenland gelden zeer strenge selectie-eisen. Er zijn 11 landen die beurzen verstrekken aan Papua jongeren om in hun land te studeren. In Duitsland b.v. studeren ruim 120 Papua studenten aan één van de universiteiten.

Wat is dan de hoop voor jongere Papua’s? Lygia Giay, studente geschiedenis aan de universiteit in Leiden, zegt het als volgt: “Eer-lijk gezegd is de hoop voor jongeren in het Indonesische systeem erg klein. Als de situa-tie voortduurt zoals die nu is, is dat het einde van Papua".

Maar waarom zijn er dan toch jonge mensen die hopen en standhouden als Papua? “In gesprek met jongeren van mijn leeftijd heb ik hoop gevonden; zij zijn actief en erg betrok-ken. Wij kunnen het niet opgeven!”.
Yohannis Wamafma roept alle jonge Papua’s die in Europa studeren op, om zich te vereni-gen en om de kennis die zij hier krijgen te gebruiken om te strijden voor vrede en recht-vaardigheid in Papua.

Joop Roemajouw uit Olst zong twee keer prachtige liederen in het Indonesisch en aan het eind van de middag werd gezongen: Hai tanakhu Papua, een loflied op het land Pa-pua:
Eerste van de 7 coupletten (vertaald): O mijn land Papua,
jij bent mijn vaderland.
Ik houd van jou
Tot het eind van mijn leven.

Namens de ZWO-commissie waren aanwezig Thea Wiegers en Kienie Ebbers


 
terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.