PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Van het ZWO Oktober 2014

Overhandiging klokken
Van het ZWO Oktober 2014
Afsluiting project “Help onderwijs Papua”
Op zondag 12 oktober, zondag werelddiaconaat, heeft de ZWO-commissie het project “Help onderwijs Papua”  afgesloten. In de kerkdienst ging voor Ds. Van der Steeg. Het thema van deze zondag kwam uit Efeze 5 vers 8: ..want eens was u duisternis, maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht.
In de tijd van Paulus was een reis naar Efeze niet zo eenvoudig. Paulus schreef de gelovigen in Efeze dus een brief en gaf deze mee aan Tychikus, “een geliefde broeder, die zo trouw de Heer dient”.
In 1960 gingen de zendingspredikant ds. Siegfried Zöllner en de zendingsarts dokter Willem Vriend  naar het Centrale bergland in Papua, waar zij werkten bij de Yali’s. Toen de Yali’s  het evangelie hoorden en tot geloof kwamen, zeiden zij: “ God heeft ons achter de bergen opgezocht en gevonden. Wij leefden in duisternis en nu  leven wij in het licht ” Dat is bevrijdend en bemoedigend; God die ons zoekt en ons vindt. Aan de dienst hebben een aantal leden van de familie Roemajauw  meegewerkt. Zij zongen twee maal een lied in het Indonesich.
( Het boek “ Vergeten wereld”, geschreven door Siegfried Zöllner, gaat over de eerste ontmoeting met de Yali’s in het bergland van Papua, Ik wil het u van harte aanbevelen. Het boek is te koop bij boekhandel Korten en kost € 15,-.)
In De Bastiaan konden wij nog even napraten over  de laatste ontwikkelingen in het onderwijsproject van Martijn en Anne-Marie van Driel uit Wamena, Papua. Zij waren op zaterdag 5 april aanwezig in De Bastiaan om te vertellen over hun werk in Wamena, Papua.
In hun nieuwsbrief van september 2014 kunnen wij o.a. lezen: “ Op zes scholen is het trainingsteam wezen testen hoe snel kinderen aan het eind van groep 4 konden lezen en rekenen. Dit zijn scholen die getraind gaan worden in de door ons ontwikkelde boeken. Vergeleken met vijf schoolklassen die de boeken wel gebruiken zijn de resultaten onthutsend. Met onze lesboeken komen de resultaten gelijk met het gemiddelde nationale niveau, vijf keer zo hoog als de vergelijkingsgroep. Rekenen ligt ruim twee keer zo hoog. Trots en dankbaar!  Met het begin van het schrijven van de klas drie boeken is ook een langgekoesterde wens uitgekomen.”
Wilt u op de hoogte blijven van het werk van Martijn en Anne-Marie van Driel, volg hen dan op www.helponderwijspapua.nl of op Google onder zoekterm “Help onderwijs Papua Familie Van Driel”.

Zendingserfgoedkalender 2015
“ In 2013 verscheen de vertrouwde Missie-Zendingskalender (MZK) voor het laatst. Op veler verzoek is besloten om vanaf 2015 - in de traditie van de MZK - de Zendingserfgoedkalender uit te geven. Daarbij staat de verbeelding van het Evangelie door Christenen in Azië, Afrika en Latijns Amerika centraal. Deze kalender geeft informatie over het land, haar recente woelige geschiedenis en de kerken die in Egypte present zijn. Kerk in Actie juicht de hervatting van de MZK traditie toe en beveelt deze van harte bij u aan.”
Eén kalender ligt vanaf zondag 26 oktober ter inzage in De Bastiaan. De prijs per kalender is € 9,-. U kunt deze kalender bestellen via secretariaat@zendingserfgoed.nl

