PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Kerkdiensten vanaf 5 juli Kerkdiensten vanaf 5 juli
We zijn heel erg blij u te kunnen melden dat het vanaf 5 juli weer mogelijk is om een kerkdienst bij te wonen in de Dorpskerk! Uiteraard worden hierbij de RIVM regels in acht genomen. Meer hierover kunt u lezen in het bijgevoegde protocol. Leest u dit alstublieft door, voordat u naar de dienst komt.
Behoort u tot een kwetsbare groep, dan vragen we u om extra goed te overwegen of u wilt komen. Er mag helaas niet gezongen worden tijdens de dienst, in verband met de gezondheidsrisico’s die dit met zich meebrengt. Daarnaast kan er om dezelfde reden nog geen koffie gedronken worden na de dienst.
In plaats van een collecte tijdens de dienst wordt er alleen gecollecteerd bij het uitgaan van de kerk. De opbrengst van die collecte wordt gelijkmatig verdeeld over de 3 collectedoelen van de zondag: het plaatselijk kerkenwerk, de diaconie en de eindcollecte.
lees meer »
 
Diensten op eerste Pinksterdag en in juni Diensten op eerste Pinksterdag en in juni
De diensten in de maand juni zijn te volgen via kerkdienst gemist. Let op: vanaf juni begint de dienst om 9.30 uur! Op eerste Pinksterdag is er een gezamenlijke Klein Salland dienst. Deze begint ook om 9.30 uur en is te volgen via de kerk van Wijhe, op kerkdienstgemist.nl

Voorbereiden kerkdiensten in juli
We hebben als kerkenraad afgesproken om vanaf juli weer diensten met publiek mogelijk te maken in de kerk. Dat zal dan nog wel met een aantal beperkingen zijn. Zo kunnen er waarschijnlijk niet veel meer dan 50 mensen bij de dienst aanwezig zijn, om 1,5 meter afstand te borgen. Ook mag de gemeente niet zingen tijdens de kerkdienst ivm risico’s op verspreiding van het virus bij zang. Verder zult u vooraf moeten aangeven of u naar de kerk komt, zodat we niet over het maximaal toegestane aantal mensen niet overschrijden.
lees meer »
 
Kerkdienst Olst gaat online Kerkdienst Olst gaat online
In elk geval tot 1 juli zijn er helaas geen samenkomsten mogelijk in onze kerk vanwege het coronavirus. We zijn blij u te kunnen melden dat vanaf 10 mei de gemeenten Olst en Wesepe gezamenlijk iedere zondag een dienst online gaan uitzenden!

De dienst kunt u volgen via www.kerkdienstgemist.nl. De dienst start met ingang van juni 9.30 uur.
Voor het bekijken van de dienst geldt:
1. Ga naar de website www.kerkdienstgemist.nl
2. Vul in het balkje ‘zoek kerk’ Olst in.
3. Vervolgens kunt u een uitzending starten.
 
Creatief collecteren in Coronatijd Creatief collecteren in Coronatijd
Collecteren is dé manier om tijdens onze kerkdiensten te delen wat ons gegeven is, en samen te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede.
Nu er, met ingang van 10 mei a.s., online diensten in de Dorpskerk worden gehouden willen wij als Kerk collectes gaan houden, juist in deze moeilijke tijd van onzekerheid in isolatie. U begrijpt dat dit nu niet op de gebruikelijke manier kan, maar wel digitaal!!

U kunt daarom uw bijdragen in 1  keer voor de gehele maand overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. 
lees meer »
 
Vlag als teken van hoop

Vlag als teken van hoop
Vanaf Witte Donderdag, dat is de donderdag voorafgaand aan Pasen, wappert de valg met de tekst 'Houd moed, heb lief' bij de Klein Sallandse Protestantse kerken. Dat zijn de Dorpskerk in Olst, de Plaskerk in Raalte en de Nicolaaskerk in zowel Wesepe als Wijhe.  
In deze verwarrende tijden, zo vonden de kerkbesturen, is het ook goed om een teken van bemoediging en vertrouwen te geven aan alle inwoners van Klein Salland.
Het idee van de vlag met de tekst  ‘Houd moed. Heb lief’ komt van de Protestantse gemeente Heerenveen en is overgewaaid naar Klein Salland.

Download de flyer van de vlag die je voor je raam kunt hangen. Of haal de flyer tijdens openingstijden op in de kerk.
lees meer »
 
Lied "Stil is de straat overal" Lied "Stil is de straat overal"
Stil is de straat overal (lied 1003) - extra coupletten in de tijd van corona
 
Nieuwsbericht naar aanleiding van het coronavirus Nieuwsbericht naar aanleiding van het coronavirus

Download het nieuwsbericht in pdf

Met dit nieuwsbericht willen we u graag op de hoogte stellen van de ontwikkelingen naar aanleiding van het coronavirus en wat dit voor ons als kerk betekent. Dit bericht verspreiden we per mail aan de gemeenteleden van wie het mailadres bij ons bekend is. Kent u iemand die dit bericht niet heeft ontvangen, maar dat wel graag wil: stuur een berichtje naar scriba@pkn-olst.nl

