PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Van het ZWO september 2012 Van het ZWO september 2012
MISSIE-ZENDINGSKALENDER 2013

De Missie-Zendingskalender 2013 heeft als thema “Kijken met andere ogen”. Vanuit hun christelijk geloof kijken drie Balinese kunste-naars met andere ogen naar hun eigen sa-menleving. De kalender kan u inspireren om iedere maand met andere ogen naar uw ei-gen geloof te kijken.
Vanaf de Startzondag 9 september, na de kerkdienst, is de Missie-Zendingskalender 2013 te koop bij leden van de ZWO-commissie. Tevens liggen er lijsten waarop u kunt intekenen voor één of meer kalender(s). Bent u niet aanwezig op de Startzondag, maar wilt u wel graag de Missie Zendingska-lender 2013 ontvangen, belt u dan naar: Kienie Ebbers, tel. 562176. De kalender(s) wordt/worden dan later bij u thuis bezorgd. De prijs van de kalender is : € 8,-.
Sinds 1980 brengt de Missie Zendingskalen-der prachtig in beeld hoe kunstenaars uit allerlei windstreken uiting geven aan hun ge-loof. Door de dalende verkoopcijfers heeft Kerk in Actie helaas moeten besluiten om te stoppen met de Missie-Zendingskalender. De kalender van 2013 zal daarom de laatste zijn.
 
Voorbeden
Vanuit Kerk in Actie wordt uw voorbede gevraagd voor:
 
Kinderen in de Knel in Uganda.
Wij vragen om een zegen voor het werk van onze partnerorganisaties “Kinderen in de Knel” in Uganda. Zij werken met kinderen in Karomoja, kinderen die vanwege honger op pad gaan, alleen of met familieleden. Soms nog maar 5 jaar oud trekken zij naar grote steden om daar te bedelen of klusjes te doen om te overleven. Ziek en ondervoed komen zij bij onze partnerorganisaties aan, die liefdevol voor ze zorgen, ze voeden en met ze naar de dokter gaan. Geef de organisaties wijsheid bij het begeleiden van de families die weer terug gaan naar hun eigen regio. Geef de gemeenschap de kracht om in de moeilijke situatie waarin zij verkeren toch te probe-ren om een beter bestaan op te bouwen voor henzelf en hun kinderen.
 
Papua, vrouwencentrum P3W;Ds. Betty Sarewo
Marijke Werimon-Bakker, uitgezonden me-dewerker voor Kerk in Actie bij het vrouwen-centrum P3W in Papua, vraagt uw voorbede voor haar collega ds. Betty Sarewo. Zij ondergaat in Jakarta een zware chemotherapie met bestralingen vanwege een niet operabele tumor in haar buik. Het is voor haar en haar man moeilijk. Ook omdat zij hun drie kinderen moeten achter laten. (8 uur vliegen naar Jakarta) Daarom vraagt Marijke Werimon Bakker in uw gebeden ds. Betty Sarewo op te dragen aan de Heer.
 
Namens de ZWO-commissie, Kienie Ebbers
terug
 
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.