PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Van het ZWO November 2012 Van het ZWO November 2012
Dankdagavond 7 nov. in de Bastiaan
Zoals u in ons vorige item kon lezen verzorgt de ZWO-commissie na de dankdag viering haar jaarlijkse informatieavond.
Afgelopen jaar heeft de ZWO-commissie u kennis laten maken met Birma (Myanmar). Een land in het Verre Oosten, waar leprapatiënten het moeilijk hebben.
Op 7 november ca. 20.15 uur verzorgt de heer Cor van Leeuwen van de Lepra zending hierover een inleiding in de Bastiaan.
 
Intercultureel Bijbellezen brengt mensen en Bijbelverhalen dichter bij elkaar
De ZWO-commissie van Olst wil dit najaar een Bijbelleesgroep starten waarin Micha 6:1-8 centraal staat.
We hebben als gemeente contact met the Brotherhood Society in Delhi. Deze broeders werken voor de kastelozen de Dalits, die op deze manier ook een kans hebben in de maatschappij. Er zijn o.a. projecten voor straatkinderen, vrouwen en beroepsonderwijs voor jongeren.
Er is b.v. een Dalit thinkers groep ontstaan van volwassenen, die vanuit hun positie als kasteloze de Bijbel lezen. Deze groep komt wekelijks op vrijdag bij elkaar. Zij willen graag samen met ons hetzelfde Bijbelgedeelte uit Micha 6 lezen.
De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week van Gebed in 2013 een gezamenlijk thema vastgesteld. Het thema ‘Wandelen met God’ is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Micha 6: 8 waarin de oproep klinkt om Gods weg van trouw, nederigheid en gerechtigheid te gaan.
Op 29 november 2012 komt de groep om 20.00 in de Bastiaan in Olst bij elkaar, leest en bespreekt dan Micha 6:1-8 .
Na afloop van de bespreking wordt het verslag uit Delhi naar Nederland gestuurd en het verslag uit Nederland naar Delhi gestuurd.
In de Week van Gebed van 20-27 januari 2013 hopen we op dinsdag 22 januari het verslag uit Delhi te bespreken.
Dankzij het Bijbelverhaal komen we als mensen dichter bij elkaar en dat is precies waar het bij intercultureel Bijbellezen om gaat.
Voor de deelnemers is er een brochure van de Raad van Kerken beschikbaar. Na opgave ontvangt u deze brochure.
Doet u mee?
Inlichtingen of opgave bij Thea Wiegers-Kӧhler, 0570565566 of thea.wiegers@gmail.com
 
Raad van kerken in het Midden-Oosten – Syrië
Gebed

 
Heer,
We zijn dankbaar voor het herstel van de Raad van Kerken in het Midden Oosten. Wilt u hen zegenen om christenen en kerken in het Midden-Oosten te steunen bij de enorme uitdagingen die de Arabische Lente stelt aan kerken en christenen, in hun gesprek met autoriteiten en moslim leiders, om een eerlijke positie en rol voor de christelijke minderheden te bewerken. We bidden speciaal voor Samar Laham en zijn staf, die vanuit Damascus hulp regelen voor slachtoffers van het geweld in heel Syrië. Er zijn zo weinig organisaties die in Syrië hulp kunnen verlenen, en het werk is zwaar. Zegent u daarom de staf in Damascus en hun hulpverlening. 
Begin oktober was er een overleg van de Raad van Kerken in het Midden Oosten met een aantal van haar kerkelijke partners uit het westen, waaronder Kerk in Actie. De Raad van Kerken kwam in 2010 in zwaar weer terecht, doorat geld niet was besteed zoals afgesproken. Westerse organisaties stopten daarom al hun bijdragen. De organisatie moest vrijwel al het personeel ontslaan en gebouwen verkopen om aan de schulden te voldoen. In 2011 en 1012 namen lokale Arabische kerken het initiatief om het grootste deel van de opgebouwde schuld af te lossen. Nu heeft de Raad zich opnieuw uitgevonden. De Arabische kerken nemen zelf verantwoordelijkheid en er zijn veel maatregelen genomen om de organisatie gezond te maken en het vertrouwen met westerse partners te herstellen. Dat was ook hard nodig: de Raad van Kerken heeft een belangrijke rol te spelen, nu de Arabische Lente christenen en kerken in de regio voor grote uitdagingen plaatst.
Zo speelt de Raad een belangrijke rol in het verlenen van noodhulp aan slachtoffers van geweld in Syrië. Vanuit Damascus verleent de Raad van Kerken in heel Syrië hulp aan slachtoffers van geweld, ongeacht geloof of taal. Samer Laham is de inspirerende motor daar achter. Kerk in Actie steunt die hulpverlening, en we hopen dat we met de vernieuwde Raad van kerken in het Midden-Oosten en met steun van de kerkleden in Nederland daar nog sterker op in kunnen zetten.
 
Namens de ZWO, Thea Wiegers-Kӧhler
terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.