Syrië
Dagelijks worden wij geconfronteerd met beelden van het geweld waaronder mensen in het Midden-Oosten te lijden hebben.Feije Duim (Kerk in Actie) heeft op 4 oktober in Utrecht 2014 een lezing gehouden over de positie van Christenen in het Midden-Oosten. Hij legt hierin uit welke godsdiensten en hun verschillende richtingen er zijn in het Midden-Oosten. Een interessant stukje kerkgeschiedenis. Over de Radicale islam zegt hij het volgende: “ De radicale islam, de SIS, erkent maar één vorm van de Islam en dat is de tot in de perfectie doorgevoerde Soeni Islam van terug naar de wortels, naar de tijd van de Profeet. Zij zien alle andersgelovigen als afvalligen, hun bestaan is onreinheid, waarvan de wereld dient te worden gereinigd. Veruit de meeste soennieten zijn niet gewelddadig, maar de tak die nu het IS Kalifaat heeft opgericht is dat wel.”
Wat betekent dit voor de christenen in Syrië?
De Syrische Kerken willen zich niet laten isoleren in hun samenleving. Dat is wat ISIS en consorten doen: Je haalt christenen eruit, je isoleert en je domesticeert ze. En ze willen dat niet. Daarom willen de kerken en christenen in het Midden-Oosten ook niet dat wij in het westen hameren op christen vervolging. Want zij zeggen: Dat is investeren in ons isolement en dus in ons vertrek. Wij willen samenleven met andere minderheden en met moslims.
Syrische kerken vragen om onze solidariteit. Maar zij willen geen anti-islamitische “oorlogsretoriek” uit het westen. In tegendeel, het helpt ze niet en is ook nog eens levensgevaarlijk voor ze. Zij willen geen olie op het vuur, maar bijdragen aan hun samenleving. Samen met andere minderheden en moslims willen zij zich inzetten voor een eerlijke samenleving met ruimte voor allen.
 Syrische Kerken horen bij de belangrijkste hulpverleners daar. Door hulp aan iedereen, los van politieke of religieuze kleur, investeren zij in de toekomst van Syrië. Kerk in Actie helpt hen om een rol te spelen in hun samenleving zoals zij dat zelf willen. “
Bovenstaande is een ingekorte versie van de lezing van Feiije Duim.

Voorbeden
Kerk in Actie vraagt uw voorbede voor de slachtoffers van oorlogsgeweld in landen als Syrië, Irak, Israël, de Palestijnse gebieden, in de Oekraïne en Zuid-Soedan. Dat het geweld zal stoppen, zodat mensen in vrede kunnen leven en er gerechtigheid zal zijn voor iedereen. Dat kinderen weer naar school kunnen, vluchtelingen terug kunnen keren naar hun huizen, dat mannen en vrouwen hun gewone werk weer kunnen oppakken.
Laten wij bidden voor de slachtoffers van de ebola-epidemie. Voor de zieken en hun familie. Geef hen kracht om vol te houden. Geef inzicht en volharding aan artsen en andere hulpverleners.

Kienie Ebbers

Kerkklokken naar Papua
“Welcome to you Mr. Mores we are very glad that you are here in our church.”

Lieve mensen,
 
Na een aantal werkloze jaren mogen ze het weer gaan doen!! De klokken bedoel ik.
Werkloos waren ze vanwege de sluiting van de Gereformeerde Kerk de Eben Haëzer en geluidloos waren ze omdat de klepels verdwenen waren.
U hebt als gemeente, in de gemeentevergadering van 22 mei, ermee ingestemd dat de klokken naar Papua mogen en nu is het dan zover.
Henk Vosselman heeft de klokken en de ophanging zó gerenoveerd dat het een feest is om ze weg te mogen geven.
Ze gaan naar het dorp SAMBAWOVUAR in Papua. Daar woont de moeder van Devi Roemajauw en Mr. Mores. Mr. Mores gaat op 8 oktober weer terug naar Papua en hij kan ze dus meenemen.
We hebben als ZWO al aan verschillende projecten voor Papua meegedaan, maar dit is wel een erg bijzondere, de band met Papua wordt hiermee weer groter.
We zijn dan ook erg blij om ze met gelui aan te bieden zodat ze straks in Papua de gemeente gaan oproepen om naar Gods woord te komen luisteren.
 
“So we are very glad to give you those bells as a present from our church to the church of Sambawovuar. We hope that the bells will ring for the people as a instrument for to come and listen to the words of God.”

Gerda Vonkterug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.