PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Van het ZWO oktober 2012 Van het ZWO oktober 2012
Hulp aan Zuid-Soedan
Op 14 oktober, Werelddiakonaatszondag staat er een doopdienst gepland. We hopen op een feestelijke dienst.
De uitgangscollecte zal bestemd zijn voor het door Kerk in Actie bestemd doel n.l. Zuid-Soedan.Jarenlang woedde er in die regio oorlog. Kinderen konden niet naar school. Veel school-gebouwen zijn verwoest. Langzaam komt er wat verbetering. Veel ouders sturen hun zoons al wel naar school. De Episcopale Kerk van Zuid-Soedan ijvert ervoor om ook de meisjes naar school te laten gaan. Laten wij hen helpen om zoveel mogelijk kinderen goed onderwijs te laten krijgen.
 
Voorbede
De situatie in Zuid-Soedan gaat ons aan het hart. Er wonen en leven mensen, onze me-demensen. Het doet verdriet om hun om-standigheden onder ogen te zien. De onrust en conflicten, honger en armoede vragen veel van hen. Wilt U hen kracht geven. Wilt U hun zekerheid zijn, de vaste grond van hun bestaan.
Wij danken U voor de hoop die U geeft op al die plaatsen waar, mensen werken aan de wederopbouw van hun land. Dank U voor de samenwerking die in sommige dorpen op-bloeit. Dank U voor onze zusterkerk die daar-bij zoveel belangrijk werk doet.
Wij bidden U voor deze broeders en zusters. Wilt U hen geven wat nodig is? Geef vrede en een veilige omgeving om op te groeien en om naar school te gaan. En geef ons de be-reidheid om hen van harte te ondersteunen, zodat er scholen gebouwd kunnen worden en leerkrachten een opleiding kunnen krijgen. Wij dragen de mensen in Zuid-Soedan aan U op, omdat we weten dat U bij hen bent, in hun nood en in hun hoop op een betere toekomst. Amen.
 
Dankdagavond 7 nov. in De Bastiaan
Al sinds vele jaren verzorgt de ZWO-commissie na de dankdag viering haar jaar-lijkse informatieavond.
Zo dus ook 7 november as. Aanvang van de dienst is 19.30 uur en om plm. 20.15 uur start de ZWO-avond in De Bastiaan.
Afgelopen voorjaar heeft de ZWO-commisie u kennis laten maken met Birma. (Myanmar) Een land in het Verre Oosten, waar Lepra pa-tiënten het erg moeilijk hebben. Zij raken veelal gehandicapt en kunnen nauwelijks de kost verdienen. De zgn. Voorjaarscollecte werd gehouden voor het werk onder de ge-handicapten. En in maart vertelde dhr. Chiel Roelands ons over dit belangrijke werk in Birma.
De ZWO-commissie vraagt nogmaals uw aandacht voor de bestrijding van lepra.
De internationale organisatie LEPRAzending houdt zich al 135 jaar bezig met de bestrij-ding van Lepra. De laatste 40 jaar levert de afdeling Nederland een actieve bijdrage aan dit werk. Werkzaam voor deze Nederlandse stichting is dhr. Cor van Leeuwen. Hij komt ons vertellen over het 9 stappenplan om tot een structurele aanpak te komen. Want lepra kan ècht niet meer!
De LEPRAzending heeft een Visie, een Missie en een Doel. Leprapatienten in meer dan 30 landen medisch, sociaal en geestelijk te helpen als navolger van Jezus Christus. Natuurlijk draait er veel om geld. De collecte op de dankdag avond is ook voor de LEPRA-zending bestemd. Kom naar deze avond en laat u voorlichten en inspireren.
De geschiedenis van Aarti een 10-jarig meisje uit India mag ons niet koud laten.
Ze werd van school gestuurd, omdat zij geen pen meer kon vasthouden. Thuis overkwam haar een ongeluk met heet water, doordat dat zij geen gevoel meer had in haar handen. Haar familie nam aan dat de latere handicaps het gevolg waren van dat ongeluk.
Twee mensen uit haar dorp werden al be-handeld door LEPRAzending. Men adviseerde haar ouders om ook naar het Naini-ziekenhuis te gaan. Haar onbekende ziekte kreeg een naam. Zeven maanden lang kreeg zij intensieve fysiotherapie voor haar gekromde handen en voor haar voeten en ogen. Ook onderging zij succesvolle hersteloperaties. Als ze helemaal klaar is met de behandeling wil zij weer terug naar school om haar opleiding af te maken. Het personeel van het Naini-ziekenhuis blijft Aarti en haar familie sociale en pastorale hulp geven om er zeker van te zijn dat zij klaar zijn voor de toekomst en straks het normale leven weer kunnen oppakken. Het verhaal van Aarti laat zien, dat behandeling van een leprapatiënt meer omvat dan al-leen maar medicijnen geven.
Woensdag 7 november belooft een boeiende avond te worden!
 
Namens de ZWO, Gerda Vonk
terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.