Vieringen online en op TV
Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Alle bijeenkomsten zijn verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen.
Naar aanleiding hiervan adviseert de Protestantse Kerk Nederland om tot 1 juni alleen online kerkdiensten te houden. Ook onze gemeente volgt dit advies. In Olst zijn we wel bezig met de implementatie van kerk TV, maar helaas is dat niet op tijd af om u online diensten uit onze eigen kerk mee te laten beleven. Wel is het mogelijk om de dienst van de gemeente Wijhe online te volgen. Deze start iedere zondag om 9.30 uur en is te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Ook de dienst van de gemeente Raalte kan beluisterd worden via www.pknraalte.nl/kerkdienstgemist/. Deze start om 10.00 uur. 
 
lees meer »
 
Welkom bij de Protestantse Gemeente te Olst

Aan het kerkplein in Olst staan de Dorpskerk en het verenigingsgebouw De Bastiaan.
Welkom bij de Protestantse Gemeente te Olst

De Protestantse Gemeente te Olst is een gastvrije gemeente die met een open oog en oor in de wereld wil staan. Wij vinden het belangrijk om een hechte, open en gastvrije gemeente te zijn. Daarom organiseren we naast de zondagse erediensten allerlei activiteiten die zorgen voor groei in het geloof, samenbinden en gemeenteopbouw. Een gemeente waar kinderen welkom zijn bij doop en avondmaal.

Op de site vindt u informatie over kerkdiensten, jeugdwerk, algemene en speciale activiteiten, voor jong en oud. Ook de geschiedenis van de Dorpskerk en het Van Oeckelenorgel komen aan bod.
 
Klein Sallandse Kerkendag 13 oktober 2019

Klein Sallandse Kerkendag 13 oktober 2019
Op zondag 13 oktober organiseerde het Protestants Samenwerkingsverband Klein Salland een gezamenlijke kerkendag gehouden in en rondom de Plaskerk in Raalte.
Deze kerkendag werd georganiseerd door de kerkelijke gemeentes van Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe
De voorbereidingscommissie had voor jong en oud een inspirerend en gezellig programma bedacht.
Na een kerkdienst in de Plaskerk in Raalte werd de kerkendagvervolgd met heel veel verschillende workshops en een gezellig samenzijn in het Annahuis.

Link naar de foto's die gemaakt zijn tijdens de Klein Sallandse Kerkendag in Raalte.
 
Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart
Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is vergedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament.
lees meer »
 
Het luiden van de kerkklokken Het luiden van de kerkklokken
Het luiden van de kerkklokken is voor een hoop mensen het teken dat het zondag is en tijd voor de wekelijkse kerkgang. Nu staan de klokken zo afgesteld dat, indien men denkt: “De klok luidt. Kom ik ga naar de kerk” de dienst begonnen is eer men bij de kerk is. 
lees meer »
 
Nu ook collectemunten van € 2,00 verkrijgbaar Nu ook collectemunten van € 2,00 verkrijgbaar
De Protestantse gemeente te Olst geeft collectemunten uit, waarvan de aanschaf als gift aangemerkt mag worden voor de aangifte inkomstenbelasting. De collectemunten zijn met ingang van maart 2016 verkrijgbaar in een drietal waarden en kleuren, namelijk;
- € 0,50 voor de groene munt
- € 1,00 voor de blauwe munt
- € 2,00 voor de rode munt

De munten zijn af te halen bij: Mevr. IJzerman
Burg. Bentinckstraat 9 8121 BB Olst
Tel. 0570-562583 Graag vooraf telefonisch bestellen.
lees meer »
 
Beleidsplan 2016-2020 'Visie en Missie' vastgesteld Beleidsplan 2016-2020 'Visie en Missie' vastgesteld
De afgelopen tijd heeft een beleidscommissie in opdracht van de kerkenraad gewerkt aan het opstellen van een Beleidsplan 2016-2020 Visie en Missie.
Een overkoepelend beleidsplan, dat feitelijk moet aangeven hoe de toekomst van de PG Olst er in de komende jaren uit gaat zien. Waar willen we naar toe en welke richting nemen we?
lees meer »
 
Nu nog verkrijgbaar: Boek 'Kerkplein 1 Olst'

Nu nog verkrijgbaar: Boek 'Kerkplein 1 Olst'
​Over de geschiedenis van de Dorpskerk is in december 2012 een rijk geïllustreerd boek uitgebracht met de titel 'Kerkplein 1 Olst'. Hierin wordt verteld over de Willibrord- of Dorpskerk en haar gemeente vanaf 1200.
De prijs is € 17,95, ISBN 978-90-90272-344, te bestellen via de boekhandel.
In Olst te koop bij kantoorboekhandel Korten en in de kerk gedurende de maanden juni, juli en augustus, op vrijdag- en zaterdagmiddag als de kerk te bezichtigen is van 13.30-16.30 uur.
De inkomsten zijn bestemd voor het onderhoud van de kerk.
 
 
 

Kerk open
datum en tijdstip 07-08-2020 om 13:30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 09-08-2020 om 9:30 uur
meer details

Kerk open voor stil gebed
datum en tijdstip 12-08-2020 om 19:00
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9:30 uur
meer details

 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.